Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 17.7.2002
Svátek má Martina
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Koruna bude v krátkém horizontu stabilní
 >MROŽOVINY: Kaťuše a jejich kapalinové sestřenice 1
 >EVROPA A USA: Spolupráce nebo konflikt?
 >EKONOMIKA: Stát, jemuž má smysl platit daně
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hodně zanedbaný trávník
 >PSÍ PŘÍHODY: Ve výkonu služby
 >POLITIKA: Překryv a rozdíly Koalice-ČSSD, programový výsledek v Koaliční dohodě
 >PŘÍRODA: Vystopovat jídlo
 >PENÍZE: Libra, euro, dolar nebo rubl?
 >ŽIVOT: Lékařské příběhy (2)
 >VÝROČÍ: Před 62 lety se narodil Ringo Starr
 >POLEMIKA: Půlkilová bibliografická rarita
 >PRAHA: Kampa-rampa k Sovovým mlýnům nebude
 >KOMENTÁŘ: Nová vláda
 >KUPODIVU: Soubor neužiteečných znalostí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
17.7. ZDRAVÍ: Prodloužené mládí
Jiří Široký

Miliony žen na celém světě trpí v mnohaletém období kolem poslední menstruace, tedy menopauzy, různými potížemi, někdy i velmi nepříjemnými.

Jedná se o důsledek klesající produkce estrogenů, což je děj, který začíná již koncem čtvrté životní dekády a vrcholí poslední menstruací. V té době již vaječníky tělu dodávají opravdu jen zanedbatelné množství důležitých hormonů. Ze známých potíží to jsou především návaly, pocení, bušení srdce, změny nálad, nespavost, poruchy paměti i deprese. Estrogeny se nepodílejí jen na sexuálních funkcích, ale i na látkové výměně. Chybí-li, pak mnoha ženám hrozí riziko řídnutí kostí (osteoporózy) a rozvoje dalších chorob (ateroskleróza, psychiatrická onemocnění). Mnohé potíže léčí a určitým chorobám lze předejít dodání chybějících estrogenů v rámci tzv. hormonální substituční terapie (HRT – hormonal replacement therapy).

V současné době se diskutuje o předčasně ukončené americké studii, která naznačuje možnost komplikací v souvislosti s touto léčbou.

Veškeré léky, které se v ČR používají, procházejí náročným testováním a schvalováním Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Proto je pro všechny ženy, které hormonální substituční terapii používají a jsou zvyklé na její přínos (či ji v budoucnu budou používat), velice dobré a potěšující stanovisko, které SÚKL v souvislosti s americkou studií vydal:

Stanovisko SÚKL k hormonální substituční terapii u žen v postmenopauze  V posledních dnech probíhají v médiích i mezi odbornou veřejností diskuse týkající se kombinované hormonální substituční terapie (tzv. HRT) u žen v postmenopauze (tj. po přechodu nebo-li v období po posledním menstruačním krvácení). Tyto diskuse byly vyvolány závěry, které vyplynuly z klinické studie probíhající v USA, která měla za cíl zhodnotit hlavní léčebné přínosy a rizika u nejčastěji používané kombinované HRT při prevenci potíží spojených s přechodem. V souvislosti s přechodem se u žen projevuje tzv. vegetativní menopauzální syndrom: návaly horka, pocení, sklony k depresi, podrážděnost, bolesti hlavy, nespavost. K dalším projevům postmenopauzy patří řídnutí kostí, vysoký krevní tlak, kornatění cév, zvýšení rizika cévních mozkových příhod a srdečního infarktu. Tyto obtíže způsobuje snížená funkce vaječníků, které neprodukují dostatečné množství hormonů : estrogenů a gestagenů. Smyslem hormonální substituční terapie (HRT) je náhrada těchto hormonů a zmírnění výše uvedených komplikací. Jako všechny léčivé přípravky, mají i přípravky používané při HRT svá rizika. Mezi nejzávažnější známé, avšak poměrně vzácné nežádoucí účinky HRT patří mírně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, karcinomu sliznice dělohy (tzv.endometria) a riziko vzniku krevních sraženin, které ve vzácných případech mohou vést až k srdečnímu infarktu nebo plicní embolii (vmetení krevní sraženiny do krevního řečiště v plicích). Dále se může vyskytnout zvýšení krevního tlaku, žlučové kameny a další, méně závažné komplikace. Všechny tyto nežádoucí účinky jsou popsány v průvodních informacích příslušných přípravků. Na druhou stranu, kromě mírnění příznaků vegetativního menopauzálního syndromu, se HRT podílí na snížení rizika řídnutí kostí, projevů stárnutí kůže a změn na pohlavních orgánech. Existují údaje o příznivém vlivu HRT na paměť a nižší výskyt karcinomu tlustého střeva.

Všechny přípravky používané při HRT jsou v České republice vázané na lékařský předpis a lékař je předepisuje po zvážení poměru přínosu a rizika u každé jednotlivé pacientky.Lékaři jsou seznámeni s postupy, jak minimalizovat rizika spojená s používáním HRT (např. v ročních intervalech se provádí vyšetření prsou a děložní sliznice, kontroluje se krevní tlak). Informace, které vyplynuly z výše uvedené studie nepřinesly žádné zásadně nové poznatky o nežádoucích účincích HRT, pouze potvrdily známé údaje a vznesly otázku opodstatněnosti používání HRT jako prevence (tj. u pacientek bez klinických potíží), vzhledem k prokázaným nežádoucím účinkům. SÚKL doporučuje lékařům, aby dbali na pečlivé posuzování indikace HRT s ohledem na možná rizika u konkrétních pacientek, a aby věnovali zvýšenou pozornost případným komplikacím léčby. SÚKL bude nadále monitorovat a vyhodnocovat vzniklou situaci a o případných nových poznatcích bude informovat prostřednictvím svých internetových stránek. Případná opatření ve smyslu změny v používání léčivých přípravků ke kombinované HRT budou prováděna ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci daných přípravků a v souladu se opatřeními zahraničních lékových agentur.
Za SÚKL Jakub Turek Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

Další informace naleznete zde
Další články tohoto autora:
Jiří Široký

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: