Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 6.9.2002
Svátek má Boleslav
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Nemáte číslo konta?
 >SPOLEČNOST: První dámy
 >ZAJÍMAVOST: Pes jako válečný kurýr
 >POLITIKA: Proč svrhnout Saddáma Husajna
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kupuju si motorku 2.
 >PSÍ PŘÍHODY: Neviditelný zajíc opět řádil
 >KULTURA: Pazourkáři - jak se hraje na střeva
 >INFO: Pražský dům fotografie prosí o pomoc
 >HUDBA: Moc milí, moc povědomí
 >POVODEŇ : S tím nikdo nepočítal II.
 >NÁZOR: Proč budu v referendu o vstupu do EU hlasovat proti - II.
 >NÁZOR: Majetková daň- blaho pro levicového voliče.
 >PENÍZE: Globalizace ve středověku
 >PŘÍRODA: Sopky
 >ZDRAVÍ: Zákeřná "borůvka"

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
6.9. PŘÍRODA: Sopky
Readers Digest

znovu aktivní. Roku 1984 vychrlil
masu žhavých kamenných bomb, jež
v hřibovitém oblaku černého popela
vyletovaly více než 600 metrů nad
okraj kráteru.

Antarktické sopky vznikly podél
okrajů riftového zlomu, jenž poněkud
připomíná Velkou příkopovou propad–
linu ve východní Africe. I tento zlom
se pomalu rozestupuje do stran.PROČ SE SOPKY VYSKYTUJÍ
NAD HORKÝMI SKVRNAMI

Havajské souostroví se rozkládá nad
tzv. horkou skvrnou v severní části
Tichého oceánu, tisíce kilometrů daleko
od
významných vulkanických zón.
Horké skvrny vznikají tam, kde lito–
sférickými deskami Země prostupuji
izolované sopouchy obsahující
magma. Magma - ohromný sloupec
žhavých roztavených hornin - stoupá
z hlubin až 160 kilometrů pod povr–
chem Země, proniká slabšími místy
zemské kůry a vytváří sopky. Jestliže
se nad horkou skvrnou posouvá ně–
která z desek, vzniká celý řetězec vul–
kánů, jako je tomu v případě Havaj–
ských ostrovů nebo Galapág.

JAK SOPEČNA ERUPCE OVLIVŇUJE PODNEBÍ


V roce 1991 vybuchla na Filipínách sopka Pinatubo a způsobila největší rozkolísání světového podnebí v mo– derní historii. Pinatubo vychrlila obrovské množství prachu, který se ve stratosféře rozprostřel kolem celé zeměkoule - dosáhl až nad Antarktidu. Prachčástečně zastínil Slunce a způsobil snížení globální teploty asi o půl stupně.
Od erupce vulkánu Krakatau v roce 1983 neměl žádný sopečný výbuch tak Dalekosáhlé důsledky. erupcí Pinatubo kromě toho vznikl kyselý oblak obsahující šest milionů tun aerosolu kyseliny sírové - jemné mlhy droboučkých částic rozptýlených ve vzduchu.
Aerosol v roli tepelného štítu rovněž •přispěl k odrazu slunečního záření zpět Łkosmu a tím dále podpořil ochlazení planety.
Kyselý oblak kromě toho narušil část ozonové vrstvy ve stratosféře. Předpokládá se, že o polovinu zhoršil její narušení především nad tropickými oblastmi, kde se udržoval nejvíc.
HORKÉ SKALY POD LEDOVÝM KONTINENTEM
Antarktida možná působí jako kon– tinent uvézněný v třeskutém mrazu, najejím území však najdeme pět sopek. Nejživější z nich je Mount Erebus vysoký 3794 metrů, nejjižnější činný vulkán na světě. Když jej v roce 1841 objevil kapitán James Ross, byla jeho sopečná činnost právě v bouřlivé fázi. V novější historii byl Erebus

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: