Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 21.8.2002
Svátek má Johana
  Výběr z vydání
 >SRPEN: Balada o roce šedesátém osmém
 >POVODEŇ: Rady k ošetření knih a dokumentů zasažených povodní - Nové informace!!!!!
 >TÉMA: Vliv velké vody na českou politiku
 >MROŽOVINY: Kde jsou obojživelná vozidla AČR?
 >ŠVÝCARSKO: Povodně, sbírky, finanční pomoc a ... korupce, skandály
 >POVODNĚ: Několik dobrých zpráv z povodní
 >ÚVAHA: Mít nebo nemít?
 >TÉMA: Povodně a nezaměstnaní.
 >DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Vznikl IDIF
 >OHLAS: K članku Petra Adlera
 >OHLAS: Na komentáře
 >POVODEŇ: Proč nečekaně spadl třetí dům v Karlíně?
 >PRAHA: O zranitelnosti pražské dopravy
 >EKONOMIKA: Co můžeme očekávat?
 >Člověk v tísni posílá do terénu mobilní povodňové týmy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
21.8. EKONOMIKA: Co můžeme očekávat?
Martin Pavlík

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 19. 8. 2002.

Týden: 19. 8. 2002

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,06
3,08
3,10
3,02 - 3,10
3
1
PRIBOR 1 rok
3,15
3,19
3,22
3,05 - 3,26
3
1
SD 6,75/05 - výnos
3,48
3,53
3,56
3,40 - 3,60
3
1
Kč/USD
31,600
31,11
31,08
30,90 - 31,40
4
0
Kč/EUR
30,955
29,93
30,40
28,20 - 30,70
4
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,06
3,16
3,16
3,00 - 3,30
3
1
PRIBOR 1 rok
3,15
3,31
3,35
3,05 - 3,50
3
1
SD 6,75/05 - výnos
3,48
3,66
3,70
3,50 - 3,75
4
0
Kč/USD
31,600
30,78
30,80
30,10 - 31,40
4
0
Kč/EUR
30,955
30,13
30,25
29,50 - 30,50
4
0


NÁZORY EXPERTA: Martin Pavlík, PPF burzovní společnost
Události minulého týdne svým rozsahem výrazně zamíchaly kartami pro odhady dalšího vývoje domácí ekonomiky a s tím souvisejících makroekonomických ukazatelů. Trh, který nebyl ani v předešlých týdnech příliš aktivní, se rozjíždí pomalu. Je to způsobeno nedostatkem výraznějších impulsů. Český statistický úřad posunul z důvodu povodní termíny zveřejňování dat a ze stejných důvodů byly posunuty aukce státních dluhopisů i státních pokladničních poukázek. První velmi hrubé odhady škod, které byly zveřejněny, hovoří o částkách přibližně o polovinu větších, než které byly způsobeny záplavami v roce 1997. Podle prohlášení vládních úředníků, nebudou tyto škody kryty emisemi dluhopisů, ani například vypisováním specifických daní. Úhrada vzniklých škod z privatizačních příjmů by se jevila jako nejschůdnější varianta. Avšak i zde je velké riziko, že přesto dojde k nárůstu již dosti velkého schodku státních financí příštího roku.
Co tedy můžeme očekávat? Pravděpodobné snížení růstu domácí ekonomiky, a to v rozmezí do půl procenta od očekávaných hodnot, které byly odhadovány na úrovni 3% růstu HDP. Dalším z dopadů bude zvýšení cenové hladiny. Tato skutečnost se dá odvozovat z dopadu povodní roku 1997, kdy došlo k pohybu směrem vzhůru hlavně díky cenám potravin. Předpokládal bych pohyb vzhůru o jedno procento do konce letošního roku. I v tomto případě by to nemělo znamenat výraznější impuls pro změnu monetární politiky ze strany centrální banky. Spíše se může jednat o signál, že v nejbližší době nedojde ke změně úrokových sazeb směrem dolů.
Česká koruna, která poslední měsíc oslabovala, podpořena skrytými intervencemi centrální banky, tak ze svého maxima vůči společné evropské měně ztratila přibližně 8 %. K zastavení oslabování došlo v průběhu minulého týdne. Důvodem by mohlo být spekulativní očekávání trhu na konverzi prostředků západoevropských zajišťovacích institucí pro domácí pojišťovací ústavy. Otázkou může být celková výše prostředků, které bude nutné konvertovat. Druhým faktorem může být předpoklad použití sterilizovaných prostředků z privatizace, které by vláda mohla uvolnit na úhradu vzniklých škod poté, co rozhodnutí o nákupu armádních letadel bude s největší pravděpodobností revidováno. Koruna by se tak vůči EUR měla pohybovat v rozpětí 30,50 až 31,50 s tím, že dolní limit tohoto intervalu bude důležitý i pro ČNB.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Libor Janoušek - Fio, burzovní společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost
Václav Kosina - První investiční společnost

Projekt B.I.G. Expert připravuje Markéta Höfferová.

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pavlík

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: