Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 5.9.2002
Svátek má Boris
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Návrh na -Hydronet- aneb proč je třeba vytvořit podrobný -online- systém hydrologických měření
 >INTERNET: Pomozte s tvorbou výzvy PRÁVO VOLBY
 >OTÁZKY A LŽI: O Spolaně aneb mírová chemie nás taky zabije?(2)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: O dani dědické
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kupuju si motorku
 >PSÍ PŘÍHODY: O některé věci je nejlépe se nezajímat
 >POLITIKA: Schusterovi nevoní státní zdravotnictví, Buzkové zase škola
 >POLITIKA: Záplavy a nové priority
 >PRAHA: Deníček jednoho dobrovolníka
 >NÁZOR: Bravo paní ministryně školství!
 >NÁZOR: Směřuje US-DEU na levici?
 >VIDĚNO ODJINUD: Záplavy a vzpomínky.
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >PŘÍRODA: Blesky a jiné přírodní jevy
 >KOMENTÁŘ: Udržitelný rozvoj

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
5.9. PŘÍRODA: Blesky a jiné přírodní jevy
Readers DigestZUŘÍCÍ BOUŘE Řídicí proudění vzdušných mas přispělo ke vzniku silné bouře nad Amerikou v roce 1993• Tyto silné proudy větru krouží kolem Země ve výšce asi 10 kilometrů.
BOUŘE STOLETÍ V AMERICE
Březen roku 1993 začal na východním pobřeží Spojených států vlnou horka. Pak ale bylo vlahé jarní bezvětří přerváno bouří doprovázenou mrazivými teplotami7 prudkým vichrem a vysokým přílivem. Americká „bouře století zasáhla 26 států a asi polovinu populace7 zabila 270 lidí. Na své cestě k severu za sebou zanechala 3000 kilometrů široký pás zkázy. Příval sněhu byl tak veliký, že se propadaly střechy. Neodolaly ani stožáry vysokého napětí, které se ohýbaly a hroutily
Tuto bouři způsobil nezvyklý vrtoch
proudů ve vrchních vrstvách atmosféry.
Neobvykle teplý vzduch z jihu narazil
do oblasti velmi chladného vzduchu
z Arktidy. Tím7 jak byl teplý vzduch vy–
tlačen nad vrstvu chladného vzduchu7
vznikla pustošící povětrnostní fronta.

BLESK ZANECHAVÁ STOPY
Teplota blesku ve vzduchu dosáhne až 30 000 °C, takže není divu, že způsobí vážné škody, když udeří do země. Do–
konce zanechává své stopy pod povr–
chem země. V písčité půdě žhavý blesk
roztaví křemen obsažený v písku a pře–
mění jej ve sklovitou hmotu zvanou
fulgurit - bleskovec.

Fulgurity vypadají jako sukovitý
smotek kořínků stromu. Podle nich si
můžeme představit, jak si blesk razí
cestu horninou - někdy může zabít lidi
a zvířata stojící až několik metrů od
místa úderu.JAK KROUPY VYROSTOU D0 VELIKOSTI TENISOVÉHO MIČKU
Za bouřky se může objevit i velmi nebezpečný a případné smrtící jev - kroupy. Při zuřivé bouři v bavorském Mnichově 12. července 1984 zničily kroupy velikosti tenisového míčku čtvrt milionu automobilů a způ–
sobily škodu za jednu miliardu amerických dolarů. V Gopalganji v Bangladéši zabily v roce 1986 kroupy vážící rekordních 1;02 kilogramu 92 lidí. A jak mohou takové kroupy vzniknoutdroboučké dešť;ové kapky do horní části bouřkového mračna. Tam kapky zmrznou; klesnou níž7 zachytí další vodu a jsou vyneseny zase vzhůru. Celý proces se opakuje tak dlouho, dokud kroupy neztěžknou natolik, že se spustí krupobití.


SVAT0ZÁŘ Z BOUŘKOVÉ ELEKTŘINY
Ve Swindonu v Anglii byla jednoho
bouřlivého dne roku 1983 skupina policistů náhle obklopena strašidelným zářícím světlem. Tato zvláštní zář vzniká v důsledku jevu zvaného oheň svatého Eliáše, nazva– ného podle patrona námořníků ve Středozemním moři. Ačkoli je tento jev sám neškodný, může připravit cestu úderu blesku. Vzniká tehdy když bouřkový mrak vysává ze země elektricky nabité čás– tice. Ty pak často stoupají vzhůru po– dél vysokých předmětů7 například stromů nebo stěžňů lodí. Jestliže se tento elektrický tok setká s částicemi proudícími dolů z mraků, do země okamžitě uhodí blesk.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: