Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 28.8.2002
Svátek má Augustýn
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Návrat k normálu
 >POLITIKA. Politicky nekorektní názor na (po)povodňové události
 >POVODEŇ: Vláda shání 20 miliard
 >NÁZOR GEOLOGA: Povodeň - viníkem je vltavská kaskáda!?
 >MROŽOVINY: Přehrady - ideologická válka pokračuje
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Setkání ve výtahu
 >PSÍ PŘÍHODY: Já za to fakt nemůžu
 >NÁZOR: Čeká nás -povodeň- sociálního státu?
 >INFO: Aktuální stav ROXY
 >POLITIKA: Křesťanský asociál Kalousek.
 >PENÍZE: Skrytá reklama v časopise Kupónová privatizace
 >TÉMA: Spolana - Spolehlivý partner v chemii
 >ZE ŽIVOTA: Největší touha opravdového muže
 >PŘÍRODA: Noční obloha 3.
 >HUMOR: Černý a mokrý!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
28.8. PŘÍRODA: Noční obloha 3.
Readers Digest

MĚSÍC SE PŘI ZATMĚNÍ ČERVENÁBLEDÝ PŘÍSVIT MĚSÍCE
Během zatmění Měsíce, které je zde vyfotografováno v fázích,
prochází Země mezi Sluncem a Měsícem,
na jehož povrch vrhá stínPřibližné jednou za šest měsíců přeběhne přes tvář Měsíce stín. Obvykle zakryje Měsíc pouze částečně, ale někdy jej zahalí docela. Tomuto jevu říkáme zatmění Měsíce. Dochází k němu tehdy, když Země prochází mezi Sluncem a Měsícem a svým stínem zabrání slunečním paprskům, aby dopadly na Měsíc. Zatměni Měsíce můžeme vidět z kteréhokoli místa na Zemi.

Při zatmění Měsíce dochází k velmi zajímavému jevu - Měsíc má načervenalou barvu. To díky zemské atmosféře, která jako velká čočka nebo skleněný hranol ohýbá sluneční paprsky dopadající na povrch Měsíce. Na rozdíl od zatmění Slunce, kdy Měsíc zastíní kotouč Slunce pouze na několik minut, může zatmění Měsíce trvat až dvě a půl hodiny.

KVAZARY, ZDROJE ENERGIE, KTERÉ VYSÍLAJÍ PAPRSKY SVÉTLA DO VESMÍRU

Na noční obloze můžeme často spatřit velice jasné světelné body. Jsou to kvazary nejjasnější objekty ve vesmíru. Kvazar vyzařuje tolik energie jako stovky galaxií, ačkoli není o mnoho větší nežli naše sluneční soustava. Můžeme jej přirovnat k baterce, která vydává tolik světla jako osvětlení celého Londýna.
Jak může něco tak malého uvolňovat tolik energie? Vědci se domnívají, že každý kvazar je galaxie s výjimečně masivní černou dírou ve svém středu, která vydává neuvěřitelné množství energie, když nenasytně polyká miliony hvězd a oblaků plynu.
Kvazary jsou vesmírné objekty nejvzdálenější od naší Země. Jejich světlo k nám letí miliony let, přestože se ženou vesmírem nesmírnou rychlostí, někdy vfce než 270 000 km/s; což je 90 procent rychlosti světla.

JASNÝ BOD
Kvazary byly poprvé identifikovány koncem 50. let 20. století.
Kvazar je zkratka ze slovního Spojení kvazistelární objekt: objekt, který se tváří jako hvězda.

ZEMĚ: ZRNKO PRACHU NA OKRAJI MLÉČNÉ DRÁHY

Za temných nocí se Mléčná dráha jeví jako mlžný pás posetý více než 200 miliardami hvězd: to je naše galaxie. Naši nejbližší hvězdní sousedé jsou od nás zhruba čtyři světelné roky daleko (jejich světlo k nám doletí za čtyři roky). Hvězdy na opačném konci galaxie jsou vzdálené 2500 světelných let. Některé hvězdy se pohybují Mléčnou dráhou společně jako rybky v hejnu, ve kterém je drží gravitace pohromadě od té doby, kdy vzniklypřed miliardami let z téhož oblaku prachu. Některé z těchto skupinek se nakonec rozptýlí, ale jiné, které se utvořily ještě před vznikem Mléčné dráhy, jsou trvale sestaveny do kruhu.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: