Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 5.9.2002
Svátek má Boris
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Návrh na -Hydronet- aneb proč je třeba vytvořit podrobný -online- systém hydrologických měření
 >INTERNET: Pomozte s tvorbou výzvy PRÁVO VOLBY
 >OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(2)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: O dani dědické
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kupuju si motorku
 >PSÍ PŘÍHODY: O některé věci je nejlépe se nezajímat
 >POLITIKA: Schusterovi nevoní státní zdravotnictví, Buzkové zase škola
 >POLITIKA: Záplavy a nové priority
 >PRAHA: Deníček jednoho dobrovolníka
 >NÁZOR: Bravo paní ministryně školství!
 >NÁZOR: Směřuje US-DEU na levici?
 >VIDĚNO ODJINUD: Záplavy a vzpomínky.
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >PŘÍRODA: Blesky a jiné přírodní jevy
 >KOMENTÁŘ: Udržitelný rozvoj

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
5.9. OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(2)
JITA Splítková

-Chemie chlóru je v každé případě ošemetná záležitost - stačí totiž jen tak málo a z mírové chemie je v okamžiku zabiják nebo dokonce válečná zbraň. -Zelení mužíčci, ale žádní ufouňáci nýbrž Greenpeace a vojáci aneb vyráběla Spolana komponenty pro chemické zbraně? -Podle různých náznaků a faktů (dokumentovaných nezamlčených nehod) se zdá, že Spolana v provozu nezaměstnává patřičně kvalifikované pracovníky. Je to záměr?

Chemie chlóru

Chemie chlóru je v každé případě ošemetná záležitost - stačí totiž jen tak málo a z mírové chemie je v okamžiku zabiják nebo dokonce válečná zbraň.
Chlor ničí bakterie a za to mu budiž čest. Při reakci s vodou dává kyselinu solnou, její malé množství přidané do vody je neškodné a tato kapalina nám teče z vodovodních kohoutků. Velké množství chloru se spotřebuje při výrobě bělícího neboli chlorového vápna, které se vyrábí působením chloru na vápno. Chlór najdete i v čisticích prostředcích pro domácnost... zde je vše v pořádku, ale - mnohé látky, kterých se používá jako otravných prostředků, obsahují ve svém složení chlor nebo se při jejich výrobě chloru používá.
Naučný slovník o chóru praví: Zkapalněný, velmi jedovatý žlutozelený plyn s ostrým zápachem, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří jedovaté, leptavé a studené mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je těžší vzduchu, dráždí a těžce leptá pokožku, dýchací cesty, sliznice, oči, i při krátkodobém účinku působí smrtelně. Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

Chlor byl první otravnou látkou, která byla použita v "moderní" válce. V první světové válce vypustili Němci 22. dubna 1915 na západní frontě v Belgii z ocelových bomb najednou velké množství tekutého chloru. Chlor se rychle vypařoval, vytvořil ohromnou jedovatou vlnu, která se plazila po zemi jako žlutozelený mlžný oblak a ten zasáhl zákopy Francouzů. Výsledky tohoto prvního plynového útoku byly hrozné: 5.000 lidí zemřelo na místě a celkové množství postižených dosáhlo 15.000. Na rusko-německé frontě použili Němci chlor v noci ze 17. na 18. května 1915 pod Bolimovem. Ze 4.000 vojáků sibiřského pluku bylo vyřazeno z boje přes 3.000 (cca 1.500 zemřelo do několika hodin).

Z těchto důvodů se hlášky, které vypouštěl mluvčí Spolany, ministr Gross a další, typu - "Nebojte se, únik chlóru neznamená žádné nebezpečí."..."Nic se neděje...", připadají poněkud dementní. Také s podivem je reakce tiskového mluvky na následující:
Několik desítek tun chlóru z nového skladu neratovické chemičky Spolana se rozpustilo při povodních ve vodě. Specialisté to zjistili 23.8. , když poprvé po povodních vstoupili do skladu.
"Chlór rozpuštěný ve vodě nepředstavuje ohrožení životního prostředí, protože jeho zředění bylo vzhledem k obrovským masám vody dostatečné," řekl Jan Martínek, mediálně zastupující firmu.

Obyvatelé žijící na území, které zaplavily vody hovoří (pokud se nebojí a i tak nejsem oprávněná uvádět jejich jména) jinak - pozemky jsou na mnoho let znehodnoceny, půda je kontaminovaná nebude se zde nic smět pěstovat...

A zde pro ilustraci najdete chlórový deníček obyvatelky Neratovic:
http://www.tramvaj.cz/020827_sforbit.htm


Zelení mužíčci, ale žádní ufouňáci nýbrž Greenpeace a vojáci

Jak jsem už v úvodu prvního dílu napsala, Spolana je obklopena tajemnem. Nikdo nechce říci o ní nic konkrétního ani, co se v ní vyrábělo a vyrábí. Pokud je někdo ochotný se s vámi bavit, tak pokud přijde otázka na výrobu něčeho zdraví opravdu velmi škodlivého, nedozvíte se nic konkrétního - mluva se změní jen ve významné pomlky, náznaky a co si pak o tom všem máte myslet?
Opravdu, co si myslet o podniku, který lidem zamlčuje skutečnosti a to vědomě, a když se na něj něco provalí, tak bagatelizuje?
Spolana například musela nepřímo přiznat, že se v ní vyráběl podstatný komponent pro Agent Orange. Článek o látce vyráběné Spolanou a potom použité US Army najdete zde
http://www.ecn.cz/dioxin/izspo01.htm

Odpověď Spolany je alibistická a v žádném případě neuspokojivá - zde uvádím ukázku, celá je na
http://www.ecn.cz/dioxin/spolrea.htm:

V roce1965 bylo ve Spolaně zavedeno zpracování tzv. "balastních isomerů", které vznikaly jako neúčinný odpad při výrobě gama isomeru hexachlorcyklohexanu obecně známého pod obchodním názvem LINDAN. Tento cyklický chlorovaný uhlovodík byl v zemědělské a lesnické praxi v ČR povolen k používání ještě v roce 1995. Zpracováním tohoto odpadu se získával trichlorfenol a pentachlorfenol resp. jejich sodné soli, které se dále zpracovávaly do finálních fungicidních přípravků. Jedním z těchto přípravků byl i Vámi citovaný Arboricid E postavený na účinné látce butylesteru 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny ( dále BE 2,4,5-T ), v němž byla opravdu prokázána přítomnost TCDD. Po zastavení výroby vlastního BE 2,4,5-T se Arboricidy vyráběly dále až do konce 70. let z dovážené účinné látky.
Vaše tvrzení, že Arboricid E byl totožný s látkou Agent Orange z vietnamské války není pravdivé. Arboricid E byl přípravek k ničení nežádoucích listnatých stromů a keřů, k ničení výmladků a potlačování výmladnosti pařezů. Obsahoval 400 g ekvivalentu kyseliny 2,4,5 - trichlorfenoxyoctové ve formě butylesteru v jednom litru přípravku. Agent Orange byl americký přípravek, který obsahoval směs butylesteru 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny a butylesteru 2,4,-dichlorfenoxyoctové kyseliny v molárním poměru 1:1. Teprve synergický efekt obou složek činí z těchto arboricidních přípravků defoliant, který americká armáda používala ve Vietnamu. Shodou okolností americká armáda použila k přípravě Agent Orange butyl ester kyseliny 2,4,5 -trichlorfenoxyoctové vyrobený ve Spolaně. Vzhledem k tomu, že v inkriminované době čs. podniky obchodovaly se zahraničím výhradně prostřednictvím PZO, které často využívaly sítě dalších překupníků, uskutečnila se tato dodávka do Vietnamu (Agent Orange byl připravován přímo na leteckých základnách USA) bez vědomí Spolany. To, že byl výrobek Spolany zneužit k válečným účelům vyšlo najevo až po ukončení války ve Vietnamu. Spojování Spolany a Neratovic s touto nechvalně známou látkou je proto neopodstatněné a poškozuje dobré jméno naší společnosti v očích veřejnosti.

Takové náhody, jak zde Spolaňáci uvádí snad ani neexistují. Prostě ono "peníze nesmrdí" platí vždy a všude a pro jakékoliv humanisty a lidumily.

Pojd´me se podívat, ale na další Spolaňáckou poznámku o poškozování dobrého jména firmy. A zde mohou mít pravdu - tento zamlčovaný fakt se samozřejmě hodí konkurenci a konkurence v chemii je nemalá, takže se vše hodí... a Greenpeace? K tomuto ekonomickému a ekologickému bodu se ještě vrátíme, zatím zůstaneme u mlžení kolem Spolany.
Člověk - to zní hrdě

Podle různých náznaků a faktů (dokumentovaných nezamlčených nehod) to vypadá, že Spolana v provozu nezaměstnává patřičně kvalifikované pracovníky. Dělníci provádí svoji práci a zdá se, že nemají vlastně tušení s čím dělají, čemu látka slouží a co je finální výrobek. Pokud chci nějakou výrobu patřičně utajit - je toto nejgeniálnější způsob, ovšem musí se počítat se ztrátami zaviněnými nevyškolenými dělníky. A nebo jen šetří?

Příklady některých nehod, které by se v takovém podniku jakým je chemička stát neměly - jsou to fakta z dostupného tisku a svědčí spíše o nepořádku v podniku a skutečně nekvalifikaci některých zaměstnanců:

Tisková zpráva - PVC/VCM
Dne 19. 6. 2002 došlo na provoze VCM k lokálnímu výbuchu na zařízení krakovací pece. Generální ředitel ustanovil vyšetřovací komisi pro zjištění příčin události. Komise dne 2. 7. 2002 ukončila svoji činnost a vypracovala závěrečné vyhodnocení. V něm potvrdila, že najetí pece bylo provedeno zcela v rozporu s pracovními instrukcemi a to i přesto, že ve zkušebních testech při zkouškách znalostí obsluha postup popsala zcela správně. Příčinou výbuchu bylo vytvoření výbušné směsi zemního plynu v prostoru pece při najíždění zařízení. Událost byla způsobena chybou 2 obsluhujících pracovníků, kteří uváděli zařízení do provozu po odstávce. Ti byli také lehce zraněni. Jeden z nich byl po 2denním pozorování propuštěn do domácí péče, druhý v lékařském ošetřování nebyl. Do ovzduší neunikly žádné chemické látky. Vůči pracovníkům, kteří havárii zavinili, bude postupováno dle zákoníku práce. Případná trestně právní zodpovědnost bude záviset na výsledcích vyšetřování Policie ČR...(Zdeněk Joska Asistent GŘ)
celá zpráva zde: http://www.spolana.cz/ram_tisk.htm

Ze Spolany unikl nebezpečný plyn toto bylo v normálních novinách:

Českolipský deník, 22. 07. 2000 (strana 1)
CHLÓR VE VZDUCHU / V obcích u Neratovic byl vyhlášen kvůli plynovému mraku třetí stupeň chemického poplachu Mimo areál Spolany Neratovice na Mělnicku uniklo včera kolem 08.30 neznámé množství chlóru. Nikdo z pracovníků závodu se podle mluvčího chemické továrny Zdeňka Josky chloru nenadýchal. Část závodu, kde plyn unikl, byla podle mluvčího uzavřena, následky nehody tam likvidovali hasiči. Mrak chloru postupoval z Neratovic směrem k obcím Tišice a Obříství. Úřady vyhlásily v těchto obcích třetí stupeň chemického poplachu. Informovala o tom mluvčí mělnické policie Pavla Kopecká. Chemikálie podle ní unikla z nádrže na chlór vinou netěsného sváru.
Celé na: http://www.firefighters.cz/rada/spolan a_neratovice.html

A toto v odborných:

Zásah hasičů při úniku chlóru pplk. Ing. Oldřich LUKŠ, velitel HZS podniku Spolana Neratovice, foto autor V pátek 21. července 2000, necelou hodinu po zahájení denní směny, nahlásila v 7:48:30 hodin signalizace havarijního monitoringu na operační středisko HZS podniku Spolana Neratovice (HZS podniku Spolana) únik chlóru ze skladu v objektu E 4990. Únik byl vzápětí potvrzen telefonátem jednoho z pracovníků tamějšího provozu. Toto rutinní hlášení ještě zdaleka nenaznačovalo, jak rušný den to pro spolanské hasiče bude.
Na místo nehody neprodleně vyjíždí osádka (1 + 2) prvního výjezdu s CAS K 12 - MB 814. Průzkum na místě zásahu zjišťuje masivní únik chlóru. Okamžitě jsou povolány posily. Od pracovníků provozu v místě nehody získávají hasiči informaci, že před vyhlášením poplachu byla z objektu slyšet rána charakteru exploze. Na "elektrolýze" je vyhlášen III. stupeň chemického poplachu. Již 10 minut po příjezdu dalších sil a prostředků jsou hasiči, určení pro průzkum uvnitř objektu, oblékáni do přetlakových protichemických oděvů a izolačních dýchacích přístrojů. Mezitím ostatní hasiči instalují první ruční mlhové proudnice ke zkrápění unikajícího chlóru z objektu. Plyn se šíří po směru západního (později až severozápadního) větru, a tak je prostřednictvím výrobního dispečerského oddělení (VDO) varován a uzavírán provoz Lineárních alfaolefinů (LAO).

Doporučuji přečíst celou zprávu: http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2000/ prosinec/luks.html

Třetí nehoda se nestala v prostoru Spolany, ale také má svoji vypovídací hodnotu:

Nebezpečná látka ohrozila Ohři
por. Ing. Roman KRUMPHANZL, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - územní odbor Karlovy Vary
Územně příslušné operační a informační středisko (OPIS) Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v Karlových Varech přijalo 15. února 2001 v 11 hodin 57 minut od operačního střediska Policie ČR zprávu o dopravní nehodě kamionu s cisternovým návěsem na silnici č. 13 mezi obcemi Stráž nad Ohří a Bočí v těsné blízkosti vodního toku Ohře. Na místo nehody byly vyslány jednotky ze stanice Karlovy Vary s CAS K25 - L 101, EKO AVIE, VEA a stanice Klášterec nad Ohří územního odboru Chomutov s CAS K25 - L 101.
Na místě nehody bylo zjištěno:
řidič a spolujezdec byli již před příjezdem jednotek PO mimo havarované vozidlo (oba lehce zraněni), - cisterna byla položena na levém boku pod úrovní silnice, asi 3 metry od vodního toku Ohře bez označení UNkódem a KEMLERkódem, z dokladů, které poskytl řidič, byl zjištěn obchodní název látky - KAPROLAKTAM a celkové množství v cisterně - 22 tun, KAPROLAKTAM je přepravován při teplotě 80 °C, bod tuhnutí 69 - 71 °C, páry jsou těžší než vzduch, z poškozené cisterny, ve spodní části mezi nápravami návěsu, docházelo k úniku čiré kapalné látky, která po dopadu na zem přecházela do tuhého bílého stavu. ...

Spolana, a.s. Neratovice zaslala hasičům ve 12.43 hodin bezpečnostní list s informacemi o KAPROLAKTAMu. Z daných informací vyplynulo, že látka je nebezpečná při inhalaci, dráždí dýchací cesty, oči a pokožku, páry ve směsi se vzduchem jsou výbušné v rozmezí koncentrací 1,3 až 8,0 %. V případě úniku látky do vodního toku by došlo k silnému zamoření.
Celá zpráva: http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori /2001/kveten/krump.html

Příště se podíváme na ekonomickou situaci Spolany a na ekologisty.


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: