Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 6.9.2002
Svátek má Boleslav
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Nemáte číslo konta?
 >SPOLEČNOST: První dámy
 >ZAJÍMAVOST: Pes jako válečný kurýr
 >POLITIKA: Proč svrhnout Saddáma Husajna
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kupuju si motorku 2.
 >PSÍ PŘÍHODY: Neviditelný zajíc opět řádil
 >KULTURA: Pazourkáři - jak se hraje na střeva
 >INFO: Pražský dům fotografie prosí o pomoc
 >HUDBA: Moc milí, moc povědomí
 >POVODEŇ : S tím nikdo nepočítal II.
 >NÁZOR: Proč budu v referendu o vstupu do EU hlasovat proti - II.
 >NÁZOR: Majetková daň- blaho pro levicového voliče.
 >PENÍZE: Globalizace ve středověku
 >PŘÍRODA: Sopky
 >ZDRAVÍ: Zákeřná "borůvka"

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
6.9. INFO: Pražský dům fotografie prosí o pomoc


Pražský dům fotografie / Prague House of Photography
Haštalská 1, CZ - 110 00 Praha 1, E-mail: php@ecn.cz, www.php-gallery.cz
Tel: 02/ 24 81 07 79, Tel./fax: 02/ 24 81 07 81

Vážení kolegové a přátelé,
obracíme se na Vás s následujícími informacemi o současném stavu Pražského domu fotografie
postiženého povodněmi.
Vzhledem k tomu, že Pražský dům fotografie se nachází v těsné blízkosti řeky Vltavy v ulici Haštalská
1, Praha 1, byly i naše prostory zasaženy ničivými záplavami.
Z těchto důvodů jsme byli nuceni prostory Pražského domu fotografie v Haštalské ul. v centru Starého
Města nedobrovolně opustit. Právě probíhající výstava Miloně Novotného - "Londýn" byla předčasně
ukončena a provoz kanceláře na několik dní přerušen. Tímto se omlouváme všem, kteří se nás v těchto
dnech snažili neúspěšně kontaktovat.

Povodňová zpráva Pražského domu fotografie (PHP) / Žádost o pomoc:
1. Evakuace PHP
V pondělí 12.8. 02 v 11 h jsme zahájili evakuaci fotografické sbírky a archivu, počítačového a
elektronického vybavení, dokumentace, prezenční knihovny a prodejny publikací, prodejní galerie
fotografií a fotografií v komisním prodeji, kancelářského vybavení, vybavení fotografické školy,
vybavení depozitáře (rámy, pasparty, kazety na fotografie, apod.), fotografického materiálu
(negativy, diapozitivy, filmy), apod. V evakuaci jsme pokračovali i v úterý 13.8., kdy se mj.
podařilo přemístit právě probíhající výstavu Miloně Novothého - "Londýn" na bezpečné místo.
Vzhledem k tomu, že se nám v krátkém časovém úseku (od 12.8. do 13.8.) nepodařilo zajistit velký
stěhovací vůz a kapacitou dostačující, náhradní skladovací prostory, nemohli jsme bohužel evakuovat
celé stávající vybavení, zařízení, materiály a majetek PHP. Přesto se nám podařilo zachránit celou
naši fotografickou sbírku, téměř všechny fotografie v komisním prodeji, převážnou část naší prezenční
knihovny a archivu, počítačové vybavení a elektroniku, dokumentaci, vybavení depozitáře a
fotografické školy a velkou většinu naší prodejny odborných publikací.
Oficiální evakuace Starého Města a Josefova, kde se nachází prostory Pražského domu fotografie, byla
vyhlášena až v ranních hodinách ve středu 14.srpna. Tato oblast Starého Města byla okamžitě po
vyhlášení evakuace až do odvolání neprodyšně uzavřena (od 14.8. do 17.8.). V uvedené době jsme neměli
žádné konkrétní informace o průběhu a rozsahu povodně v naší oblasti. Sdělovací prostředky
informovali o této oblasti pouze okrajově. Informace jsme získavali jen zprostředkovaně - od
požárníků, záchranářů a policie operujících v této oblasti.

2. Průběh povodně v naší lokalitě (Staré Město - Josefov)
Podle oficiálně dostupných informací došlo v oblasti Starého Města - Josefova dne 14. srpna
(v dopoledních hodinách) k zaplavení převážné většiny objektů v této lokalitě spodní vodou
(stoupající z kanalizace). Během středy 14.8. a čtvrtka 15.8. se nepodařilo vodu unikající z
kanalizace zastavit, tudíž hladina vody se v některých nejníže situovaných objektech neustále
zvyšovala (viz. Nemocnice na Františku, Anežský klášter, Židovské muzeum, Pražský dům fotografie,
apod.). Nejvíce postiženou částí této lokality byla právě Haštalská ulice, kde se nachází sídlo
Pražského domu fotografie. V Haštalské ulici došlo na několika místech vlivem zaplavení spodní vodou
k sesuvu / propadu silniční dlažby a chodníků, k narušení statiky podloží této ulice, k poškození
elektro-instalace, telefonních rozvodů a samozřejmě kanalizace.
Objekt Pražského domu fotografie v Haštalské ul. č. 1 byl zaplaven spodní vodou, která dosahovala do
výšky 1,5 až 1,7 m. Veškeré stávající prostory PHP : výstavní síň, prodejní galerie, archiv,
depozitář, kanceláře a fotografická škola se ocitly na tři dny pod vodou. Jelikož se náš objekt
nachází v jakémsi dolíku, kde není přirozená spádová tendence, voda sama neodtékala a bylo nutné ji
odtud odčerpat. Vodu se podařilo z objektu úspěšně odčerpat během pátku 16.8., tj. třetí den od
zaplavení PHP.

3. Následky povodně pro PHP
Výstavní prostory, archiv, depozitář, kanceláře i fotografická škola Pražského domu
fotografie byly zaplaveny spodní vodou (hladina vody dosahovala 1,5 až 1,7 m). Následné odstraňování
škod a vyklízení prostorů od nánosů bahna, odpadu a zničeného materiálu, vybavení a zařízení PHP
trvalo 5 dní. Voda zničila veškerý nábytek a kancelářské zařízení, archivační vybavení depozitáře,
elektroinstalace a počítačovou síť, část prezenční knihovny a prodejny odborných publikací (katalogy,
monografie, encyklopedie, atd.), několik fotografií v komisním prodeji, rámy, pasparty a fotografické
materiály. Spodní voda zničila veškeré vybavení, zařízení a materiály PHP, které se nepodařilo
evakuovat.
Ve dvorním traktu objektu a ve výstavní síni Pražského domu fotografie se na několika místech
propadla dlažba. Zřejmě došlo k sesuvu / narušení podloží tohoto objektu (momentálně čekáme na
vyjádření statiků).
Největší újmou pro Pražský dům fotografie je však ztráta samotných prostor (výstavní síně, kanceláří,
archivu, depozitáře a fotografické školy). V zatopeném objetku Pražského domu fotografie se
mnohanásobně zvýšila vlhkost. Vysoušení objektu (především obvodového zdiva) bude trvat řádově
několik měsíců a úplné vysušení objektu pro účely fotografické galerie by trvalo i několik let.
Nehledě na skutečnost, že následky povodně si vyžádají rekonstrukci objektu, přičemž se bude jednat
o tzv. mokré stavební práce, které opět zvýší vlhkost v tomto objektu. Z tohoto důvodu je jakákoliv
budoucí úschova (archivace) a výstava fotografického materiálu v zaplavených prostorách Pražského
domu fotografie v Haštalské ul. zcela nemožná.
/Pozn.: fotografický materiál je vysoce citlivý na vlhkost/.

4. Současná situace Pražského domu fotografie
Pražský dům fotografie v současné době nemá výstavní prostory, prostor pro archiv a depozitář,
kancelářské prostory a prostor pro fotografickou školu. V této chvíli PHP nedisponuje prostorem pro
uložení zachráněné a velmi cenné fotografické sbírky, knihovny odborných publikací a fotografií v
komisním prodeji (zmíněná fotografická sbírka, publikace, rámy a pasparty, elektronické vybavení,
atd. jsou uloženy v prozatimních prostorách zapůjčených na dobu 2 měsíců).
Pražský dům fotografie pozastavením výstavní činnosti, prodeje publikací a fotografií a přerušením
fotografických kurzů přichází o zisk z těchto aktivit, což může při dlouhodobějším trvání vést k
finančnímu bankrotu PHP.
Pražský dům fotografie získal grantovou dotaci Ministerstva Kultury ČR a Hlavního města Prahy na
celoroční výstavní program 2002. Pokud plánované výstavní projekty nebudou v tomto roce realizovány,
bude pravděpodobně nutné nevyčerpanou dotaci vrátit poskytovatelům grantů. Nemluvě o tom, že mezi
plánovanými výstavními projekty jsou zastoupeny kvalitní prezentace světoznámých autorů (např. Keith
Carter, Arthur Tress, Michael Keena a Marcelo Brodsky), které by bezpochyby přilákaly zájem široké
laické a odborné veřejnosti plus zvýšenou mediální sledovanost.
Současná výstava Miloně Novotného - "Londýn" byla vzhledem k nastalé situaci zrušena.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že následkem povodně se Pražský dům fotografie ocitl ve velmi vážné
existenční situaci. Jediným východiskem z této situace je urychlené nalezení nových - náhradních
prostor pro Pražský dům fotografie. Ředitelka PHP pí Eva Hodek jedná o možnosti poskytnutí náhradních
prostor se Zastupitelstvem Městské Části Praha 1 a s Magistrátem Hlavního Města Prahy.

5. Pomoc Pražskému domu fotografie můžete poskytnout následující formou:
a) koupě fotografií a uměleckých portfolií (limitovaných edicí) klasických a současných autorů.
Nabídky fotografií a uměleckých portfolií najdete na našich internetových stránkách - adresa:
www.php-gallery.cz
b) uspořádáním dobročinné aukce (fotografií, uměleckých děl, apod.), jejíž výtěžek
bude zaslán na níže uvedený bankovní účet Pražského domu fotografie - viz. 5 f)
c) koupě autorských práv na reprodukce z díla klasického a současného autora
(např. zhotovení firemního kalendáře pro r. 2003, apod.)
d) hmotného sponzorského daru (např. poskytnutí kancelářského vybavení: kopírky, tiskárny,
vypalovačky na CD, prosvětlovacího stolu, projektoru, nábytku: pracovního stolu, polic, archivační
skříně, kancelářské židle, atd.)
e) mediální podpory - uveřejnění informace o situaci Pražského domu fotografie stiženého povodněmi v
tisku, rozhlasu a televizi
f) finančního daru zaslaného na náš bankovní účet u Komerční banky, Staroměstské nám. 24, Praha 1, CZ
, č. účtu: 19 58 29 83 02 87/ 0100.
Bankovní informace pro platby ze zahraničí:
Account owner: PHP - Pražský dům fotografie - Prague House of Photography
Address of the account owner: Haštalská 1, Prague 1, 110 00, Czech Republic
Address of the bank: KB, Staroměstské nám. 24, Prague 1, 110 00, Czech
Republic
Account number: 19 58 29 83 02 87 / 0100
SWIFT code: KOMBCZPP

apod.

Kontaktujte nás na tel.: ++420 2 24 91 56 44 (l.18) nebo na emailové adrese php@ecn.cz či poštou na
adrese: Myslíkova 28, 120 00 Praha 2, kde byla dočasně zřízena provizorní kancelář Pražského domu
fotografie.
Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: