Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 12.8.2002
Svátek má Klára
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Česká národní povaha znovu přetřásaná
 >PENÍZE: Tučné dividendy z nekonformní investice
 >POLITIKA: Utáhnout si opasky!
 >MROŽOVINY: Sto padesát sedm miliard
 >POLITIKA: Vládě věřit - nevěřit ?
 >ZE ŽIVOTA: Ne všechny věci jsou takové jaké se zdají
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >PŘÍRODA: Kruhy v houbách
 >VĚDA: Rychlejší Einsteinova světla
 >TÉMA: Chceme se vzít
 >Nerovnoměrná globalizace spravedlnosti
 >SVĚT: Lovci tornád
 >ZDRAVÍ: Typy pleti a jak o ně pečovat
 >SERIÁL: Příběh zapeklitého starce 20
 >POLITIKA: Vláda sní o dostupném bydlení

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
12.8. PŘÍRODA: Kruhy v houbách
Readers Digest

UKÁZAL SE KRUH Podzimní déšť povzbudil
houby, aby vyrostly ve formaci čarodějného kruhu.
V době vegetace jsou kruhy patrné jako tmavá zelená kola trávy.
TAJEMSTVÍ ČARODĚJNÝCH KRUHŮ

Na polích a trávnících často rostou houby v kruzích, jako by byly peč-livě vysázené. Ačkoli se těmto kruhům říká čarodějné, jsou ve skutečnosti přirozeným výsledkem způsobu, jakým se houba šiří.

Počátkem každého kruhu je jediná spora, která přistane v trávě a vyklíčí. Spora vytvoří síť vláken podhoubí , které při svém růstu prorůstá půdou do okolí. Když nejstarší části podhoubí ve středu vyčerpají dostupné živiny - odumřou. Plodnice (houby) se pak tvoři po okrajích stále se rozrůstajícího podhoubí, a tak vytvářejí kruh. Kruh, v němž houby rostou, se každý rok zvětšuje. Může mít v průměru více než 30 metrů, ale v té době jeho stáří už dosahuje i několika staletí.


HOUBY, KTERÉ SE STRÁVÍ SAMY

Hnojník obecný nechává spory skanout na zem ve speciálním „inkoustu". Ten vzniká tak, že se houba sama od sebe roztéká. Tento proces začne ve chvíli, kdy plodnice dozraje.

Všechno začíná na okraji klobouku, který se postupně mění v černou tekutinu obsahující miliony spor. Ne všechny spory však dopadnou na zem hned; mohou se též zachytit na hmyzu, jenž přistane při hledání potravy na roztékajícím se klobouku hnojníku.


ZNIČUJÍCÍ CHOUTKY DŘEVOMORKY DOMÁCÍ

Dřevomorka domácí patří k nejobávanějším houbám na světě. Dokáže zničit trámy v krovech, a způsobit tak zhroucení budov. Tajemství jejího rychlého šíření spočívá ve způsobu, jímž roste. Na rozdíl od většiny hub se dokáže dřevomorka při hledáni dřeva dostat „přískoky" přes nepoživatelné látky, jakými jsou cihly, dlaždice či beton.

Jak jsou dřevěné předměty stravovány zevnitř, projeví se první známky napadení v podobě prasklin a drolení dřeva. Po týdnech či měsících se objeví ploché plodnice s kapkami tekutiny na svém povrchu. Každá plodnice obsahuje miliony spor, které vyklíčí, jakmile dopadnou na vlhké dřevo. V tomto stadiu existuje už jen jediná cesta, jak houbu zastavit: veškeré napadené dřevo odstranit a spálit.VÝBUCH SPOR Z PÝCHAVKY OBROVSKÉ

Pýchavka obrovská je ve světě hub jednou z nejvýkonnějších továren na spory. Roste v oblastech mírného pásma a patři k největším houbám. Může totiž měřit až 80 centimetrů v průměru a vážit i přes 20 kilogramů. Když dozrají její spory pýchavka vysychá a vnější povrch od vrcholu puká a začne se odlupovat. Pýchavka se pak chová jako natřásající se pudřenka, která pod tlakem větru, dešťových kapek či nohou procházejících kolem vyfukuje spory ven.

Jedinec o průměru 35 centimetrů vytvoří asi 5000 miliard spor, z nichž však úspěšně vyklíčí jen nepatrné množství.


VZKRÍŠENÝ ŽIVOT NA SPÁLENIŠTI

Po zničujícím lesním požáru predstavnjí jednu z prvních známek života houby. Vysvětlení jejich rychlého návratu spočívá v tom, že se v půdě vždy nacházejí jejich spory.

Teplota přesahující 40 "C navodí u hub, osidlujících místa po lesních požárech, například u kořenitky nadmuté, klíčení spor, čímž této houbě umožní přednostní start před ostatními druhy hub.

Někdy probudí spory k životu táborový oheň nebo horký asfalt, rozlitý na silnicích.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: