Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 1.8.2002
Svátek má Oskar
  Výběr z vydání
 >ZE SVĚTA: Vizita s císařem (z afrických vzpomínek)
 >UNIE: Do EU ano, ale...
 >RUSKO: Patří už Rusko mezi demokratické země?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: První hřích Václava Klause
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dočista jak debilové
 >PSÍ PŘÍHODY: Záhuba jedné velké radosti
 >POHLÉDNUTÍ: Příliš dlouhý výlet (2)
 >ZE ŽIVOTA: Nárazníky aneb jak si s námi automobilky hrají
 >ZE SVĚTA: Kanadské zážitky (12)
 >USA: Pámbu a slib
 >PŘÍRODA: To je hlas!
 >VÍKEND: O chalupách a chalupářích (3)
 >POLITIKA: Další mrtví ve světě v souvislosti s 11. zářím ?
 >Lidé v Chile mají dosud strach mluvit
 >ZDRAVÍ: Jak u žen vznikají sexuální poruchy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
1.8. ŠAMANOVO DOUPĚ: První hřích Václava Klause
Jan Kovanic

Přechod z reálného socialismu na normální společnost měl u nás na samém svém počátku, ještě v době porevoluční euforie, velkou společenskou podporu. Ještě jsme tak zcela nevěděli, do čeho lezeme, jen jsme trochu tušili. Předpokládali jsme, že to bude bolet, ale byli jsme ochotni utáhnout si opasky. V té době mladistvý ministr financí Václav Klaus udělal jednu chybu, která se posléze ukázala jako fatální a s jejímiž důsledky se potýkáme dodnes.

Tou chybou bylo, že nezrušil regulaci nájmů. Nevím, co k tomu Klause vedlo, zda jeho vlastní úsudek, špatné rady, či tolerance politického postoje tehdejšího Občanského fóra. Nicméně toto zcela hovadné rozhodnutí, opakované i v pozdější době, kdy Klaus už byl i premiérem - arciť koaliční vlády - se promítá i do současné zoufalé bytové situace.

Proč hovadné rozhodnutí? Protože se na začátku týkalo jen zlomku naší populace - a dnes se týká všech. (Nevěříte? Asi vám nevadí daně.) Už v tom roce devadesát bydlela zhruba třetina lidí ve svém - ve městě to bylo ve zděděných i nově postavených rodinných domcích a vilkách, na vesnici tak bydlel prakticky každý. Třetina lidí bydlela v družstevním.

Tyto dvě třetiny lidí tehdy musely platit skutečné náklady svého bydlení (a musí dodnes). Zato zhruba ve třetině dříve státních (dnes obecních - a v restitucích vrácených soukromých domech) tak nečinili, dodnes nečiní a dle současné vlády nikdy činiti nebudou. Ale jen část z nich kvůli své chudobě. Kolik jich asi bylo? Určitě ne více, než třetina. Třetina ze třetiny je devítina.

To je to veřejné mínění, kterého se bálo dávné Občanské fórum, že by mu ubralo na volební podpoře. Skutečně hloupá obava! U nás na sídlišti v okrscích, které tvořily tehdy státní byty, dostali už v prvních svobodných volbách komunisté kolem 20-30 procent. Tedy v těch vnitráckých domech. Masová státní výstavba se totiž ze značné části týkala státních zaměstnanců, hlavně v těch nejdůležitějších oborech - vojáků a policajtů, všech vnitráků, kádrových rezerv, lidí, kteří měli hodně "bodů" - čili komunistů a podobně. V roce 1977 jsem v se Českých Budějovicích dostal k informacím o tamní státní výstavbě - vojáci a policajti dostávali polovičku kontingentu nově postavených bytů. Budějovice byly posádkové město, dejme tomu, že tam byla situace zvláště exponovaná. Ale faktem je, v bytech ze státní výstavby za reálného socialismu bydlely - taky - opory tehdejšího režimu. A tihle lidé Občanské fórum určitě nevolili, ani ODS nikdy volit nebudou. Proto byla myšlenka o tom, aby se zvednutím nájmů nepohněvalo veřejné mínění hovadná už na začátku.

Prosím, nebijte mě! Já neříkám, že kdo bydlel ve státním bytě, je estébák nebo kolaborant komunistického režimu. Státní byty dostávali i lékaři, učitelé, "normální lidi", dokonce i tehdejší chudí. Sloužily jako náhrada za staré zbourané domy, na jejichž místě se stavěly paneláky (nic proti panelákům). Jiné byty než státní se v padesátých letech masově ani nestavěly - než začala družstevní výstavba. Státními se po roce 1948 nuceně staly i předválečné družstevní byty. Ale estébáci, esenbáci, kádrové rezervy, ti všichni ve státních bytech bydleli.

A dnes jsme v situaci, že skutečný nájem za byt činí průměrně pouhých 5 % rodinných příjmů!!! Ale za byt se dá 22 procent. Protože se taky platí otop, voda, plyn, elektřina, odvoz odpadků. Do nákladů na byt každý automaticky počítá i peníze za telefon a televizní a rozhlasové poplatky, připojení na společnou anténu, víc do peněz leze kabelová televize - a připojení na Internet! Nad největšími položkami z těchto výdajů bdí různé regulační orgány, aby monopolní dodavatelé neodírali obyvatelstvo o "nadměrné zisky". Tyto náklady vzrostly už na celkem reálnou úroveň. Dala by se o tom napsat vědecká práce - ale i bez toho každý chápe, že to všechno musí někdo zaplatit. A když nezaplatí, vodárny a plynárny zavřou kouhoutky, rozvodná firma odpojí elektřinu, Telecom vypne telefon atd. atd... Ano, někdy i přijdou stěhováci a vystěhují neplatiče nájemného, ale to až v posledním pádě a po mnoha letech. Že se musí platit taky neustále se zdražující údržba, povinné pravidelné hasičské a výtahářské prohlídky, oprava střechy, fasády, výměna instalací... to nějak nikdo - tedy v nájemních bytech - nechápe.

Přitom při fatálním zvýšení nájemného o 60 % (z průměru 5 na 8 % z rodinných výdajů) by se to odrazilo zvýšením nákladů na bydlení "pouze" o necelých 14 % - to je ze současných 22 na 25 % rodinných rozpočtů, což je podle finančních odborníků na spodní hranici "přiměřenosti". Ty, kdo to nemohou utáhnout, nechť podpoří stát. (Ale jenom v případě, že nájemné zůstane regulováno, jak prohlásil na dubnové tiskové konferenci předseda Sdružení nájemníků JUDr. Stanislav Křeček.)

A teď se už nevymlouvejme na Klause - to je věc současné sociální demokracie. Víme, že důvodem, proč se nestavějí nové nájemní domy je, že se na nájmech nedá vydělat. Chybí větší konkurence, byty jsou drahé. Vydělávají na nich - černými pronájmy - nájemníci, ne majitelé! A nyní přichází sociálně demokratický poslanec a právník Křeček se svým hovadným návrhem na nucené pronájmy. Jeho kolegové ze strany ho omlouvají, že to tak nemyslel, že prý by bylo pouze vhodné vytvořit rejstřík bytů. Ano, nejdřív rejstřík bytů a majetková přiznání - to přece nemůže žádnému poctivci vadit. Říkají socialisté. A komunisté jsou horlivě pro. Mají už připraveny své návrhy o zdanění nadměrných a nevyužívaných majetků!!! Cesta k reálnému komunismu se otevírá.

Další hovadnost současného systému je tato: Nájemné je tak sešněrované, že se důchodcům ani nevyplatí stěhovat do menších bytů - celkové náklady na bydlení se tím příliš nesníží. To se už raději stěhují rovnou z Prahy do menších a levnějších měst - stejně je většina z nich "odněkud". Ale pražské byty si ponechávají! Sociálnědemokratický náměstek pražského primátora Otto Kechner připouští, že důchodci se ze svých pražských bytů neodhlašují, a že tyto - obecní byty!!! - dále pronajímají. "Mám indicie, že taková situace mezi Pražany existuje. Upřímně řečeno, seniorům těch pár korun vřele přeji i s tím vědomím, že to není zcela v souladu s legislativou." (Právo 31.7.2002)

Není zcela v souladu s legislativou - hezká formulace pro trestný čin. Pan náměstek pražského primátora vědomě tyto zločiny, totiž čachrování s pražskými byty kryje - a ještě přestupníkům "vřele přeje"! Otto Kechner by měl okamžitě odstoupit ze své funkce a být podroben tortuře neúprosných Čistých rukou. Ale to se asi nestane. On přece stojí na straně těch ubohých a ublihovaných chudáků. Zločinci jsou výhradně podnikatelé, majitelé domů a jiní boháči.

A vůbec, může za to Klaus.

Psáno v Praze dne 31. července 2002


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: