Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 28.8.2002
Svátek má Augustýn
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Návrat k normálu
 >POLITIKA. Politicky nekorektní názor na (po)povodňové události
 >POVODEŇ: Vláda shání 20 miliard
 >NÁZOR GEOLOGA: Povodeň - viníkem je vltavská kaskáda!?
 >MROŽOVINY: Přehrady - ideologická válka pokračuje
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Setkání ve výtahu
 >PSÍ PŘÍHODY: Já za to fakt nemůžu
 >NÁZOR: Čeká nás -povodeň- sociálního státu?
 >INFO: Aktuální stav ROXY
 >POLITIKA: Křesťanský asociál Kalousek.
 >PENÍZE: Skrytá reklama v časopise Kupónová privatizace
 >TÉMA: Spolana - Spolehlivý partner v chemii
 >ZE ŽIVOTA: Největší touha opravdového muže
 >PŘÍRODA: Noční obloha 3.
 >HUMOR: Černý a mokrý!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
28.8. TÉMA: Spolana - Spolehlivý partner v chemii
Václav Dančo

To, jak jsou reklamní slogany a poučky řízení vztahů s veřejností ošemetné, se ukáže často až "když se něco stane". I pro ty, kteří nebydlí tak blízko Neratovic jako já (a to nejsem ani zdaleka v první vlně), doporučuji návštěvu internetových stránek akciové společnosti Spolana (www.spolana.cz), dnes již smutně proslulé chemičky, jejíž vedení předvádí (alespoň do neděle večer, když jsem tento text začal psát) tragikomedii na pokračování právě o tom, jak si představuje hru nazvanou vztahy s veřejností alias public relations. Spolana se identifikuje svým sloganem "Spolehlivý partner v chemii". Asi je spolehlivým partnerem pro své odběratele a dodavatele. Možná pro své akcionáře (pokud je mi známo, je to z většiny stát prostřednictvím Konsolidační agentury a Fondu národního majetku). Vždyť "k dosažení maximální ziskovosti a výkonnosti společnosti byly v rámci věcné restrukturalizace vyčleněny činnosti, které nesouvisí přímo s výrobou a obchodem hlavních výrobkových skupin. Postupně od roku 1998 tyto činnosti zajišťují tři dceřiné společnosti, které poskytují pracovní příležitosti dalším 700 pracovníkům," atd. atd., potud standard, ale s přístupem k okolí fabriky už přihořívá. Tisková zpráva podepsaná Zdeňkem Joskou 27. 5. 2002 praví:

"Vzhledem k neustávajícím obviněním různých ekologických aktivistů, že objekty kontaminované dioxiny a rtutí na území Spolany nejsou dostatečně zabezpečeny proti úniku těchto látek do životního prostředí, Spolana provedla nebo v nejbližší době provede opatření, která nad rámec dostačujících opatření zabraňují dioxinům a rtuti vyplavení při povodni a dioxinům v úniku do vzduchu. Dále byla provedena měření, která dokazují, že příspěvek Spolany k celkovému množství dioxinů ve vzduchu není rozhodující."

Asi to ještě chvíli potrvá, než bude možno říci, zda a co se z areálu chemičky, který nejspíš pořádkem neoplýval, vyplavilo. A jestli pracovníci firmy stihnuli pod vedením svého "generála" (dnes, tj. v úterý ráno již bývalého) provést výše citovaná až nad rámec dostačující opatření. Třeba to stihli do povodní. Třeba o tom jen mluvili. Třeba to vzala voda.

Dále na stránkách chemičky - kouzlem nechtěného - najdete informaci, že Spolana a.s. usiluje v roce 2002 o obhajobu práva užívat logo "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii". "Případné připomínky ke zveřejněnému vlastnímu hodnocení jednotlivých kritérií" bylo možno posílat do 2. 8. 2002. Možná, že si ve Spolaně myslí, že svůj dosavadní přístup připlácnou navrch i tímhle logem a navíc dokonce věnují celému problému alespoň jednu stránku ve výroční zprávě. "Vlastní hodnocení jednotlivých kritérií" pro používání zmíněného loga mj. uvádí:
"bod 10 - Program R.C. vyžaduje snižovat riziko možné havárie (nejen závažné) a čelit jejím případným důsledků, a podávat o ní včasné objektivní preventivní, a v případě vzniku aktuální rychlé informace; složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení
V rámci podnikové legislativy jsou zpracovány plány k řešení mimořádných událostí s možným vznikem v areálu podniku. Podnik disponuje jednotkou HZSP, jež má pohotovost 24 hodin. Tato provádí pravidelné nácviky zásahů na jednotlivých provozech s vyhodnocením výsledků a jejich následnou aplikací."
"bod 11 - Program R.C. vyžaduje účinnou protihavarijní spolupráci společnosti s externími možnou havárií dotčenými správními úřady, s orgány IZS a s fyzickými a právními osobami Společnost trvale udržuje kontakty s úřady a orgány IZS okresu a písemně informovala dotčené subjekty v regionu o možných haváriích v podniku, jejich důvodech a následcích, a zásadách správného chování obyvatelstva v době krizové situace."

Už se také objevuje odhad škod. Tedy škod vzniklých nešťastnému podniku - jak uvádí v neděli večer server České noviny: "Neratovická Spolana zvýšila odhad škod způsobených povodněmi z původně zveřejněných 850 miliónů na 1,08 miliardy korun. Podle současných odhadů tak záplavy způsobily chemičce přímé škody na majetku 730 miliónů korun, zbytek tvoří ztráty na ušlém zisku. Řekl to mluvčí mateřského Unipetrolu Jan Martínek." - Jestli se, chlapci ze Spolany, potvrdí to, co v souvislosti s akciovkou, kterou řídíte, nejspíš visí ve vzduchu a možná leží na poli a je rozptýleno ve vodě, ať vám k tomu ušlému zisku je připočtena alespoň peněžní hodnota toho, co Vaše arogance a hloupost zničily tam, kde tomu šlo předejít, a ať Vám to někdo nacpe do chřtánu. Nic jiného si nezasloužíte, natož pak prémie za krizový management. A jestli "to vzhledem k těm koncentracím nebude tak hrozný", možná, že se potom podaří v areálu podniku uklidit, sanovat a zajistit to, co voda nevzala a pro příště třeba zkusit hrát s otevřenými kartami. Protože zavřít vrata a zavolat tiskového mluvčího nestačí tam, kde teče sajrajt do okolí.

A na závěr ještě perlička už jen pro odlehčení a také tip pro ty, co mají obchodního ducha anebo potřebují energii: pokud máte zájem, můžete si od Spolany koupit hydroelektrárnu na jezu v Lobkovicích, tedy pokud ji nevzala voda, což jsem neověřoval. Nabídky lze poslat do 31. 8. 2002. - Vodní dílo je osazené dvěma Kaplanovými turbínami a v současné době je propojeno pouze do rozvodného systému Spolany, nikoliv do veřejné elektrorozvodné sítě. Budete-li chtít, můžete pak Spolaně zablikat žárovkama a připomenout šéfům, že voda je pořád blízko.


Další články tohoto autora:
Václav Dančo

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: