Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.7.2002
Svátek má Bořivoj
  Výběr z vydání
 >ENERGETIKA: Poslední reaktor
 >POLEMIKA: K údajné "osvětimské lži" po česku
 >HISTORIE: Tunelované vraždy J. Loewyho
 >POLITIKA: K návrhu poslance Křečka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Arogance mocenské osy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kropičák z onoho času
 >PSÍ PŘÍHODY: Bonnie a Bart
 >POLITIKA: Špidla mezi Roosweltem a Firlingerem
 >ARCHITEKTURA: Kontroverzní nový most v Ústí nad Labem
 >KULTURA: Africké umění
 >ZDRAVÍ: Sex ve vesmíru - jen dvě polohy z deseti
 >PŘÍRODA: Létající draci
 >EKONOMIKA: Experti čekají růst, zvláště v půlročním výhledu
 >SVĚT: Převleky
 >ZDRAVÍ: Češi jsou průměrní milovníci, ročně mají 99 styků

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
30.7. ENERGETIKA: Poslední reaktor
Nina Ruzó

Před 13. lety jsem zaslechla dvojsmyslný politický vtip. Dnes už se ho nebojím opakovat:
"Soudruhu, proč jsi nebyl na poslední stranické schůzi?"
"Kdybych věděl, že je opravdu poslední, pak bych přišel docela jistě..."
Já se však nechci zabývat jen politikou, ale spíše energetikou. Hned se k ní dostaneme.

V médiích se před časem hovořilo o druhém temelínském bloku jako o poslední československé jaderné elektrárně. Slovo "poslední" má však dva významy. Buďto jde o elektrárnu, po níž se už nikdy žádná jiná nebude stavět, nebo spíše o tu, která je dosud nejmladší.
Další jaderná elektrárna, rozestavěná ještě za časů bývalého Československa, je v Mochovcích (3. a 4. blok). O tom, že se o dostavbě opravdu uvažuje, svědčí i nová akciová společnost Slovenských elektráren, která byla před rokem založena právě k tomuto účelu. Pro čtenáře, kteří to považují za nesmysl (není potřeba, stojí moc peněz, lidé jsou proti...), ocituji zajímavý názor slovenského politika. Jde o volný překlad vybraný z jednoho z "posledních" čísel slovenského časopisu "Mochovce".

Zeptali jsme se předsedy Nitranského samosprávného kraje, doc. ing. Milana Belici, CSc.: "Co si myslíte o dokončení 3. a 4. bloku JE?" "JE Mochovce je realitou. Prvá fáze výstavby byla úspěšně dokončena, 1. a 2. blok fungují a je jasné, že budou v provozu i nadále. Ze své pozice, ale i jako ekonom, jednoznačně podporuji dostavbu 3. a 4. bloku elektrárny z více důvodů. Prvým je vhodnost samotné existence těchto bloků a prostředky již vložené do rozestavěné elektrárny. Nezanedbatelná je také investiční příležitost a s ní související pracovní místa. Takže pokud by byla možnost, ekonomický potenciál a kapitál na dostavbu, mohu dokončení jen podpořit. Ačkoliv - je třeba dodat, že Nitranský samosprávný kraj, i jeho úřad jako celek, do takovýchto velikých investic nezasahuje. Je to strategická záležitost celého státu. Osobně, i jako obyvatel kraje, jsem vždy podporoval a podporuji dostavbu druhého dvojbloku elektrárny Mochovce, protože velká část zařízení je společná a je už vybudována a provozována. Další rozměr, v němž vidím i ekonomickou dimenzi, je ten, že kromě malého a středního podnikání, které je v tržních ekonomikách kostrou hospodářského rozvoje, potřebujeme i rozsáhlejší výrobní celky a zařízení. Mezi ně rozhodně patří i »mochovská atómka«.
Všude ve světě existuje určitá komplementarita. Jinými slovy - na tyto rozsáhlé investice se nabalují menší servisní a obslužné činnosti. Dává se prostor drobným podnikům a lidem, kteří umějí příležitost, nabízenou touto velkou investicí, prakticky využít. Jde tedy zejména o přínos pro sociální politiku (zaměstnanost a ekonomická podpora regionu). Pro nás je výhodou, že JE leží právě v našem kraji."

Docent Belica tvrdí, že na svůj názor má právo každý. Proto s ním nemusejí a ani nemohou úplně všichni souhlasit. Své argumenty doplnil konstatováním, že nové jaderné elektrárny splňují vždy vyšší bezpečnostní a ekologické standardy než elektrárny minulosti. I to je zřejmě důvodem stavby nových a modernizace starších JE v různých částech světa.

Slovo "poslední" použil včera podle ČTK ve vztahu k Temelínu i nový ministr životního prostředí, Libor Ambrozek. Srovnejme ho s celosvětovými trendy, které byly nedávno zveřejněny v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni (MAAE).

Podle údajů MAAE došlo v minulém roce ve světě ke zvýšení výroby jaderné energie o cca 4%. V dalších letech se má toto zvyšování zrychlovat až na 15 % ročně. V roce 2000 činila celosvětová výroba jaderné energie 2449 TWh a v roce 2001 téměř 2544 TWh. Podíl jádra se při výrobě elektřiny zvýšil z 15,9 % na 16,2 %. (V Evropské unii činí tento podíl 35 %, což bude přibližně odpovídat podílu české jaderné elektřiny v okamžiku vstupu ČR do EU.) Celkový počet jaderných energetických reaktorů se nezměnil (438), přestože některé byly nově připojeny k síti (v Japonsku a Rusku) a jiné (např. starší britské reaktory) byly odstaveny. Dalších 32 nových jaderných bloků se staví. V Číně je ve výstavbě osm bloků, v Koreji a na Ukrajině po čtyřech, v Japonsku tři, v Indii, Iránu, Rusku, Taiwanu a na Slovensku po dvou, v Argentině, České republice a Rumunsku po jednom.

Dnes již třicet zemí provozuje jaderné elektrárny. Jaderná energie se tak stává realitou i v celosvětovém měřítku. Může nahradit část fosilních zdrojů a zcela zastavit některé globální klimatické změny. Možná i proto se domnívám, že označení "poslední jaderná elektrárna" znamená i v evropských zemích vždy pouze tu nejmladší z nich.


Další články tohoto autora:
Nina Ruzó

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: