Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 31.7.2002
Svátek má Ignác
  Výběr z vydání
 >VÝROČÍ: Milton Friedman devadesátiletý
 >TÉMA: EU - zajímavé mráčky na obzoru.
 >POLITIKA: Budoucnost KSČM není růžová
 >OHLAS: Srbova kauza má politický rozměr
 >MROŽOVINY: Třetí scénář
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Chvála PET lahví
 >PSÍ PŘÍHODY: Případ ztraceného čokla
 >FEMINISMUS: A vous jí vlál...
 >POHLÉDNUTÍ: Příliš dlouhý výlet (1)
 >HUDEBNÍ RECENZE: Elán - žít z minulosti nestačí
 >PŘÍRODA: Mít kde žít
 >EKONOMIKA: Snížení sazeb se čekalo
 >ZDRAVÍ: Co je to cukrovka?
 >Rezignuj, nebo budeš zabit
 >ZDRAVÍ: Okusování nehtů, možné příčina a zbavování se zlozvyku

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
31.7. EKONOMIKA: Snížení sazeb se čekalo
Daniel Kukačka

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 29. 7. 2002.

Týden: 29. 7. 2002

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,07
3,10
3,09
3,06 - 3,15
2
1
PRIBOR 1 rok
3,24
3,26
3,26
3,24 - 3,28
2
0
SD 6,75/05 - výnos
3,53
3,58
3,60
3,50 - 3,65
2
1
Kč/USD
30,974
30,64
30,50
30,30 - 31,12
2
1
Kč/EUR
30,420
30,14
30,10
30,03 - 30,30
3
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,07
3,22
3,24
3,12 - 3,30
3
0
PRIBOR 1 rok
3,24
3,38
3,40
3,29 - 3,45
3
0
SD 6,75/05 - výnos
3,53
3,74
3,72
3,70 - 3,80
3
0
Kč/USD
30,974
30,23
30,00
29,50 - 31,18
2
1
Kč/EUR
30,420
29,73
29,80
29,50 - 29,88
3
0


NÁZORY EXPERTA: Daniel Kukačka, ČP INVEST investiční společnost
Hlavní událostí minulého týdne bylo snížení všech tří úrokových sazeb (repo, diskontní, lombardní) o 0,75 %. Tento krok byl již delší dobu očekávaný vzhledem k akcelerujícímu poklesu inflace. Silná koruna a zároveň klesající ceny komodit (což byl i hlavní důvod příznivého zahraničního obchodu za červen) se do inflace promítají dvěma způsoby. Jednak se zlevňují ceny podnikových vstupů a zároveň levnější dovozy spotřebního zboží vytváří pro české výrobce cenovou konkurenci. Očekáváme, že inflace bude setrvačností ještě několik měsíců dále klesat, uvolněná fiskální politika ani stabilní domácí poptávka nepředstavují v krátkodobém horizontu žádné inflační nebezpečí. Po snížení sazeb dluhopisy výrazně posílily po celé délce výnosové křivky, neboť průměrné očekávání trhu bylo pouze 0,5 %. Tento týden při absenci makroekonomických indikátorů budou české obligace nejspíš pod vlivem zahraničních trhů.
Měnový kurz koruny vůči euru pokračuje v postupném oslabování. Z fundamentálního hlediska je krátkodobém horizontu oslabování opodstatněné, rizika poklesu výkonnosti české ekonomiky se zvyšují, FDI klesají a sterilizace privatizačních příjmů funguje. ČNB podle spekulací některých obchodníků minulý týden pokračovala ve skrytých intervencích v malých objemech přes zahraniční banky a nyní, po snížení úrokových sazeb pod úroveň eurozóny, jsou náklady na sterilizaci devizových prostředků prakticky nulové. Devizové rezervy intervencemi posílené by pak bylo možno použít v případě neočekávaného oslabení koruny. V dlouhodobém časovém horizontu (po oživení ekonomiky eurozóny) vzhledem ke konvergenci k EU důvody pro apreciaci koruny trvají. Proti dolaru koruna oslabila ještě výrazněji. Technická korekce po oslabení dolaru vůči euru až pod paritu může souviset se snižováním krátkých pozic, které dosáhly rekordních hodnot. V krátkodobém časovém horizontu není vyloučeno další posílení dolaru, neboť poslední měsíce výrazně vzrostla korelace dolaru s akciovými trhy, které nyní rostou. Z dlouhodobého pohledu by měl dolar dále oslabovat v důsledku strukturálních změn v alokaci světových aktiv. Zájem o dvě nejvýznamnější dolarová aktiva klesá, obligacím hrozí zvýšení inflace a ziskovost akcií v minulých letech se ukázala být z velké části nadhodnocena účetními operacemi.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Josef Novotný - eBanka
Libor Janoušek - Fio, burzovní společnost

Projekt B.I.G. Expert připravuje Markéta Höfferová.

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Daniel Kukačka

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: