Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 29.8.2002
Svátek má Evelína
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Pro primátora
 >OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(1)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bacha na daně
 >POVODEŇ: Povodňové škody ? Ať je zaplatí chudí !
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Magnýtky na ledničku
 >PSÍ PŘÍHODY: Případ ztracené fusekle
 >ZE SVĚTA: Voda a pivo
 >EKOLOGIE: Summity o globalismu jsou nesmyslné.
 >NÁZOR: Školství je prioritou - dokdy ještě?
 >PRAHA: Zatopené metro a hledání viníků
 >NÁZOR: Povodňové znechucení
 >POVODEŇ: Spolana über alles
 >POVODEŇ: Pomozte české knize!
 >PŘÍRODA: Atmosféra 1.
 >ZDRAVÍ: Sexuální vrazi

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
29.8. PŘÍRODA: Atmosféra 1.
Readers Digest

ATMOSFÉRA
Vrstvy atmosféry obalují Zemi jako slupky cibule. Bez atmosféry by život na Zemi, tak jak jej známe nyní, neexistoval. Každá vrstva nás chrání před ničivými kosmickými silami, například slunečními paprsky a zásahy meteoru a meteoritů.
V této oblasti se nachází ozónová vrstva, která chrání Zemi před nebezpečnými ultrafialovými slunečními paprsky. Nad ní, do výšky až 85 kilo– metrů, se rozkládá mezosféra, nejchladnější část atmosféry (až-93 °C). V této vrstvě vzplanou meteory - padající hvězdy - zapálené silným třením.
Termosféra zaujímá prostor do
výšky zhruba 193 kilometrů. Teplota
tu dramaticky stoupá až na 1727 °C.
Tuto oblast známe i pod názvem
ionosféra, protože sluneční paprsky
zde rozkládají molekuly na kladné
a záporně nabité částice zvané ionty7
které odrážejí rozhlasové vlny.

Nejzevnější vrstva atmosféry exo– sféra, dosahuje do výše 960 kilometrů od Země. Koncentrace plynů v exosféře je velice nízká, protože již malá síla gravitace nezabráni úniku mole– kul do vesmíru.
SLOŽENÍ ATMOSFÉRY Počasí( se tvoří ve vrstvě zvané troposféra, kde se nachází většina hmoty atmosféry, včetně veškeré vodní páry a prachu.
celé zeměkouli bitvy - to jsou známé
větry a bouře. Do troposféry stoupá
vodní pára a zhušťuje se do mraků;
pak padá jako déšť, déšť se sněhem,
kroupy nebo sníh zpátky k zem–
skému povrchu.

Zvýšený obsah oxidu uhličitého
a metanu v atmosféře v současné
době zadržuje více tepla v troposféře
a je příčinou globálního oteplování,
které má vliv na celosvětové klima.VRSTVY ZEMSKÉ ATMOSFÉRY

Atmosféra se skládá z oddělených
vrstev složených jako slupky ci–
bule.
Nad troposférou (viz obrázek
dole) leží stratosféra dosahující do
výšky až 50 kilometrů.

KDE VZNIKÁ POČASI
Kdybyste se vyšplhali na vrcholek
Mount Everestu, stanuli byste na
horní hranici troposféry. Tak se na–
zývá tenká vrstva atmosféry nejblíže
k Zemi7 kde se odehrávají téměř
všechny jevy spojené s počasím.

Troposféra dosahuje do výšky 8 až
16 kilometrů od povrchu Země
a skládá se především z dusíku, kys–
líku a vodní páry a mnohem menšího
množství ostatních plynů; například
oxidu uhličitého.

Všechny tyto plyny pomáhají udr–
žovat teplo kolem Země a ohřívat její
povrch. Sluneční teplo vyvolává
v plynech atmosféry bouřlivé reakce.
Teplý a studený vzduch svádějí po


(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: