Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 24.7.2002
Svátek má Kristýna
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Atlantickou nebo habsburskou cestou?
 >ZAMYŠLENÍ: Solidarita nebo novodobé jánošíkoství?
 >TÉMA: Přídavky draze adresně.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hry a superhry
 >PSÍ PŘÍHODY: Možná je to znamení osudu, ale co znamená?
 >MROŽOVINY: Zjevení baroka
 >KALAMITA: Povodeň v Olešnici
 >ZÁBAVA: Nakupujete, pánové?
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >PŘÍRODA: Podvody a lsti
 >ZE ŽIVOTA: Taková normální valná hromada.
 >RECESE: Zemanův kodex
 >EKONOMIKA: Koruna nebude slabší
 >PENÍZE: Zajištěné fondy - Je z čeho vybírat?
 >KOMENTÁŘ: Slonková a Srba

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
24.7. ZE ŽIVOTA: Taková normální valná hromada.
Pavel Kuthan

Měli jste štěstí, že jste se v kupónové privatizaci stali jedním z akcionářů podniku , v jehož majetku bylo na hotovosti přes čtvrt miliardy mimo základního jmění? Navíc podnik na severu Čech vyrábějící dříve plyn by měl jít do likvidace? Pak to není výhra, jak jste se původně domnívali. Peníze a základní jmění se nerozdělí mezi akcionáře, naopak mafiánský management dosazený na místa statutárních orgánů původním vlastníkem vám společnost dokonale vytuneluje. Promiňte mi ten Zemanovský výraz. Ale je to výstižné slovo pro tchoře, jenž vysátím oblažil sebe obsahem a prázdnou nedotknutou slupku nechal na odiv.
Pronikání této ekonomické mafie do státních orgánů umocňuje fakt, že jen co se ve statutárních orgánech objevil jeden z bývalých ministrů průmyslu a obchodu, hned zanedlouho po něm nastoupila rychlá dvojka ze Štiky na tehdejším kapitálovém trhu a pomocí nastrčeného managementu v první fázi vyvedla prvních 276 milionů do své kapsy. O to pak bylo sníženo základní jmění. Za dobrou práci odměnila dvojka management loutkovým divadlem, kdy management jsou loutky, které vodí naše rychlá dvojka do současné doby, těšící se z odměny ve výši několika desítek milionů, které vysávají beztrestně dále. Společnost již nevyrábí, ale je držena při životě, neboť na pozemcích má vyrůst průmyslová zóna. Cena pozemků se tím zhodnocuje na bezmála 300 milionů a Štika se opět probouzí.
Zhruba načrtnutý scénář minulých let umocňuje obsah jedné z valných hromad konané v předchozích dnech, avšak podobné si lety jako vejce s vejci. Valná hromada začala volbou předsedy valné hromady, zapisovatelů, skrutátorů apod. Skrutátoři však, jak by se marně nezávislý pozorovatel domníval, nebyli po valnou hromadu přítomni v místnosti a nevybírali hlasy. Seděli ve vzdáleném předsálí a hlasy vybíral pan J., bývalý místopředseda dozorčí rady, momentálně ve výslužbě s nemožností omluvit svoji přítomnost na valné hromadě. Nebyl zajištěn zvukový záznam a tak si zapisovatelka stále stěžovala tenkým hláskem, že nestíhá, neboť těsnopis jí byl cizí. Nepřítomnost notáře budí oprávněné pochyby o věrohodnosti zápisu valné hromady, kde se schvalovalo hospodaření za rok 2001.
Nejen ve výroční zprávě, kterou kontroloval daňový poradce a auditor, ale i v pozvánce na valnou hromadu a ve zprávě o hospodaření přednesené předsedou představenstva panem M. a údajně kontrolovanou dozorčí radou, není zmínka o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 dle § 66 obchodního zákona mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou a dále jen propojené osoby. Na protest a žádost o vysvětlení akcionáře předsedovi , proč v těchto dokumentech zpráva není, pokrčil předseda nervózně rameny se slovy, že snad dozorčí rada ji měla. Dále nevysvětleno.
Na dotaz o hospodaření dceřinných společností odpovězeno předsedou představenstva , že neví a další dotazy odmítnuty. Přitom bývalá dceřinná společnost byla prodána panem předsedou a po dotazu, kde je 1 mil. Kč základního jmění, žoviálně sdělil, že ho má v kapse,což mu zbytek akcionářů po nedostatku vysvětlení potvrdil. Zajímavé je , že na řádku 24 aktiv je vidět úbytek a jinde se tato položka neprojevuje. Co na to finanční úřad, kterému je předkládána rozvaha v plném rozsahu? Co na to KCP? Co na to auditor jeho výrokem bez výhrad a daňový poradce? Další společnosti , ve kterých má mateřská společnost účast, údajně již několik let nepředkládají hospodaření. Po otázce, zda se předseda představenstva zachoval jako řádný hospodář a podal trestní oznámení, stížnost KCP, žalobu, či něco podobného, neodpověděl. Důvod je prostý- společnost P ručí mateřské společnosti za poskytnutý úvěr 141 milionů Kč právě akciemi bezcenné společnosti B, o které byla řeč a pomocí úvěru mateřskou společnost ovládá.
Dotaz k dceřinné společnosti T, kde jsou ukryty pozemky za 36 milionů z mateřské firmy, také nepřinesl výsledek. Údajně tato společnost prodala za hubičku polovinu pozemků firmě v nájmu ve správní budově a utržené peníze poskytla jako půjčku společnostem ovládajícím mateřskou společnost. Těžko se penízky vrátí. Výroční zprávy za šest let mají totožný text o záměrech budování plynové elektrárny, ekologické studie draze zaplacené stejným lidem a podobné bludy.
Pokud se akcionář dostavil do sídla společnosti ve stanovený termín k určené osobě, aby nahlédl do účetní závěrky, nedostal nic. Po telefonátu s místopředsedou představenstva panem Š. sděleno nic nepotvrzovat ani nedávat.
Co na to soudci, kteří již táhnou soudní řízení pět let bez výsledku? Co na to policie, která na popud akcionářů čtyři roky bez výsledku stále šetří? Co na to KCP, která není schopna ve věci jednání ve shodě rok rozhodnout? Jak vlastně fungují naše státní orgány z kapes daňových poplatníků? Důležitý od všech protagonistů je úsměv, kterým častují okradené akcionáře. Tím se dá zakrýt neschopnost či nečinnost státních úředníků, úsměvem se dá zakrýt i neschopnost řídit společnost , úsměv zakryje zlodějinu, podplácení i tunelování nejhoršího zrna. Tak se smějte vážení , nic jiného vám totiž nezbývá.

Pavel Kuthan st.


Další články tohoto autora:
Pavel Kuthan

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: