Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 4.9.2002
Svátek má Jindřiška
  Výběr z vydání
 >SVĚT:Americká vláda prohrála u soudu
 >VIDĚNO ZVENKU: Český krizový management - exulant se jenom diví.
 >MROŽOVINY: Před 60 lety prorazili Němci k Volze
 >EKONOMIKA: Koruna po povodni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Praha bez aut
 >PSÍ PŘÍHODY: Kocour s korály na krku
 >TÉMA: Tak co říkáte, hoši, zdaníme to těm buržoustům, ne?
 >NÁZOR: O vodě vyháněné a o krátkozrakosti
 >NÁZOR: Proč budu v referendu o vstupu do EU hlasovat proti - I.
 >ZE ŽIVOTA: Blb, řemeslník a státní mašinérie
 >POVODEŇ: Opravdu nespravedlnost?
 >PŘÍRODA: Atmosféra 4.
 >NÁZOR: Kubišová, Pešková - vstanou další bojovnice?
 >Člověk v tísni rozhodl o využití velké části peněz z SOS Povodně
 >ZDRAVÍ: Zácpa (úvod)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
4.9. PŘÍRODA: Atmosféra 4.
Readers Digest

BOUŘE, BLESKY A DEŠTĚ
Bouřky předvádějí nejúchvatněší a nejdivočejší schopnosti počasí, metají obrovské elektrické výboje, vypouštějí dravé vichry, ledové střely, a dokonce spršky žab - a to vše jen za pomoci tří činitelů - tepla, vzduchu a vody.
vzduch ze sbodni části mraku, ktery s sebou při své cestě k zemi strhl pří– valový déšť.
Takovýto vítr může bičovat zemi až rychlostí 100 km/hod. Proto se le– tadla vyhýbají přistání na letištích za bouřky.
PADAJÍ TRAKAŘE-NEBO ŽABY A RYBY?
Od dávných časů máme záznamy o podivných deštích, kdy z nebe padali úhoři, mlži, krabi, žáby, ryby, medúzy a další drobní živočichové.
Co je příčinou těchto zvláštních úkazů<?- Pravděpodobně silné tornádo; když totiž jeho dráha kříží řeky, jezera a moře, nasaje při své pouti se spoustou vody také nejrůznější drobné živočichy
Vír tornáda cestuje rychlostí až přes 500 km/hod. a může do velké výšky nasát spolu s prachem a vodou také neuvěřitelný náklad drobných předmětů.
Jestliže posléze rychlost víru a tím i jeho síla poklesne, spadne celý tento prapodivný náklad na zem v neobvyklé přepršce.
rychlosti až 160 km/hod. Bouřkový
mrak je plný statické elektřiny, která
se nakonec začne vybíjet ohromnými
výboji, jež doprovází hřmění. Když
jsou kondenzované vodní kapičky
v mraku už příliš velké; spustí se déšť7
a často padají i kroupy.

BOUŘKOVÝ MRAK VYPOUŠTÍ SMRTONOSNÝ VÍTR
Proudové letadlo, směrující
24. června 1975 k letišti Johna
F. Kennedyho v New Yorku, bylo zasa–
ženo shora prudkým závanem větru.

Větrný poryv jej srazil na zem a o ži–
vot přišlo všech 113 lidí na palubě.
Letadlo prolétávalo proudy deště
z bouřkového mraku.

Popisovanou tragédii však způsobil
prudký sestupný větrný vír - studený

OBR MEZI MRAKY
Bouřkový kumulonimbus je král
mezi oblaky. Může se tyčit až do
výše 18 kilometrů do stratosféry, kde
jeho vrchní část mrzne. Bouřkový
mrak o průměru pět kilometrů nese
asi půl milionu tun vody a obsahuje
tolik elektrické energie, že by mohl
zásobovat malé město po dobu celého
jednoho roku.

Na počátku každé bouřky jsou ku–
muly, které vznikají díky přízemní
vrstvě teplého vzduchu. Mohutné
vzestupné proudy do oblaku přinášejí
další teplý, vlhký vzduch a výsledkem
je bouře, při niž vítr může dosáhnout
OBLAČNÝ HRAD Vznešený kumulonimbus, čnící nad ostrovy Florida Keys v VSA, se sytí horkým vzduchem ze země.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: