Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 19.8.2002
Svátek má Ludvík
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Stoletá voda a její modelování
 >INFORMACE
 >POVODNĚ: Je Lipno viník katastrofy?
 >POVODEŇ: Když umírají knihy - 15 rad pro jejich záchranu
 >MROŽOVINY:Konec bezstarostnosti
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >MEJLEM: Povodeň
 >HUMOR PRO ZMĚNU CHYTRÝ: Když praskla hráz
 >POVODEŇ: Konečně jsme se naučili pomáhat
 >POVODEŇ: Názor geologa - Metro ? nevěřím!
 >POVODEŇ: Jeden den statika
 >TÉMA: Záplavy v Plzni
 >TÉMA: S tím nikdo nepočítal
 >POVODEŇ: Fotoreportáž z Ústí nad Labem
 >POVODEŇ: Sobota 17.8. v Radotíně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
19.8. TÉMA: Stoletá voda a její modelování
Miloš René

V Neviditelném Psu byl 16. 8. 2002 přetištěn článek T. Pudila napsaný v srpnu 1995 pro Lidové noviny. Článek se opírá mimo jiné o informace jednoho ze správců vodních toků v České republice, akciové společnosti Povodí Vltavy. V průběhu druhé poloviny dvacátého století byla zejména v souvislosti s výstavbou přehrad na Vltavě vytvořena celá řada modelů periodicky se opakujících záplav (pětiletá až stoletá voda). Ty první byly fyzické, vymodelované v určitém měřítku, na nichž si projektanti a stavitelé přehrad ověřovali nejen velikost a tvar pozdějších zátopových území těchto přehrad, ale zejména dynamické chování řeky mezi nimi a pod nimi. Jeden z těchto modelů je, jak uvádí článek, k dispozici na stavební fakultě ČVUT.

S nástupem výpočetní techniky se začalo modelování postupně přesouvat do počítačových laboratoří. Výrazný zlom v matematickém modelování v této oblasti umožnily geografické informační systémy, které dovolily s minimálními náklady měnit jednotlivé parametry modelu a do modelu vložit daleko větší množství informací. V polovině devadesátých let dvacátého století spojily svoje úsilí společnost Hydroinform, Povodí Vltavy a společnost Atlas, která dodala svůj softwarový GIS produkt Atlas 3D a jejich pracovníci vytvořili mimo jiné několik 3D modelů zátopové situace při stoleté vodě v Praze. Výsledek svého úsilí předvedli zástupci společnosti Atlas odborné veřejnosti z oblasti státní správy a samosprávy na konferenci a výstavě městských informačních systémů, která se konala na podzim roku 1996 v Praze.

Po předvedení tohoto modelu, jehož část je na přiloženém obrázku, se rozproudila obsáhlá diskuse o tom jak Prahu chránit před stoletou vodou. Součástí návrhu Povodí Vltavy byly také lehké hliníkové zábrany, které se naprosto geniálně osvědčily při ochraně Starého Města před katastrofálním zaplavením, takže nedošlo k zaplavení ani ulice Karolíny Světlé, která je na výše uvedeném výřezu modelu pod vodou. Současně se podařilo přesvědčit Magistrát hlavního města, aby se postaral o úklid náplavek a okolí Vltavy, takže vltavské mosty byly v období skutečné potopy jen minimálně ohrožovány plujícími předměty. Je jen škoda, že nebyly realizovány návrhy Povodí Vltavy na ochranu Kampy, Karlína, Holešovic a trojské kotliny. Doufám, že všichni ti, kteří považovali v roce 1996 předvedený model za nepravděpodobné sci-fi, se v hloubi duše alespoň stydí.

Geografické informační systémy obsahují celou řadu nástrojů, s jejichž pomocí lze modelovat rozsah zaplaveného území a další nebezpečí z toho plynoucí jen změnou jednoho jediného parametru, a to je aktuální hladina vody v místě vodočtu. Jejich nasazení se už výrazně osvědčilo při katastrofálních záplavách na Moravě v roce 1997. Lze jen doufat, že poté, až hydrologové shromáždí všechna reálná data z letošních záplav a vytvoří opravenou verzi GIS modelu záplav, bude mít státní správa a samospráva větší pochopení pro jejich doporučení.
Miloš René


Obr. 1. Výřez z 3D modelu stoleté vody sestaveného pracovníky společností Hydroinform, Povodí Vltavy a Atlas. Na obrázku je pohled na okolí Karlova mostu z Hradčan. V levé části obrázku je vidět zaplavení jak Novotného lávky, tak ulice Karoliny Světlé.
Další články tohoto autora:
Miloš René

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: