Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 4.9.2002
Svátek má Jindřiška
  Výběr z vydání
 >SVĚT:Americká vláda prohrála u soudu
 >VIDĚNO ZVENKU: Český krizový management - exulant se jenom diví.
 >MROŽOVINY: Před 60 lety prorazili Němci k Volze
 >EKONOMIKA: Koruna po povodni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Praha bez aut
 >PSÍ PŘÍHODY: Kocour s korály na krku
 >TÉMA: Tak co říkáte, hoši, zdaníme to těm buržoustům, ne?
 >NÁZOR: O vodě vyháněné a o krátkozrakosti
 >NÁZOR: Proč budu v referendu o vstupu do EU hlasovat proti - I.
 >ZE ŽIVOTA: Blb, řemeslník a státní mašinérie
 >POVODEŇ: Opravdu nespravedlnost?
 >PŘÍRODA: Atmosféra 4.
 >NÁZOR: Kubišová, Pešková - vstanou další bojovnice?
 >Člověk v tísni rozhodl o využití velké části peněz z SOS Povodně
 >ZDRAVÍ: Zácpa (úvod)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
4.9. EKONOMIKA: Koruna po povodni
Petr Kostinec

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 2. 9. 2002.

Týden: 2. 9. 2002

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,04
3,07
3,08
3,02 - 3,09
3
1
PRIBOR 1 rok
3,08
3,13
3,14
3,05 - 3,20
3
1
SD 6,75/05 - výnos
3,28
3,45
3,45
3,36 - 3,55
4
0
Kč/USD
30,803
30,71
30,73
30,50 - 30,90
3
1
Kč/EUR
30,250
30,26
30,23
30,10 - 30,50
2
2

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
3,04
3,15
3,18
3,05 - 3,20
4
0
PRIBOR 1 rok
3,08
3,28
3,27
3,07 - 3,50
3
1
SD 6,75/05 - výnos
3,28
3,59
3,57
3,45 - 3,75
4
0
Kč/USD
30,803
30,14
30,20
29,20 - 30,95
3
1
Kč/EUR
30,250
29,85
29,70
29,50 - 30,50
3
1


NÁZORY EXPERTA: Petr Kostinec, Fio, burzovní společnost
V minulém týdnu jsme byli na trzích svědky postupného zklidňování situace po vypjatých dnech způsobených povodněmi.
Obchodování s korunou se stabilizovalo a po prudkém oslabování v kritických povodňových dnech se na konci minulého týdne vrátilo do svého "obvyklého" koridoru 30-31 Kč pro USD i EURO. V průběhu jednoho měsíce očekávám stagnaci či mírné posilování kurzu koruny vůči oběma měnám přibližně ve stejné míře, neboť i ve vývoji kurzu USD/EURO patrně nedojde k výraznějším změnám. Kurz by se sice mohl krátkodobě přiblížit dále ke své paritě, neboť americký dolar se může dostat pod určitý tlak v případě kulminace konfliktu na Blízkém východě.
V případě eura jsou na druhé straně rizikovým faktorem německé parlamentní volby, i když tato skutečnost je v úrovni kurzu již do značné míry zakomponována. Znatelnou změnu kurzu by mohla způsobit buď patová situace výsledku voleb či značně negativní zprávy jako například neočekávaně vysoké zisky komunistické strany PDS.
V půlročním výhledu bude přetrvávat tendence k dalšímu posilování koruny, tlumená snahou centrální banky o úroveň kurzu, který by znamenal udržitelnost zdravého ekonomického prostředí. K argumentu exportní výkonnosti se nyní připojuje i nižší než předpokládaný ekonomický růst v důsledku ničivých povodní.
Snížení tempa hospodářského růstu nebude faktorem, který by mohl způsobit oslabení koruny. Ostatně vývoj kurzu bezprostředně po odeznění záplav to potvrzuje. Jde o dlouhodobý proces přibližování cenových hladin v EU vůči tuzemsku pomocí směnného kurzu a konverze přitékajícího zahraničního kapitálu do korun.
V důsledku povodní dojde zřejmě ke zvýšení inflace, která by sice mohla být eliminována ponecháním devizového kurzu své vlastní tendenci, ovšem tento způsob řešení by ohrožoval dobré tempo ekonomického růstu. Pokud by zvýšení inflace bylo zanedbatelné, otevíral by se ještě prostor pro možné snížení úrokových sazeb centrální bankou. Jakmile se však objeví první náznaky zvýšené míry inflace, nelze vyloučit ani pohyb sazeb opačným směrem. V horizontu jednoho měsíce tak neočekávám citelné zvýšení tržních úrokových sazeb, popřípadě výnosnosti státního dluhopisu. V půlročním výhledu zřejmě nastane jejich mírné zvýšení, zejména při trvajícím nízkém tempu peněžní zásoby a zvýšení emise státních dluhopisů.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Josef Novotný - eBanka
Petr Kostinec - Fio, burzovní společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost
Václav Kosina - První investiční společnost

Projekt B.I.G. Expert připravuje Markéta Höfferová.

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Petr Kostinec

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: