Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 23.8.2002
Svátek má Sandra
  Výběr z vydání
 >Člověk v tísni hledá další dobrovolníky
 >POVODEŇ: Týden s vodou
 >INFO: Velvyslanec USA na návštěvě Jižních Čech
 >POVODEŇ: Povodňová turistika je potřebná a nutná
 >POVODEŇ: Přesměrování telefonů ze zaplavených firem
 >OHLAS: Polemika s L.Horským
 >POVODEŇ: Chytračení pojišťoven
 >TECHNO: Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize.
 >GASKOŇSKO: Kultura u níž chybí její ministerstvo
 >POSTŘEHY ZE SKOTSKA: Můj dům můj hrad
 >UNIE: Češi v Belgii aneb Skutečně věříte, že vstup do EU znamená příchod práva a pořádku ?
 >ZDRAVÍ: Jak působí léky?
 >VAROVÁNÍ: Dejte pozor na podvodníky
 >LETECTVÍ: Pád vrtulníku horší leckterého letadla
 >POVODEŇ: Poslanci a povodně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
23.8. TECHNO: Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize.
Zdeněk Duspiva

V České republice i nadále probíhají praktické i teoretické přípravy pro zahájení reálného digitálního televizního vysílání. Podstatné zásady, zejména pro úlohu veřejnoprávní televize v budoucím období, jsou mj. obsaženy i ve vládním prohlášení přijatém Poslaneckou sněmovnou.

Bez ohledu na stav a postup v projednávání novely mediálního zákona, připravující legislativní podmínky pro digitální vysílání, probíhají v souladu s přijatou koncepcí přechodu na digitální vysílání i další práce. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) společně s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) se podílí na zadání zpracování další etapy studie zpracovávané výzkumným ústavem Testcom. Celkové zadání pro tuto etapu obsahuje zejména dvě oblasti. V hlavní části je cílem vyprojektovat z mezinárodně zkoordinovaných kmitočtů vysílací sítě pro dva digitální multiplexy s tím, že sítě budou zajišťovat pokrytí alespoň pro 2 multiplexy v Praze, Brně a Ostravě. Na celém území ČR by mělo být dosaženo v této fázi minimálně možnosti příjmu jednoho multiplexu, v ideální variantě samozřejmě dvou. V rámci projekce by měl být specifikován předpokládaný počet obyvatel s možností příjmu a plocha pokrytí pro jednotlivé druhy příjmu. V rámci posuzování se předpokládá rovněž posouzení případného negativního dopadu na dosavadní analogový příjem. Nad základní rámec bude vhodné posoudit také kmitočty, u kterých se předpokládá pozitivní výsledek mezinárodní koordinace.

Druhou oblastí je pak již v předchozích fázích posuzovaná možnost využití vybraných kanálů analogové sítě ČT2 pro digitalizaci. Takové řešení by, kromě již dříve zmiňovaných nedostatků v přechodném období, umožnilo vytvoření zřejmě i celoplošného multiplexu. Toto řešení s přechodnými omezeními pro analogové vysílání ČT2 by nakonec tak umožnilo značné úspory investičních nákladů pro Českou televizi.

Mezi velmi důležitou část ověřování technických možností je stanovení odborného odhadu nákladů potřebných pro zahájení digitálního televizního vysílání DVB-T v ČR v roce 2003 (tzn. mimo jiné zda a jak je možné využít stávající technologické vybavení a potřeba nových vysílačů, stožárů a také náklady na budoucí přenos digitálního signálu).

První relevantní výsledky studie by měly být k dispozici již před koncem roku a definitivní , po průběžných konzultacích, pak na jaře příštího roku. Nad postupně zpracovanými výsledky se uskuteční společné pracovní porady obou zadavatelů.

Mezitím bych rád pouze informativně připomenul k našim digitálním přípravám nedávné vyhlášení 5tiletého podpůrného programu v USA, které vydala FCC (Federal Communication Council), tedy americký mediální regulátor. Cílem je do pěti let umožnit snížení cen a nákladů pro uživatele a umožnění příjmu digitálního vysílání. Z Velké Británie pak přichází aktuální informace od společnosti TVcompass, průkopníka bezdrátových technologií, o výrazném snížení výrobcem dotovaných cen přijímacích set top boxů s interaktivním ovladačem zhruba v přepočtu asi za 1400 Kč, což znamená výrazné snížení oproti dosud dostupným výrobkům - asi čtvrtina konkurenčních cen (v Británii již nyní vysílá 24 nekódovaných terestrických digitálních kanálů konzorcia BBC, Sky a Crown Castle (po zániku staré licence IDV)).

Závěrem připomenutí, že ministr kultury Pavel Dostál, jako předkladatel legislativní novely zákona, vytvořil začátkem prázdnin mezirezortní pracovní skupinu pro dořešení podnětů z připomínkového řízení k digitální novele. Mezi další souběžné, spíše legislativně-finanční priority , řadím vytvoření modelu pro konstrukci stanovení výše koncesionářských poplatků v závislosti na inflaci a neméně důležité systémové zefektivnění jejich výběru. Veřejnoprávní média , zejména Českou televizi prostě čekají důležité týdny a měsíce, které napoví hodně o její budoucnosti.

Termíny pro zásadní jednání hlavních zúčastněných se však v nejbližších době přirozeně pozmění s ohledem na opravdu zásadní kalamitní problémy v Čechách a prioritní řešení jejich následků.

Ing. Zdeněk Duspiva
Člen RRTV
Český Krumlov


Další články tohoto autora:
Zdeněk Duspiva

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: