Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 3.9.2002
Svátek má Bronislav
  Výběr z vydání
 >PRAŽSKÝ CHODEC: Zničený klub ROXY aneb vyvalily se vlny zdola.
 >PŘÍBĚH: Libiš - náš nový domeček
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Povodní poučení
 >POLITIKA: Proč je milionářská daň špatný nápad
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Všechno zlé k něčemu dobré
 >PSÍ PŘÍHODY: Ekologické fiasko
 >TÉMA: Priorita kvalitních informací v době krize
 >POŠTOVNÉ: Pošta bohapustě mlží!
 >NÁZOR: Povodně a záminka cesty k soucialismu.
 >ARCHITEKTURA: Ještě jednou Kampa
 >PŘÍRODA: Atmosféra 3.
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >POPLACH: Dopravní asteroid
 >EKONOMIKA: Uplynulý týden na světových burzách
 >NÁZOR: Sociální stát vede k chudobě a nesvobodě

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
3.9. PŘÍRODA: Atmosféra 3.
Readers Digest


PODIVUHODNÁ OBLOHA
MĚSÍC MODRÝ OD SAZÍ
Nejkrásnější modrý Měsíc byl vidět
v severní Evropě v noci 20. září
1950.
Tento jev vyvolala přítomnost
jemných zrnek sazí v atmosféře. Vítr
je zavál přes Atlantský oceán z obrov–
ských lesních požárů v Kanadě. Saze
rozložily jasné světlo Měsíce, takže se
ze Země jevil modrý.

Lidé mohli pozorovat modrý měsíc a slunce také v roce 1883 po velkém výbuchu sopky na ostrově Krakatau v Indonésii. Podle velikosti částeček sazí může být úplněk i růžový nebo oranžový.
VÍCE SLUNCÍ NA OBLOZE
Když je Slunce nízko na obloze a za–
halené ve vysoko plujících oblacích,
často se po jeho stranách objeví dva
jasné body.
Vypadají jako přízraky
Slunce a někdy se jim říká sluneční psi.
Takové pojmenování vzniklo možná
z toho, že občas z kotoučů vychází ho–
rizontální paprsek bílého světla - jako
psí ohon.
Vedlejší slunce, stejně jako halo (viz
vedlejší strana), vznikají při lomu slu–
nečního světla v ledových krystalcích,
které jsou obsaženy ve vysoko plynou–
cích mracích.

Úkaz vedlejších sluncí často vyvolá–
val v lidech paniku.

Ve válce růží v Anglii v jedné bitvě
roku 1461 polekala tři slunce na ob–
loze armádu Yorků. Jejich vojevůdce
Eduard, vévoda z Yorku; je však pro–

hlásil za dobré znamení a dovedl své oddily k vítězství. Když byl koruno–
ván králem jako Eduard IV, přijal na
počest této události symbol tří sluncí
za svůj osobní erb.


HRA SVĚTLA Sluneční paprsky lomené
ledovými krystaly ve vysokých mracích
vytvářejí obraz dalších Sluncí. Někdy
se jim říká „sluneční psi".

PŘELUDY NA VRCHOLCÍCH HOR
Mnozí z prvních horolezců na hoře
Brocken v pohoří Harz v Německu
byli ohromeni přeludy obrovských
strašidelných postav.
Těmto obřím
duchům zůstalo pojmenování podle
hory Brocken; 1ze je spatřit z vrcholků

hor v jitřní mlze nebo někdy těsně před západem slunce.
Podobné faty morgány vznikají; když se stíny horolezců promítnou na nízká oblaka a pak je kapky v mlze odrazí zpět.
Každá kapka totiž zvětšuje jako mi– niaturní zakřivené zrcadlo. Perspektiv-ním působením světla a mraků se pak uprostřed mlhy zobrazí přízračný obr. Vodní kapky mohou podobně kolem stínů vytvořit i zářící barevné prstence.
PŘELUD V HORACH Obrovský „duch' na vrcholku hory vzniká působením světla, které promítá horolezcův stín na mraky v }?pozadí.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: