Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 30.8.2002
Svátek má Vladěna
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Zátopa, záplava, podvod.
 >VZPOMÍNKY: Africké vzpomínky (3)
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Je těžké mít pravdu
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejsek hodný, pejskové zlobiví
 >ŠKOLSTVÍ: Nazrála doba stávkovat
 >PŘÍRODA: Atmosféra 2.
 >NÁZOR: Pan Klaus nepochopil a pozapomněl ?
 >TÉMA: Korupce soudců a soudních znalců
 >DOPRAVA: Otrapové aneb slečna v tramvaji
 >VÍKEND: O chalupách a chalupářích (6)
 >ZDRAVÍ: Alkohol - co pít při oslavách
 >PRAHA: Pro primátora
 >OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(1)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bacha na daně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
30.8. TÉMA: Korupce soudců a soudních znalců
Zbyněk Šimůnek

Autor příspěvku Mgr. ZBYNĚK ŠIMŮNEK , zmocněnec Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR www.volny.cz/pomoc_detem/ tvrdí, že setkávání se s korupcí soudců a soudních znalců na českých soudech, tam kde jde o práva dítěte na oba rodiče, je v ČR běžné a bohužel nesporně i velmi rozšířené.

Může být soudní znalec nebo soudce zkorumpovaný? Ovšemže může! Dokonce můžeme podat žalobu na takového znalce soudce či znalce. Přeci víme, že jsou jen lidé a řada z nich přeci jedná často jen spíše na základě politického přesvědčení nebo podléhá názorům vyvěrajícím z kolektivní hlouposti. Většinou, jako nezvratně dokládá statistika z odboru informací a dohledu MS ČR jde v tzv. "opatrovnických" procesech spíše o magii, než odborný pohled za současného stavu vědeckého poznání, k jakému jsou soudy povinny přihlížet. Není přeci ani myslitelné, aby se po té, co byly uvedeny v život novelou zákona o rodině paragrafy o společné a střídavé péči zůstávalo procento této péče neměnné jako dobře usedlé bahno po povodni. Jste li přesvědčení, že soudce nebo soudní znalec nechce poctivě cítit, jednat řídit se podle zákonů a svědomí, jak má legislativou uloženo, nenechte si to líbit. Je pouze správné, když věc do spisu u soudu uvedete.
Televizní vynášení moci soudců jako v Jahelkově zpěváckém seriálu nevěřte.Na pořadu se podílí i soudnictví, takže jde spíš o jeho marketing. Vůbec nemějte obavu, že byste si soudce popudili. Naopak, podle našich zkušeností bývá často o dětech rozhodnuto už předem, takže drazí rodiče a zejména otci, nemáte co ztratit, podle soudců jde přeci o maličkost - jen o vaše děti. Nesmíte, ale jen napsat, že jde o jeho povahový rys, protože každý (nejen ústavní činitel) má právo na ochranu osobnosti. Museli byste napsat, že mu to přejete, abyste nenarušili integritu jeho osobnosti.(Má na ni nárok) Navíc u soudce by to mohlo být považováno za útok na státní orgán či co. Kromě toho, kdyby šlo o povahový rys z psychologického hlediska, který by měl dopad na vaše řízení před soudem, tedy v přímém vztahu k soudnímu řízení - musel by se opakovat ve více sociálních situacích, které byste těžko dohledávali, ale také to jde.
Často však soudci zkorumpovaní jsou. Známe je z praxe, nikdo nám nic nenamluví... Vzpomínám mj. na jakéhosi ostravského soudce, jenž se ocitl ve vězení za obvinění z korupce a následně se oběsil. Být to zločinec, určitě bychom řekli: Svědomí ho tlačilo. Nyní k vysvětlení korupce, poslouží zde citace z dopisu:
"Šlo mi jen o obsahovou stránku a právo, češtinu aj. drobnosti necháme (už bývalému ministrovi) Jaroslavu Burešovi. Přesto ti děkuji za upozornění na slovo korupce, jež tam ponecháme, abychom dostáli jeho správného, plnohodnotného a jak říkají na jednom místě nad Vltavou, smysluplného naplnění.Proč?

KORUPCE, podle Českého slovníku věcného a synonymického, jenž z učených per jazykovědců Vladimíra Šmilauera a Ladislava Hradského Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze roku 1987 vytlačen byl, znamená asi tolik co úplatnost:
Viz heslo ÚPLATNÝ č.2139, - v modifikacích 1,2,3, 4,
Korupčnický, koruptivní, (úřad,živly)...
...souvisící s podplácením, s úplatkářstvím, s korupcí.Korupční (aféra,skandál) korupčnický (korupčnické,otravování veřejného života) expresivně bakšišový, podplacený, zaprodaný korumpovaný (podmazaný,porušený,udarovaný, (úřad,úředník,tisk)
Podplacenost (vinili soudce z p-i, z korupce)
Knižně venalita (rozmohla se všeobecná úplatnost,venalita úřadů)
Korupce (úřadů, úřednictva, obvinit někoho z korupce)
Korupčnictví (stíhat satirou korupčnictví na úřadech i jinde)
Korumpovanost, z (panských úřadů,úředníků), a dále pak heslo 2140 NEMRAVNÝ, část 2.MRAVNÍ VADA KORUMPOVANOST (z korupce mravů), 3 ZNEMRAVŇOVAT ...mravně korumpovat - depravovat koho co, rozvracet,demoralitovat,atd.

*****Z uvedeného je tedy zřejmé,že slovo korupce má FINANČNÍ I NEFINANČNÍ stránku.Pregnantně je tento stav slovního významu vyjádřen v díle Rejman Ladislav Dr.Slovník cizích slov, Praha, SPN 1966 recenzoval Dr.Miloš Klášterský, býv. šéfredaktor Filosofického časopisu, (jen do doby, než ho politicky zkorumpovaní, normalizační vládci z ústavu odstranili). Tedy
podle tohoto vydání Rejmana na str. 265 dvě našeho tématu se týkají hesla:
KORUMPOPVAT (lat) mravně kazit,narušovat, zvl. podplácením, n.poskytováním neoprávněných úsluh a výhod. podplácet. Filologicky: porušit místo v textu¨ Dále pak heslo
KORUPCE ž(lat.) mravní úpadek,rozklad, úplatkářství,podplácení,prodejnost veřejných činitelů
KORUPTELA ž.filol. porušené místo v textu
KORUPTNÍ text.filol. porušený
Tak je to jasné?" Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v České republice určitě ano.


Další články tohoto autora:
Zbyněk Šimůnek

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: