Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 21.8.2002
Svátek má Johana
  Výběr z vydání
 >SRPEN: Balada o roce šedesátém osmém
 >POVODEŇ: Rady k ošetření knih a dokumentů zasažených povodní - Nové informace!!!!!
 >TÉMA: Vliv velké vody na českou politiku
 >MROŽOVINY: Kde jsou obojživelná vozidla AČR?
 >ŠVÝCARSKO: Povodně, sbírky, finanční pomoc a ... korupce, skandály
 >POVODNĚ: Několik dobrých zpráv z povodní
 >ÚVAHA: Mít nebo nemít?
 >TÉMA: Povodně a nezaměstnaní.
 >DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Vznikl IDIF
 >OHLAS: K članku Petra Adlera
 >OHLAS: Na komentáře
 >POVODEŇ: Proč nečekaně spadl třetí dům v Karlíně?
 >PRAHA: O zranitelnosti pražské dopravy
 >EKONOMIKA: Co můžeme očekávat?
 >Člověk v tísni posílá do terénu mobilní povodňové týmy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
21.8. OHLAS: K članku Petra Adlera
V. Lanny Rosický

Sice naprosto souhlasím s panem Adlerem v tom, že je v Kanadě spousta směšných a rozmarných žalob a že by potencionální žalobci měli zvážit zda opravdu utrpěli osobní škodu od strany, kterou chtějí soudit, přesto však bych rád upozornil na to, že žalob spravedlivých je v Kanadě podstatně víc než těch o kterých se ve svém článku zmiňuje. A to tu nejsměšnějši ani neuvedl. Tu podal jeden Indián (tedy podle současné nomenklatury "původní obyvatel") sám na sebe, za to, že si ubližuje chlastem, ke kterému je nucen svým postavením v kanadské společnosti.

Petr se ve svém článku nezmiňuje napřiklad o tom, že mne sice policista může obvinit z dopravního přestupku, ale že mám právo, se proti tomu u soudu ohradit a teprve když mne soud shledá vinným pokutu zaplatit. Rovněž není v článku zmínka o velmi podstatném rozdílu soudních procesů mezi USA a Kanadou a sice tom, že advokát v Kanadě nemůže požadovat část odměny, kterou porota případně žalujícímu přiřkne.

Druhá strana mince zbytečných, nebo i zlých žalob, je, když se občan nemůže dovolat spravedlnosti. Slyšel jsem nedávno o mladé Pražačce, na kterou přišlo oznámení od revizora, včetně jejího rodného čísla, o nezaplacení jízdného. Tato žena byla údajně v inkriminované době někde úplně jinde, nicméně pokutu musí zaplatit.

Tak jako příklady citované v článku Petra Adlera, tak i odkazy zde, jsou jen okrajovými poznámkami k složitým systémům judiciální demokracie. Bohužel je pravda, že v systémech, které dovolují občanům soudit instituce za škody institucemi na nich spáchanými, se najdou zneuživatelé. Podobná omezení jako v Kanadě, kde lze soudit jen o prokazatelné finanční újmy (na rozdíl od USA, kde je možno vysoudit velké obnosy například za stress nebo za trest ) a kde jsou odměny právníkům nezávislé na výši soudem přiznané kompenzace, by měla zneužívání omezit.

Tak jako nelze odsoudit pět lidí jen proto, že čtyři z nich jsou něčím vinni, nemělo by se zamezovat náhradám prokazatelných škod jen proto, že některé žaloby jsou spekulativní.


Další články tohoto autora:
V. Lanny Rosický

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: