Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 8.8.2002
Svátek má Soběslav
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Těžký úděl jediného spravedlivého
 >POLITIKA: Arogance moci zatím u nás nenarazila na hranici
 >POSTŘEHY ZE SKOTSKA: Prostě na to mají
 >TÉMA: Převod kmene povinného ručení
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Agenti cizí mocnosti
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Fantom průměrného platu
 >VZPOMÍNKY: VYCHÁZKA S BÁSNÍKEM (Z českých vzpomínek - 2)
 >POLITIKA: Národní zájmy - chybné úvahy Václava Klause
 >ZAJÍMAVOST: Z prázdninových cest
 >POVÍDKA: V poslední chvíli
 >PŘÍRODA: Predátoři mezi rostlinami - dokončení
 >FEJETON: Rychlík Béďa
 >ZE SVĚTA: Kanadské zážitky (14)
 >ZDRAVÍ: Barvy a typy vlasů
 >ARMÁDA: Turbulence kolem nákupu stíhaček

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
8.8. ZAJÍMAVOST: Z prázdninových cest
Lenka Chourová

Jednou z nejčastějších (nejen) rodinných zálib v době dovolených bývají návštěvy hradů a zámků.Mnozí výletníci mi jistě dají zapravdu,když řeknu,že k těm nejkrásnějším patří ten,který je položen v romantickém horském pásmu chřibském.Stačí jen dodat,že Chřiby oddělují severní roviny Hané od jižních nížin Slovácka a poučený výletník jedním dechem dodá - Buchlovice. Zámek s nádherným parkem,obydleným pávy, skrývá nejen bohatou minulost,ale i jistou kuriozitu,kterou se odlišuje od jiných významných památek.Jedním z majitelů byl totiž v osmnáctém a na začátku devatenáctého století Leopold hrabě Berchtold, vzdělaný a zcestovalý muž,který měl silné sociální cítění a jeho činnost a úsilí bylo z velké části věnováno i zlepšování zdravotního stavu poddaných.Vyvrcholením jeho snah bylo zřízení nemocnice.Nejdříve nechal přeměnit na malou nemocnici bývalou lisovnu oleje.
Vybavení nemocnice,lékárny a proplácení lékaře převzal hrabě na svůj náklad.Když dosavadní nemocnice pro velký počet osob hledajících pomoc nestačila,uvolnil zámek a s rodinou se přestěhoval na blízký hrad Buchlov.V roce 1807 byla buchlovická zámecká nemocnice vybavena 152 lůžky pro nemocné,18 lůžky pro zestárlé muže a příslušným personálem: duchovním,účetním,domácím lékařem se 2 pomocníky,44 ošetřovateli a 2 ošetřovatelkami.Pro činnost nemocnice vypracoval Berchtold sám provozní řád, v němž stanovil všechna pravidla pro přijímání nemocných.Měli být přijati všichni potřební bez rozdílu - ať " vznešení" či chudí.Na hranicích buchlovského panství byly umístěny tabule,kterými se ohlašovalo,že každý nemocný člověk najde na buchlovickém zámku přátelské a bezplatné přijetí.Výjimku tvořili však duševně nemocní,epileptici,ochrnutí a nemocní rakovinou.Řád také například přesně stanovil,jak přijímat nemocné při přeplnění,jak přijímat v noci,jak má být provedena očista atd.Nepřipomíná vám tento postup cosi,co pokládáme za moderní vymoženost ? Tvorbu standardů ? Nemocnice měla i tzv. operační pokoj a anatomii,lékárnu,administrativu a dvě koupelny.Léčení bylo zásadně bezplatné,jen cizí podddaní mohli věnovat milodar do připravené pokladničky.Propuštění tovaryši obdrželi darem 4 groše na cestu.Kdo trpěl kýlou, dostal kýlní pás.O každém nemocném byl veden protokol,který obsahoval vedle běžných údajů o osobě a původu diagnózu při přijetí a při propuštění,údaj o stavu,hlavně pak podrobný rozpis spotřebované stravy a léků.Propuštěný musel slíbit rukoudáním hraběti Berchtoldovi,že se ujme prvého ubožáka nebo nemocného,kterého nalezne.Pozoruhodná je přesná tabulka,podchycující epidemii úplavice,která postihla Buchlovice a dalších pět obcí.

Tato ve své době obdivuhodná až podivínská Berchtoldova lidumilná činnost znamenala pochopitelně nesmírné finanční zatížení pro jeho panství.Protože se zachovalo přesné vyúčtování buchlovické nemocnice za jednotlivé měsíce jejího trvání,víme,že náklady dosahovaly neúnosné výše.Byly to částky,které později přispěly k zadlužení panství.Ale tohoto nepříznivého výsledku své lidumilné činnosti se Leopold Berchtold už nedožil…

Není to podnět k zamyšlení nad " bezplatným zdravotnictvím" dneška ?


Další články tohoto autora:
Lenka Chourová

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: