Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 29.8.2002
Svátek má Evelína
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Pro primátora
 >OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(1)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bacha na daně
 >POVODEŇ: Povodňové škody ? Ať je zaplatí chudí !
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Magnýtky na ledničku
 >PSÍ PŘÍHODY: Případ ztracené fusekle
 >ZE SVĚTA: Voda a pivo
 >EKOLOGIE: Summity o globalismu jsou nesmyslné.
 >NÁZOR: Školství je prioritou - dokdy ještě?
 >PRAHA: Zatopené metro a hledání viníků
 >NÁZOR: Povodňové znechucení
 >POVODEŇ: Spolana über alles
 >POVODEŇ: Pomozte české knize!
 >PŘÍRODA: Atmosféra 1.
 >ZDRAVÍ: Sexuální vrazi

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Náš rybník  
 
29.8. OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(1)
JITA Splítková

Spolana Neratovice - chemička, už za totáče otravující, a to doslova, své okolí. Podnik obestřený nimbusem tajemna, který nebyl zřejmě vzhledem k některé tamní výrobě až tak nadnesený. Spolana znamenala také odjakživa strach a to strach zaměstnanců, cokoliv o svém chlebodárci, povědět lidem zvenku. Jakoby byli součástí ne nějaké výroby, ale přímo tajemného rituálu, o kterém, aby se božstvo nerozhněvalo, se nesmí za žádnou cenu hovořit.
Myslela jsem, že s pádem totality něco takového, jako strach mluvit pravdu, zmizí. Jak jsem se mýlila! Jako za dob tuhé totality i v roce 2002 zaměstnanci Spolany mlčí ( a nejenom oni, ale i obyvatelé Neratovic - vše je spojné) a neprozradí ani slůvko pravdy, co se v této chemičce děje. Upsali se snad na doživotí nějakému "Mefistovi", a ten jim uložil mlčení a nebo mlžení? Prý ne, jen se bojí přijít o své místo. Spolana propouštěla své zaměstnance (v květnu 120 a před dvěma roky 350 lidí - zdroj: http://stred.mojenoviny.cz/zpravy_dne/spolana020403.html) a plánuje další propouštění, a tak se nesmím divit..., ale, i kdyby se nebáli, prý je lepší nevědět (když jsem si pečlivě nastudovala, co vše způsobují některé výrobky, tak mají možná pravdu).

Pojďme si tedy projít dostupná fakta (zdůrazňuji veřejně dostupná fakta) o tomto podniku a na jejich základě si udělejme obrázek sami.

Narodil se strašák, radujme se

V zemích Českých značnou část peněz putujících do národní kasičky, vytvářel a doposud vytváří chemický průmysl. Snad je to dědictví po alchymii (nebo zlatu?) posedlém Rudolfovi II. a ostatních šlechticích i měšťanech doby renesance, kteří hojně sedali na lep šarlatánům vydávajícím se za Adepty nauk hermeneutických, ale kteří bezděky (i vědomě) ve svých dílnách "založili" vědní obor - chemii.
Vznik chemické výroby v Neratovicích sice nespadá do dob renesance, ale už nějakou tradici má - první továrna, která by spadala pod resort chemie zde byla založena V. B. Goldbergem v roce 1898 a vyráběla se v ní mýdla, svíčky a oleje. V roce 1905 zde vznikla opravdová chemická výrobna - závod G. Šebora na výrobu rozmanitých chemikálií. Takže loajalita k chemii v tomto městečku má pevné kořeny a pozdější podnik Spolana se v minulosti i přítomnosti snažil vytvořit něco, jako svého věrného zaměstnance. Filosofií vedení takovýchto (jakýchkoli ) podniků je - dejme jim chléb a hry, ať si myslí, že nám musí být vděční. - navíc pokud je velký podnik v malém městě, je zde provázanost s ním zaručena na všech úrovních a tím pádem i loajalita nebo strach mluvit, to vše takový podnik, jakým je chemička, potřebuje. Potřebuje? "Proč nepodávají pravdivé a vyčerpávající informace o látkách zde vyráběných a o surovinách pro výrobu, které jsou zde skladovány?" Ptají se lidé, a mají pravdu - potom by nekolovaly zaručené zprávy o všemožných bojových plynech. (Perličkou budiž povodňové zpravodajství TV Nova - zde jedna hlasatelka (nějak mi splývají), při vůbec prvním úniku chloru ze Spolany hlásila bez mrknutí oka, že uniká Yperit ... a jejich pozdější označení (konkrétně redaktorem Tunou), všech za lháře - padni komu padni, bylo také humorné).
Buďme spravedliví - opravdu nepodávají Spolanovci žádné informace? Nedá se hovořit o tom, že by svoji výrobu tajili (možná, že i některou tají, ale to je pouhá spekulace) a neinformovali, jen musíte umět patřičné informace najít a pak (pokud nejste chemik) vypůjčit učebnice chemie a studovat (ovšem ono stačí když si pořádně prostudujete informace o výrobcích, které najdete přímo na stránce Spolany www.spolana.cz ).

Spolana a její výroba. Výroba čeho?

Spolana výroba a některé investice za posledních zhruba 30 let:
- od roku 1968 se zde vyrábí kaprolaktam - 6-kaprolaktam - cyklický amid (laktam) 6-aminokapronové (6-aminohexanové) kyseliny; monomer pro výrobu vláken silon, perlon, chemlon, nylon atd.
- produkce polyethylenu a polypropylenu
- závody Bőhlen (tehdy DDR), Litvínov a Neratovice byly propojeny produktovodem na ethylen.
- Nové jednotky elektrolýzy soli na chlor jako hlavní výrobek pro výrobu polyvinylchloridu (PVC) v Neratovicích (1975), byly již opatřeny stálými anodami z titanového skeletu povrchově aktivovaným rutheniem a byly provozovány se zatížením 250 kA.
- Další investiční výstavbou byla jednotka lineárních alfa olefinů (zakoupena od americké firmy Chevron) s kapacitou 120 kt ve Spolaně Neratovice, která měla dodávat tensidové olefiny C12-C18 do SSSR (neuskutečnilo se).
- Monopolním výrobcem textilní viskozové střiže se stala Spolana Neratovice po zastavení souběžné výroby v Bratislavě s maximální výrobou 42,5 kt v roce 1989.

Spolana po roce 1990

- Avizovaná výroba a prodej chemických produktů: výrobky na bázi etylenu (PVC, lineární alfa olefiny), výroba suroviny pro polyamidová vlákna a konstrukční plasty (kaprolaktam), výroba anorganických produktů (hydroxid sodný, chlór, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, síran amonný) - jednotlivé produkty viz stránky Spolany , obzvláštní pozornosti doporučuji LAO - různé Nerateny
- SPOLANA a.s. Neratovice patří mezi největší chemické společnosti v rámci českého průmyslu.
- vznikla 1. května 1992 transformací ze státního podniku se základním jměním 4,329 mld. Kč.
- rozkládá na ploše 262,5 ha, ve společnosti nyní pracuje 1 630 zaměstnanců. Více než 87 % výrobků Spolany je exportováno.
- od roku 1991 pravidelně dosahují tržby společnosti hodnoty 7 miliard Kč.
- dceřiné společnosti ZSD servis, s.r.o., NERASERVIS, spol. s r.o. a NeraAgro, spol. s r.o

Tolik jednotlivé faktické body pro začátek.

Mírová chemie nás taky zabije

Připlaval kontejner ze Spolany, co v sobě skrývá?

V TV (ČT 1, pořad FAKTA) i v jiných médiích ( http://povodne.atlas.cz/ - Zpravodajství - Spolana: dosud utajený průšvih 22. 8. 2002 ) se hovoří o kontejnerech, které Spolaně uplavaly po Labi a teď se nacházejících v lokalitě u Štěpánského mostu mezi Neratovicemi a obcí Obříství.
Sedmička je prý šťastné číslo, v tomto případě se o žádném štěstí, i když kontejnerů je také sedm, vůbec nedá hovořit. Kontejnery jsou ocelovými lany připoutány ke stromům. Hovořilo se o všem možném, co obsahují od úplných hovadin, - jako že v nich je palivo do raketoplánů (do jakých?), voda, nic ... až 27.8. kamery ukázaly národu nálepku na kontejneru a na ní bylo 1-HEXEN a Spolana přiznala (prostřednictvím svého mluvky), že v kontejnerech jsou lineární alfa olefiny (ale lidi nebojte se, je to jen něco jako řepkový olej a jen některé kontejnery jsou plné).

Uvedu zde jen holá fakta oč se vlastně jedná.

Fakt 1.
Uhlovodíkové látky:
Nasycené uhlovodíky - parafiny - jsou téměr bez zápachu a mají narkotické účinky s lehkým drážděním sliznice.
Nenasycené uhlovodíky - olefiny - mají nasládlou vůni s částečným drážděním sliznice.
Aromatické uhlovodíky mají charakteristický zápach. Jsou známy jako nervové jedy s narkotickými účinky, z části jsou rakovinotvorné, např. benzopyren. Aldehydy, např. formaldehyd, štiplavě páchnou a již v malých koncentracích velmi silně dráždí zrak a čich.

Fakt 2.
Lineární nízkohustotní polyetylén
V posledních deseti letech byly vyvinuty a přišly na trh další typy polyetylénu, souhrnně označované jako LLD typy (linear low density, tedy lineární s nízkou hustotou). Makromolekuly mají sice lineární strukturu, ale svojí hustotou jsou přesto v dolním až středním hustotním pásu (0,920 g/cm3). Této zvláštní struktury se docílí, použije-li se speciálních vysoce účinných Ziegler-Nattových katalyzátorů k polymeraci směsi ethylénu s 5 až 10 % butenu, hexenu nebo oktenu. Tyto komonomery se nazývají souhrnně a-olefiny a jsou sestavené ze čtyř (C4 buten), šesti (C6 hexen) nebo osmi (C8 okten) atomů uhlíku. Na 1000 atomů uhlíku základního řetězce PE-LLD pak připadne až 100 prakticky stejně krátkých bočních větví. Podle druhu použitého komonomeru mají čtyři, šest nebo osm atomů uhlíku.

Fakt 3.
(Neuvádím zde samozřejmě celou výrobu Spolany, tu si můžete sami vyhledat na jejich stránkách, jen onen Hexen)

NERATEN 6 PN 66-001
24.14.11.90
592-41-6      1 - Hexen
Čirá, bezbarvá kapalina, b. v. 63,5 °C.
Dodává se v železničních cisternách, autocisternách, isokontejnerech a sudech. Zejména jako komonomer pro výrobu HDPE a LLDPE.
R 11-36/37/38-65
S 16-24/25-26-46-62
(R 11 Vysoce hořlavý , R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži , R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření , S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima , S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc , S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení , S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení)

Fakt 4.
Týká se R vět a S vět (věty o nebezpečnosti chemické látky a o její přepravě a skladování)

Tyto věty najdete v : Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb. Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky (Jelikož je to dlouhý soubor klikněte zde je ve vědecké sekci NP v samostatném článku)

Takže ač slovně není uvedeno, co která látka způsobuje v každém případě musí být označena těmito větami.
Pokud vás zajímá konkrétní látka zde najdete bližší informace zde: http://plumbum.ceu.cz/ETD/Default.htm

Proč do areálu Spolany nebyly vpuštěny novinářky?


V TV 28.8. si novinářky stěžovaly, že na reportáž do areálu Spolany pustila místní ostraha pouze jejich kolegy ( a to v ochranných pomůckách). Ženy s poukazem na to, že by mohla být snad ohrožena jejich plodnost, dovnitř vpuštěny (ani v ochranných oblecích)nebyly - znamená to, že v areálu se nachází nějaká látka označovaná:
R 60 Může poškodit reprodukční schopnost
R 61 Může poškodit plod v těle matky
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
???

Pokračování zítra.


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: