Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 3.9.2002
Svátek má Bronislav
  Výběr z vydání
 >PRAŽSKÝ CHODEC: Zničený klub ROXY aneb vyvalily se vlny zdola.
 >PŘÍBĚH: Libiš - náš nový domeček
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Povodní poučení
 >POLITIKA: Proč je milionářská daň špatný nápad
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Všechno zlé k něčemu dobré
 >PSÍ PŘÍHODY: Ekologické fiasko
 >TÉMA: Priorita kvalitních informací v době krize
 >POŠTOVNÉ: Pošta bohapustě mlží!
 >NÁZOR: Povodně a záminka cesty k soucialismu.
 >ARCHITEKTURA: Ještě jednou Kampa
 >PŘÍRODA: Atmosféra 3.
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >POPLACH: Dopravní asteroid
 >EKONOMIKA: Uplynulý týden na světových burzách
 >NÁZOR: Sociální stát vede k chudobě a nesvobodě

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
3.9. ŠAMANOVO DOUPĚ: Povodní poučení
Jan Kovanic

V sedmdesátých letech minulého století, v době studeného míru, kdy jsme se připravovali na raketojadernou válku, se prý u nejmenované radarové základny kdesi v západních Čechách stala následující historka: Po hodinách, strávených v podzemním bunkru, aby ulevil očím, sledujícím planžety, na které zezadu graficky nadaní vojáčci malovali postupy vzdušných cílů, aby ulevil mozku a aby se nadýchal čerstvého vzduchu, vypadl velící důstojník na chvíli na čerstvý vzduch. Klid ranného večera rušil jakýsi hukot. Soudruh důstojník zvedl svůj zrak a spatřil v zenitu vrtulník USAF, který si poklidně hověl v radarovém stínu. Neviditelný pro moderní technologii. Ale stačilo jen vyjít ven a kouknout se vlastníma očima.

Na tuhle historku jsem si vzpomněl, když se začali hádat vodohospodáři s primátorem, kdo koho jak informoval. Igor Němec tvrdil, že ještě v úterý 13. srpna večer dostal na krizovém štábu zprávu, že voda do rána stoupne o nějakých 20 centimetrů. Teprve až při procházce po březích Vltavy se v rozhovoru s botelníkem dověděl, že voda stoupá nějakých 15 centimetrů za hodinu.

Igorovi Němcovi věřím. Proč by lhal. Vždyť totéž tvrdí i zástupce dopravních podniků v onom štábu. Zrovna tak ředitel pražské ZOO, který neustále na pražský krizový štáb dotíral, kolik jako přijde vody. Zároveň věřím i vodohospodářům, když tvrdí, že věděli o příchodu stoleté vody a že to dali vědět. Otázka je, kdo kde to dal vědět. Věděl to dispečer povodí. Řekl to svému šéfovi. Kolik šéfů bylo v pořadí do šéfa na krizovém štábu? Dalších šest? Někde ta informace zatvrdla. K dispečerům dopravních podniků, k řediteli ZOO ani k primátorovi se nedostala.

Podoba s dávnými protiletčíky je nasnadě: Štáb, který se spoléhá jen na moderní technologie a nevyjde občas ven, takový štáb je slepý.

Z toho vyvozuji tato Šamanova poučení šéfům krizových štábů:

Mrkněte se občas ven. Spoléhejte i na vlastní oči a na vlastní úsudek.
Zavolejte příbuzným a známým. I experti se mohou mýlit, zejména pokud dostanou nepřesné nebo zavádějící informace.
Otevřete si další okno - každý krizový štáb musí mít i lidi, jejichž výhradním úkolem je monitorovat rozhlas, televizi a Internet. (Tyto informace byly rychlejší, než rozbory expertů, profiltrované několika úrovněmi!)
Rychlejší je jednání na nejnižší možné úrovni - přímo mezi dispečinky záchranářů, policajtů, hydrologů, meteorologů, plynařů, telekominíků, dopraváků... přičemž řídící roli by měl mít dispečink hasičů!!! Tyto dispečinky by měly mít větší rozhodovací pravomoce. Štáby ředitelů, manažerů, primátorů a náměstků by jim neměly velet, ale spíš je supervizovat a dodávat jim podporu.

Totéž platí i pro šéfy firem, zoologických zahrad a galerií. Jedničku by měl dostat Knížák, který se připravil na variantu zatopení předposledního patra a zachránil nesmírné hodnoty!!!

Lidi, kteří čekali, až jim někdo řekne, že voda stoupne přesně o dva metry a dvanáct centimetrů výš, než jsou (např.), ti dnes hledají viníka marně - viníkem je jejich nepředvídavost a - bohužel - jakási setrvalá víra v pravdy sdělené shora. Za to jsou nyní trestáni - krom ekonomických škod, které je postihly - i nabobskou úřední přezíravostí, se kterou je jim odpovídáno: "Měli jste se zeptat!" Měli jste se zeptat, jestli se stane něco, o čem jste nevěděli, že se může stát!!!

Šamanova poučení pro lid:

Když ti odshora řeknou, že je vše v ouplném pořádku, pro sichr se zeptej kolegů na své vlastní úrovni. A uvědom si, že ti sice třeba právě teď nelžou, ale může být hůř. Informace zastarávají, připrav se na horší variantu.
Když ti naznačí nebezpečí, násob ho nějakým koeficientem, nejméně dvojnásobně! Když ti řeknou, že voda stoupne o metr, připrav se na tři. Když ti řeknou, že si nemusíš brát potraviny, vem si aspoň hrst kostek cukru do kapsy. (V igelitu.) Nebo pár mlsných tyčinek. A lahev vody.

K tomu přidám povzdech: Viditelní hodnostáři málo strašili! Možná se báli, aby nebyli obviněni z hovadného zločinu "šíření poplašné zprávy". Celkem nevinný komerční letáček dnes konstatuje: "Ze Spolany unikl chlór." A dodává: "Co unikne zítra?" Tato logická otázka je prej šířením poplašné zprávy! Přičemž v dnešních Hospodářských novinách (2.9.2002) je seznam látek, které z neratovické chemičky unikly do vody a do ovzduší. Na seznamu není chlór!!! (Jo, a seznam se z nějakých důvodů netýká "starých ekologických zátěží", totiž rtuti a dioxinů.) Zdroj informací Unipetrol. Toto tedy skutečně není poplašná zpráva, ale naskýtá se otázka: "Co uniklo ještě???" Na otázku odpovídám dalším Šamanovým poučením: Zrušit Spolanu!

Zoufale smutně působilo, když vyběhli dobrovolníci do světa s tím, že chtějí pomoci. Pokud přišli na úřad, byli odmítnuti na dvě doby:
1. doba: "Teď zasahují profesionálové, amatéři by si jen ublížili a zbytečně by překáželi."
2. doba: "Dobrovolníků máme dost."

V nejlepším případě byly jejich nabídky zapsány, načež zmizely někde v hromadách papírů a narychlo zflikovaných databází.

Šamanova poučení dobrovolníkům:

Chytněte lopatu, která je právě po ruce! Odmítnutý dobrovolník mi pravil: "No jo, ale když nám došel písek..." No, nějaký krizový štáb by se možná taky hodil. Který by sbíral informace přímo z terénu.
Pomozte příbuzným, sousedům, známým, kolegům v práci.
Pokud chcete pracovat, obtaťte se ne na štáby, ale přímo na organizace, které už mají svou pověst. Například perfektní je Člověk v tísni.
Zrovna tak, pokud chcete dát peníze. Nejrychleji a nejúplněji rozdala v době moravských záplav peníze katolická Charita.

No a to bude pro dnešek s poučováním konec. Jenom ještě poznámku. České slovo "poučení" je ekvivalentní slovu původně latinskému "instrukce". V těch starých antických dobách totiž, když se něco stalo, tak si z toho lidi brali skutečně po(na)učení, které pak vtělili přímo do předpisů a příkazů.

To jenom my znovu a znovu nepoučitelně tlacháme a nevnímáme poznání, které by mělo mít ráz skutečných jednoznačných instrukcí!

Takže nakonec ještě instrukce: Voda na povrchu teče z kopce dolů. Skrytá voda proniká ze strany vyššího tlaku na stranu nižšího tlaku. A prší z oblohy na zem.

Psáno v Praze dne 2. září 2002


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: