Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 19.8.2002
Svátek má Ludvík
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Stoletá voda a její modelování
 >INFORMACE
 >POVODNĚ: Je Lipno viník katastrofy?
 >POVODEŇ: Když umírají knihy - 15 rad pro jejich záchranu
 >MROŽOVINY:Konec bezstarostnosti
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >MEJLEM: Povodeň
 >HUMOR PRO ZMĚNU CHYTRÝ: Když praskla hráz
 >POVODEŇ: Konečně jsme se naučili pomáhat
 >POVODEŇ: Názor geologa - Metro ? nevěřím!
 >POVODEŇ: Jeden den statika
 >TÉMA: Záplavy v Plzni
 >TÉMA: S tím nikdo nepočítal
 >POVODEŇ: Fotoreportáž z Ústí nad Labem
 >POVODEŇ: Sobota 17.8. v Radotíně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
19.8. POVODEŇ: Když umírají knihy - 15 rad pro jejich záchranu
Františka Vrbenská

Je to divný pocit, zažít na vlastní oči něco, o čem člověk jen čte nebo na co se dívá v pohodlí kinosálu. Najednou to tu prostě je - jsem katastrofa a lidé, poraďte si, jak můžete. Pak opadne vodní příval, nechá lidské oběti, zbořené domy, utopená zvířata, zpustošenou krajinu; a samozřejmě spoustu promoklých knih a bezpočet dalších, nejrůznějších dokumentů (všímáte si, kolik papírů lidé kolem sebe mají?).

Voda si nevybírá, rozžvýká prvotisk v krásné vazbě, unikátní odborný časopis z konce devatenáctého století, mezinárodně ceněný plán architektonického projektu či dokumentaci archeologického průzkumu, třebaže byly doposud s veškerou péčí uloženy v ctihodné státní institucí ... stejně tak jako se olízne po reprezentativní publikaci o umění, kterou si nadšený turista přivezl z Itálie, po rukopisné klubové kronice, léta sbírané kolekci různých vydání Karafiátových Broučků, po rodinné bibli po prapratetičce se chronogramem zápisků na přídeští. Zanese bahnem počítač s datovými soubory i veškerou firemní agendu včetně daňových dokladů a smluv.

Povodně zasáhly knihovní sbírky nejméně tuctu institucí, například Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Národní knihovny ČR, Národního technického muzea, Městské knihovny v Praze, Středočeského muzea v Roztokách, právnické, matematicko-fyzikální a filozofické fakulty UK, Archeologického ústavu ČAV Filozofického ústavu ČAV. Záplavy v Terezíně pohltily archiv Terezínského památníku a ohrožují depozitář knihovny Národního muzea.

"Horká linka" v Národní knihovně ČR (tel. 02/810 13 316) se snaží získat pro všechny postižené kulturní instituce alespoň základní prostředky pro záchranu sbírek a soustřeďuje potřebné kontakty. Při všem tom smutku působí jako elixír naděje, že se hlásí dobrovolníci a lidé ochotní bez úhrady přispět technickým a materiálovým vybavením: ozve se stará paní, která nabízí domácí mrazničku, nebo drobný podnikatel, který obstará a sám přiveze do Prahy fólie na balení poškozených dokumentů, chtějí hned, okamžitě udělat něco pro záchranu knih… Papír snese hodně a i když více či méně utrpí na vzhledu, obsah je v drtivé většině případů zachován.

Postup užívaný u záchrany poničených sbírek kulturních institucí je však možné v zásadě použít i u soukromé domácí knihovny a dokumentace, jestliže jde o knihy a listinné materiály, které jsou pro své majitele i z objektivního hlediska cenné a významné. Pokusíme se vytvořit na stránkách Neviditelného psa okénko, ve kterém bychom mohli podávat informace o technologii ošetření knih a listin a o dostupné technice a pomůckách, včetně mrazicích kapacit - když nastupuje závod s časem proti plísním, které v teplém, vlhkém a špatně větraném prostředí do 48 hodin zachvacují vodou nasycený papír, je první pomocí knihy a listiny jednoduše zmrazit jako špenát a pak postupně vysoušet.

Níže uvedené rady jsou ověřené a doporučované, byly mnohokrát vyzkoušené při záplavách a hodí se pro nejrůznější příležitosti od prasklého vodovodního potrubí a až po promočení knih při hašení požáru; ale realita nynějších povodní možná některé osvědčené návody zkomplikuje.

PATNÁCTERO TIPŮ PRO KNIHY POŠKOZENÉ VODOU

 1. Jestliže byly knihy zaneseny splašky či jinak kontaminovanou vodou, máte smůlu - v tomto případě je musíte zničit.
 2. Počítejte s tím, že vaše milované knihy během procesu vysoušení mohou ztratit na kráse nebo že bude nutné je převázat. Můžete improvizovat lis za pomoci lepenkových desek a vhodného závaží, zkroucené listy se dají docela obyčejně přežehlit raději přes další čistý list papíru - nastavená teplota by měla odpovídat citlivým textilním materiálům.
 3. Vodou zasažené knihy anebo jiné dokumenty roztřiďte co nejdříve na suché, provlhlé a zcela promočené, a pokud to dovolí podmínky, uložte je do různých prostorů - papír totiž "natahuje" vlhkost a mohly by se poničit i dosud nepoškozené písemnosti.
 4. Knihy/listiny potřísněné bahnem omyjte; proud vody musí být regulován, aby se papír narušený vsáklou vodou nepotrhal - ideální je technika jemného sprchování (dostupnými prostředky), ale je možné i prostřídat několik lázní čisté vody.
 5. Promáčených knih a listin se dotýkejte co nejšetrněji, svazky zbytečně neotevírejte.
  Pokud by jednotlivé listiny byly příliš promoklé a papír ztrácel soudržnost, můžete je podložit pevnější látkou, čtvrtkou kartonu, silnější igelitovou fólií apod. a pak s nimi manipulovat podle potřeby.
 6. Suché knihy pokud možno bezpečně uskladněte, je možné použít lepenkové krabice, které by je alespoň částečně chránily (pravděpodobná vysoká vlhkost ovzduší).
 7. Zcela promočené knihy můžete jemným tlakem zbavit přebytečné vody. Nemáte-li čas nebo možnosti následně se promoklým knihám/listinám věnovat nebo jde-li o větší množství postižených dokumentů, než by jste zvládli ošetřit do lhůty kritické pro vznik plísní, zamrazte je, stačí i mrazicí prostor vaší ledničky nastavený na maximum… ovšem pokud je nějaký mrazák k dispozici. V opačném případě je možné dobře vázané knihy (ne listiny nebo brožované knížky) uložit do nádoby s čistou vodou až na dobu čtrnácti dnů; případně zkuste naši výše zmíněnou informační linku na Neviditelném psu, snad budeme moci váš problém vyřešit.
 8. Postižené knihy/listiny, které se rozhodnete zamrazit a ošetřovat pak postupně, uložte do mikroténových sáčků nebo zabalte je do igelitové fólie - dvojmo! Pod druhou vrstvu obalu je možné balíčky sdružovat do větších objemů, ale vše označte popiskami nebo lístečky - úplně stejně, jako to obvykle dělají hospodyně při zamrazování potravin.
 9. Nepřítelem plísní je průvan - snažte se postižené knihy/listiny uložit buď na otevřeném prostoru (podle potřeby, aby se neznečistily, můžete je podložit třeba igelitem či novinami) nebo v dobře větratelné místnosti. Dobrým, ale ne pro každého dostupným řešením je menší místnost s cirkulací vzduchu (otevřená okna) a umístěným odvlhčovačem. Svou práci odvede i nejlepší samočinná sušička - slunce. Knihy postavte a rozevřete stránky, listiny rozložte. Kontrolujte je, obracejte je.
 10. K sušení můžete použít nejrůznější prostředky: vysoušeč vlasů, mikrovlnnou troubu (pozor, opatrně!), ventilátor, pro listovní dokumenty i mírně nahřátou žehličkou, pootevřenou plynovou troubu nastavenou na nízký výkon. Pamatujte, že působením vyšších teplot papír rychleji stárne, proto takové metody používejte jen z nezbytí. Vazba z desek potažených umělohmotnou fólií u vázaných nebo brožovaných knih nesnáší přímé teplo (žehlička, trouba), kroutí se a slupuje.
 11. Další možností je postupné vysoušení knih/listin za použití filtračního nebo novinového papíru, jímž proložíte stránky jednotlivě nebo po tenčích složkách (deset, dvacet stránek dohromady) a knihu či listinu obloženou savým materiálem zatížíte. Čím častěji savé vložky vyměňujete (u knih střídejte místa, v nichž byly založeny), tím dříve se kniha zbaví vsáklé vody. Dále můžete dosoušet jako v bodě 9.
 12. Knihy na křídovém papíře udržujte mokré, dokud je nemůžete ošetřit a vysušit, spěchejte však! Stránky proložte nejlépe filtračním papírem, aby se neslepily, a to i v případě, že ji chcete zamrazit. Pokud se přilepí stránky k sobě, museli byste knihu opět namočit a pak velmi opatrně uvolňovat jednotlivé listy, nebo zkusit použít horkou páru - ale to si žádá maximální trpělivost. V zahraničí používaná, ale u nás dosud nevyzkoušená je metoda lázně ve slabém roztoku boraxu, který zabrání slepení křídových listů, takže ji mohu doporučit jen zoufalým experimentátorům na jejich vlastní riziko.
 13. Co se týče speciálních nosičů, magnetických pásek, disket, CD a CD ROM, audio a video pásek, šelakových, acetátových a vinylových desek, můžete je sušit vzduchem; špíny a bahna je zbavte omytím co nejrychleji. Nemrazit! Nedotýkejte se povrchu disket holýma rukama.
  V tomto bodě bych však vítala praktická doporučení a rady z běžné praxe drobných "katastrof", které se hudebním a počítačovým nadšencům přihodí, a teď mohou užitečně doplnit pokyny odborníků.
 14. Kinofilmy udržujte v mokrém stavu, dokud je nemůžete promýt a usušit, v tomto případě na průmyslovém zařízení (zkuste se obrátit na některé filmové laboratoře). Fotografie zhotovené moderními technikami, černobílé i barevné, je možné v případě nutnosti zmrazit. Dají se šetrně opláchnout od nečistot, ve vodní lázni je také možné oddělit je od sebe nebo od materiálu, ke kterému se přilepily. Pozor na poškození emulze! Použijte nejlépe umělohmotné pinzety, s nimiž pracují také fotoamatéři. Sušte vzduchem buď položené lícem nahoru na vhodné podložce nebo na šňůrách šetrně uchycené kolíčky. V nejhorším by se dala využít i klasická bubnová sušička. Připravte se ale na to, že se vám fotografie mohou pokrčit a ztratit lesk.
 15. Budete-li potřebovat radu nebo pomoc, obraťte se na Národní knihovnu ČR, tel. 02/810 13 316, mobil 0607 212 228, e-mail cdhnkp3@sendme.cz či na Státní ústřední archiv v Praze, tel. 02/614 47 292 nebo 614 35 071, e-mail sua10@mvcr.cz.

Ještě několik detailů:

 • Jednotlivé listy - neoddělovat od sebe násilím, pokud se slepily - použít vodní lázeň nebo zkusit vodní páru. Při mrazení složky po každých 5 cm proložit papírem
 • Akvarely, mapy a rukopisy s rozpustnými médii - nevysoušet povrch savým papírem!
 • Zarámované tisky a kresby - jestliže čas a prostor dovolí, vyjmout z rámu a ošetřit jako jednotlivý list.
 • Fotografické materiály
  • mokré kolodiové fotografie a daguerrotypy - zachránit jako první a okamžitě usušit vzduchem.
  • ostatní fotografie udržovat mokré v nádobách s čerstvou studenou vodou, a potom sušit vzduchem nebo zmrazit. Balit do plastových nádob nebo pytlů a snížit na minimum dobu, kdy jsou ponořeny ve vodě.
  • kopie, negativy a diapozitivy - zachránit nejprve barevné fotografie, potom kopie, potom černobílé negativy a diapozitivy. Přednostně sušit vzduchem nebo zabalit a zmrazit.
  • filmy - otevřít pouzdro, naplnit ho vodou a znovu zavřít víčkem. Zabalit do plastikových věder nebo lepenkových krabic vyložených polyetylenovými pytli. Zaslat do servisu na vyprání a vyčištění.
 • Mikrofilmy
  • svitky - neodstraňovat filmy z jejich pouzder. Naplnit pouzdra vodou, zabalit v blocích po 5 do krabice vyložené polyetylenem a zaslat do servisu.
  • mikrofilm v rámečku a diazomikrofiše - zabalit, zmrazit, sušit vzduchem.
 • Papír - poškození svazků způsobené bobtnáním vodou vzniká v prvních čtyřech hodinách po jejich ponoření.
 • Lepenkové desky absorbují velký objem vody a bývají zdrojem plísní
 • Kůže a pergamen se zkroutí, zvrásní nebo smrští, pergamen může želatinovat
 • Látky, knihařské plátno a některé plasty bobtnají zanedbatelně, někdy se smršťují
 • Fotografie, audiovizuální a magnetická media a mikrofilmy jsou zranitelné vodou, poškození závisí na typu materiálu, délce vystavení vodě, její teplotě atd.

Františka Vrbenská
Další články tohoto autora:
Františka Vrbenská

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: