Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 5.8.2002
Svátek má Kristián
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Nezabíjející zbraně
 >POLITIKA: Palestinsko-izraelský konflikt a jeho obraz ve světě
 >MÉDIA: Lauderovy hříchy aneb O čem novináři nepíší
 >POLITIKA: Do zbraně, občané!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Záhadné zmizení záhadného předmětu
 >PSÍ PŘÍHODY: Nežádoucí přilepšení
 >MEJLEM: Pražská lež záminkou k nové válce, tentokrát Washingtonu.
 >TÉMA: Feministky, politika a ekonomika.
 >PŘÍRODA: Životy dlouhé i krátké
 >EKOLOGIE: Kauza spalovna
 >ŽIVOT: Internet pro život fyzicky handicapovaných či starých lidí
 >POHLÉDNUTÍ: Příliš dlouhý výlet (4)
 >ZE SVĚTA: Rebélie pracujících dívek (Z afrických vzpomínek -2)
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >ZE ŽIVOTA: To jsou paradoxy ...

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
5.8. EKOLOGIE: Kauza spalovna
Jiří Široký

Tiskové vyjádření k článku Libereckého dne (02.08.2002 – Spalovna je ekologům znova trnem v oku) a k neopodstatněným atakům ze strany „ekologických aktivistů“

V poslední době skupiny ekologických aktivistů opět vytáhly do boje proti liberecké spalovně provozované společností Termizo a.s. Tito „specialisté“ na dioxiny se zjevně rozhodli profitovat na aktuální tématice prodeje pohledávky spalovny a jak už se stává zvykem, na základě různých dezinformací, polopravd i lží dostávají své místo v denním tisku. Příkladem tohoto je i článek, který vyšel v Libereckém dni dne 02.08.2002 s titulem „Spalovna je ekologům znova trnem v oku“.

V tomto článku se objevují smyšlená tvrzení, která mají za cíl poškodit spalovnu a nikterak není jejich snahou zlepšení životního prostředí, jak by se od ekologů dalo čekat. V článku se uvádí, že spalovna míchá popílek se škvárou a tato směs je dle „ekologů“ stále toxická. Pravdou je, že míchání popílku se škvárou je naprosto v souladu se všemi právními předpisy ČR a Termizo má na tuto činnost patřičná povolení. Směs popílku a škváry je dokonce pro své výborné vlastnosti používána na skládce v Košťálově jako výrazný komponent při rekultivaci skládky a v žádném případě se z této směsi neuvolňují škodliviny, které by ohrožovaly okolní životní prostředí či zdraví obyvatel.

Dále nás „ekologové“ v článku varují před všemi možnými zdravotními obtížemi, které způsobují dioxiny a škodlivost liberecké spalovny prokazují na chycené rybě v řece Nise a množství škodlivých látek v ní nalezených. To vše je podtrženo lživým tvrzením, že „…spalovna vypouští odpadní vody do Nisy“. Předně, dioxiny jsou přirozenou součástí ekosystému a do přírody se dostávají při spalování a to jak při lesních požárech, pálení v domovních topeništích či např. ohňostrojích. V odborné literatuře se můžete dočíst, že při 15-ti minutovém ohňostroji u příležitosti nového milénia v Londýně bylo emitováno do ovzduší více dioxinů než by vyprodukovala místní spalovna za 120 let a to londýnská spalovna má více než čtyřnásobnou kapacitu než spalovna liberecká. Co se týká odpadních vod, tak Termizo a.s. samozřejmě zkoumá přesné chemické složení odpadních vod a tyto, ač jsou pro ekosystém naprosto bezpečné, odvádí nikoliv do Nisy, jak tvrdí „ekologové“, nýbrž do liberecké čističky odpadních vod.

Je při nejmenším zarážející, že lidé, kteří veřejně o sobě prohlašují, že jsou ochránci životního prostředí, výrazně preferují takovou politiku odpadového hospodářství, která by ve svém důsledku vedla k naplňování skládek komunálního odpadu namísto ekologického zpracování odpadů s využitím jejich energetického potenciálu. Zbývá si jen položit otázku, jestli cíle „ekologů“, jsou prospěšné životnímu prostředí či se jedná o preferenci jiných zájmů.

Pro ilustraci dodávám, že spalovna v současné době plní i limity Evropské unie, které budou platné až od roku 2006.

Jan Siroky
Nisa-medium s.r.o.
ICQ 127953450
mobil 0608021218


Další články tohoto autora:
Jiří Široký

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: