Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.7.2002
Svátek má Bořivoj
  Výběr z vydání
 >ENERGETIKA: Poslední reaktor
 >POLEMIKA: K údajné "osvětimské lži" po česku
 >HISTORIE: Tunelované vraždy J. Loewyho
 >POLITIKA: K návrhu poslance Křečka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Arogance mocenské osy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kropičák z onoho času
 >PSÍ PŘÍHODY: Bonnie a Bart
 >POLITIKA: Špidla mezi Roosweltem a Firlingerem
 >ARCHITEKTURA: Kontroverzní nový most v Ústí nad Labem
 >KULTURA: Africké umění
 >ZDRAVÍ: Sex ve vesmíru - jen dvě polohy z deseti
 >PŘÍRODA: Létající draci
 >EKONOMIKA: Experti čekají růst, zvláště v půlročním výhledu
 >SVĚT: Převleky
 >ZDRAVÍ: Češi jsou průměrní milovníci, ročně mají 99 styků

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
30.7. POLEMIKA: K údajné "osvětimské lži" po česku
Jaroslav Kořán

Jiří Loewy nemá rád české historiky. Zvláště ne ty, kteří vstoupili do veřejných diskusí o česko-německých vztazích ve 20. století. Čeští historikové by se zřejmě - soudě podle Loewyho textů uveřejňovaných v LN (10. 5. Zápisky ochotníka a 22. 7.) měli zabývat především sami sebou a svým svědomím, neboť apriori jsou "státní", "erární", "vládní" či alespoň "najatí", jak jsou porůznu v posledních měsících označováni. Sdružení historiků - Historický klub je tak prý jakousi státní organizací (stálo by za to, pohlédnout do jeho dějin), erárními posluhovači jsou členové Společné česko-německé komise historiků. Vrcholem všeho je pak zřejmě kniha Rozumět dějinám. Ta se stala předmětem Loewyho pozornosti 22. července. Pisatel ostře zkritizoval její autory za to, že se jim prý "podařilo vytunelovat a dodatečně překřtít na ´árijce´(!) téměř 200 tisíc Židů", což je "výkon hodný záznamu v Guinessově knize rekordů". Právě toto má zřejmě zakládat onu "osvětimskou lež po česku".

Loewy se zaměřuje na text knihy ze str. 216, v němž se píše: "Nacistické genocidě padlo za oběť 65 - 70 000 Židů a osob nacisty za Židy prohlášených. (Na celém území ČSR v hranicích z r. 1937 bylo včetně Židů zahubeno 360 000 osob.)" Srovnání se "lží po česku" ukáže, že pořadí vět je v knize právě opačné, než jak čtenáři vsugerovává Loewy. Vzhledem k tomu, že její text je obrovské většině čtenářů LN i Neviditelného psa nedostupný, nelze takovýto postup kvalifikovat jinak než jako zručnou manipulaci. Z kontextu celého textu je totiž zřejmé, že jde o počet obětí z řad Židů žijících na území českých zemí; ostatně na straně 167 je uvedeno, že v průběhu okupace bylo v rámci akcí zahájených Zastupujícím říšským protektorem R. Heydrichem postupně likvidováno 70 - 80 000 českých Židů. Tato formulace však autorovi stati zřejmě v jeho rozhorlení unikla.

V textu na str. 216 jde skutečně o naše nemilé přehlédnutí tiskové chyby. Je také pravda, že jsme neuváděli celkový počet židovských obětí okupace na území celé ČSR, a to proto, že se v knize zabýváme dějinami česko-německých vztahů na území dnešní České republiky (viz str. 8). Opravdu opravňuje tato chyba k tak "údernému", věcně zkreslujícímu a lidsky urážlivému konstatování, že se dopouštíme "osvětimské lži po česku"? Z četby textu knihy jako celku vyplývá něco zcela jiného: židovským obětem okupace a holocaustu, a dokonce i mnohdy neospravedlnitelnému jednání s německy mluvícími Židy v době odsunu, je v jejím textu věnováno místo zcela odpovídající. Loewyho však zřejmě jiné, než jím vybrané pasáže knihy nezajímají, nevidí - nebo snad nechce vidět? - celkový záměr knihy. Nestalo se mu to ostatně poprvé. Ve svých Zápiscích ochotníka (LN 10. 5.) brilantně odsoudil kvalifikované autory ("mamuty" jak píše) textu Historikové proti znásilňování dějin za státně autoritativní hlediska a tak přehlédl větu, v níž se praví, že jeho autoři jen chtějí "uvést několik orientačních bodů pro příští diskusi". Co naplat, úhel pohledu je úhel pohledu a ať se každý kouká jak chce. Problém je v tom, že opravdu ne každý zorný úhel je ten pravý a ne každý respektuje to, co kritizovaní skutečně napsali.

Také kniha Rozumět dějinám je příspěvkem do diskuse - nemůže totiž být ničím jiným. Reflektuje dnešní stav českého - a také německého - bádání. Jsme přesvědčeni, že jsme v ní postupovali odpovědně- konec konců to také objektivně konstatují naše i zahraniční recenze a ohlasy, které zatím známe.

A ještě jednu poznámku: Oproti názorům některých českých novinářů nevznikla tato kniha na aktuální objednávku. Základ textu byl psán v letních měsících roku 2001 (!) pro ministerstvo školství a o rok později byl rozšířen a přepracován pro knihu Rozumět dějinám. V obou případech stát vydání zaplatil a stanovil termíny. Toť vše. Českým politikům slouží jen ke cti, že ani v nejmenším neukládali autorům, co a jak mají psát, ani jak má kniha vypadat. Máme-li být v tomto smyslu historiky "najatými", "erárními", "státními" či "vládními" - pak proti tomu nemáme vůbec nic. Je legitimním právem státu financovat vydání knihy třeba k aktuálnímu tématu - stát ostatně, ať už u nás či kdekoli jinde, přímo či nepřímo, financuje rozhodující část vědeckého výzkumu vůbec. Jde pouze o to, zda mohou "erární" historici pracovat svobodně - a to u nás naštěstí už 12 let mohou. Napsali jsme knihu o traumatickém období moderních českých - a i německých - dějin a snažili jsme se vyložit jeho události v co nejširším dějinném kontextu a s porozuměním pro lidské osudy v jeho soukolích. Že kniha také čelí aktualizované protičeské propagandě, instrumentalizující dějiny pro své potřeby, je kontext, do něhož vstoupila.

Z. Beneš, J. Kořán, V. Kural, V. Pavlíček, J. Pešek

Poznámka vydavatele na závěr: Pan Neff se spolu s panem Loewym pozastavuje "nad použitým křídovým papírem - zřejmě proto, aby kniha byla dražší a více se mohlo čerpat ze státní kasy". Ve skutečnosti byl použit ten nejlevnější papír, na jaký se dalo tisknout, levnější než ofsetový. To znamená více než 400 stran rukopisu plus na 150 fotografií za pouhých 99,21 Kč (knih bylo 25 200). JK
Další články tohoto autora:
Jaroslav Kořán

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: