Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 21.8.2002
Svátek má Johana
  Výběr z vydání
 >SRPEN: Balada o roce šedesátém osmém
 >POVODEŇ: Rady k ošetření knih a dokumentů zasažených povodní - Nové informace!!!!!
 >TÉMA: Vliv velké vody na českou politiku
 >MROŽOVINY: Kde jsou obojživelná vozidla AČR?
 >ŠVÝCARSKO: Povodně, sbírky, finanční pomoc a ... korupce, skandály
 >POVODNĚ: Několik dobrých zpráv z povodní
 >ÚVAHA: Mít nebo nemít?
 >TÉMA: Povodně a nezaměstnaní.
 >DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Vznikl IDIF
 >OHLAS: K članku Petra Adlera
 >OHLAS: Na komentáře
 >POVODEŇ: Proč nečekaně spadl třetí dům v Karlíně?
 >PRAHA: O zranitelnosti pražské dopravy
 >EKONOMIKA: Co můžeme očekávat?
 >Člověk v tísni posílá do terénu mobilní povodňové týmy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
21.8. TÉMA: Povodně a nezaměstnaní.
Václav Vlk

Těsně před povodněmi vyslovil ministr práce a sociálních věcí názor, že by měli být mladí lidé nějak "připaženi" do zaměstnání aby nezůstávali dlouho nezaměstnaní. Dnes je tento návrh poněkud pasé a také článek pro MFD , který měl vyjít odplavila z vydání voda .
Dnes se však ozývají hlasy, a já s nimi souhlasím, že by měli nastoupit na práce na odstraňování škod po povodních nezaměstnaní. Jsem zvědav, jak celá akce dopadne. Podle mých zkušeností nelze totiž za běžných podmínek například na nezaměstnaností postiženém mostecku a Chomutovsku ,kde jsem to zkoušel, sehnat skoro žádné lidi na manuelní práci ,ani když nabízíte slušný , v republice tzv. průměrný plat.
Argumenty "nezaměstnaných " dle mých zkušeností :" Přece nebudu dojíždět někam hodinu do práce !!!" to se mi vůbec nevyplatí!!" Poukázání na to, že nejde o hodinu,ale půlhodinu a že třeba v Praze či Plzni je dojíždění naprosto běžné vyvolalo jen pohrdlivé šklebení. Při pokusu najít zaměstnankyně mezi málo kvalifikovanými ženami na mostecku zájemkyně o práci v potravinářské výrobě pro zahraniční firmu byl komentován slovy: "Přece nebudu dřít za vosum tisíc na nějaký Číňany ,nebo co?!!"
Za nějakou dobu uvidíme výsledek jednání a snažení nové vlády i v tomto bodě. . A protože problém mladých nezaměstnaných lidí je celoevropský a po odeznění vášní se bude týkat i nás, abyste si trochu odpočinuli od povodňového šílenství, nabízím vám k přečtení i ten původní článek.


Mládež do práce !

Z ryze teoretického hlediska zastánců svobodného trhu a potřeby zachování co nejvíce osobní svobody i v rozhodování o zapojení do pracovního procesu , vypadá návrh páně Škromachův na umělé zaměstnávání mladých nepřijatelně.
Jenže jedna věc je, jak už jsme se přesvědčili, ekonomická teorie a jiná bývá skutečnost. Jakožto člověk pohybující se v podnikatelském prostředí u nás i v zahraničí, musím konstatovat , že podporuji návrh na "donucení" mladých lidí chodit do práce . Pro příklad se můžeme podívat na vývoj v jiném "postdiktaturním státě", ve Španělsku.
Desetitisíců mladých lidí se po otevření ekonomiky silně dotklo to, že "slabé" španělské firmy neměly peníze a ani čas, , plýtvat prostředky a silami na výchovu nových kádrů. To je totiž činnost mimořádně namáhavá a finančně náročná. Odhaduji, podle vlastních zkušeností, že středoškolák a vysokoškolák po absolutoriu školy a prvním nástupu do práce je skutečně platným pracovníkem v průměru až za 5 let. Ani u nás ,ani v Unii školy neprodukují žádné skutečné odborníky a hotové zaměstnance,ale jen "polotovary", z kterých se zaměstnanci, přinášející zisk a tím udržující podnik, v chodu teprve pop delším úsilí stanou.
Chuť přijímat nov=é absolventy škol je u malých a středních firem tedy pochopitelně nevelká. To vede jak k zvyšování nezaměstnanosti mládeže.Na druhé straně dnes ve Španělskou chybí obrovské množství pracovně odborně připravených kvalifikovaných mladých sil , řemeslníky počínaje a vysokoškoláky konče. Španělsko je nahrazuje "dovozem" řemeslníků z východu, středoškoláků a vysokoškoláků z jižní a střední Ameriky . A přitom statistiky mluví o to, že v některých oblastech Španělska je bez práce až o 50% mladé populace.
Je nutno dát panu Škromachovi za pravdu, dosavadním způsobem vyroste generace lidí, kteří se nikdy nenaučí pracovat. Ve Španělsku,ale i dalších státech Unie dnes existují celé skupiny formálně vzdělaných osob, starších 30let, a které nikdy nezískali pracovní návyky, nemají žádné praktické pracovní zkušenosti a jsou tedy do budoucna těžko zaměstnatelní.Žijí často z podpory a drobných a sezónních, většinou nezdaněných prací a drobné kriminality, nemají ani zájem někdy měnit své návyky.
Co by mělo být pro nás i různé teoretizující intelektuály velice varující .Jedná se totiž často o děti střední a vyšší společenské třídy. Děti chudších společenských tříd totiž doma těžko dostanou nějaké "přilepšení". Děti střední třídy jezdí ve starých odložených autech po těžce pracujících otcích, bydlí často v jejich domech a nebo v domech pro "sociálně slabé".Mnozí studují na státní útraty do co nejvyššího věku, který je obecně v EU kolem 35 let. Pak se rekvalifikují , absolvují různé "kursy" a "přeškolování" a tak se pomalu proflákávají celým životem bez poznání skutečné práce, pevně přesvědčeni, že žijí v systému, který je nenechá hladovět a strádat .
Děsím se takovéto mládeže, lidí žijících bez životního cíle, bez poznání ceny práce a radosti i z vlastních zkušeností a dovedností, z generace, která bude pro všechny skutečně "ztracená".
Řekneme li a), musíme říci také b). A to,kde umožníme těmto mladým lidem pracovat. Dosavadní úvahy, že půjdou pracovat do úřadů a podobných organizací by byl pro čekatel na práci a celou ekonomiku devastující. Úředníci rozhodně nejsou tím typem pracujících, kterých bychom měli nedostatek.
Mladí lidé musí jít do praxe, do ekonomiky. A hlavně do malých a středních firem. Ty jsou, což dosavadní vlády a hlavně úředníci na ministerstvech nevzali na vědomí, tím základem,na kterém stojí celé národní hospodářství . Doposud mnozí komunismem zformovaní úředníci považují řemeslníky a malé a drobné podnikatele za škodnou zvěř. A podle toho se k nim chovají. Je načase tento trend obrátit. Vytvářet pracovní místa v "místě. Na okresech, v obcích. Je groteskní,když máme u nás v některých místech až 20% nezaměstnanost kdy se lidem vyplácí stovky milionů korun za to, že není "práce"a přitom zároveň "nejsou lidi" na údržbu a opravu tisíců staveb, lesů, zarůstajících luk a polí. V mnoha obcích chybí základní služby a řemeslníci a krátce potom co vnikly už zase mizí malé místní firmy ,které by, pokud budou mít vytvořeny podmínky a budou si moci vyškolit dostatek kvalitních pracovních sil , mohou na trhu úspěšně konkurovat .
Místo placení "podpory v nezaměstnanosti" investovat do skutečné tvorby pracovních sil. To co se tak ušetří vkládat anebo půjčovat do místních firem například do místních pil, řemeslných dílen, řemeslnických a ubytovacích služeb, oprostit je od daní a zbytečných poplatků, tak jako to umí v mnoha případech například v Rakousku i jinde.
Pokud neuděláme zároveň toto, budou to jen vyhozené peníze.


Další články tohoto autora:
Václav Vlk

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: