Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 9.9.2002
Svátek má Daniela
  Výběr z vydání
 >IZRAEL: Nutnost nezměnitelné skutečnosti
 >SVĚT: Skončil Summit v Johannesburgu, aneb Pohled očima občana JAR
 >SPOLEČNOST: První dámy - dokončení
 >POLITIKA: Úhrada povodňových škod a daňová reforma nemají být spojovány
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Aby tu motorku neukradli
 >PSÍ PŘÍHODY: Vítání návštěvy
 >ŽIVOT: Jak si alespoň trochu zpříjemnit život
 >NÁZOR: Praha po Povodních aneb pražský magistrát sedící spící
 >POLITIKA: Škromachova medvědí služba absolventům škol
 >POLITIKA: Klaus se nemýlí.
 >NÁZOR: Petra Buzková uplatnila své nezpochybnitelné rodičovské právo
 >RECESE: Lekce ekonomiky
 >PŘÍRODA: Vroucí dramata
 >PENÍZE: Zlato jako investice
 >ZDRAVÍ: Diskuse s obsesemi

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
9.9. PŘÍRODA: Vroucí dramata
Readers Digest

VROUCÍ DRAMATA
teplotu 60 °C7 jiné jsou o něco chlad–
nější, takže se jimi dá brodit.

Síra7 většinou sopečného původu, se
používá při výrobě gumových pneuma–
tik. Zvyšuje totiž odolnost kaučuku.
Tento proces se nazývá vulkanizace po
řimském bohu ohně Vulkánovi.HLAVNÍ MĚSTO
HORKÝCH PRAMENŮ

I Jednu z nejúžasnějších geotermálních
U krajin na světě nabízí Rotorua na
novozélandském Severním ostrově.

Erupce nedaleké hory Tarawera roku 1886 po sobě zanechala kypící horké prameny, smaragdově zelená a oran– žová jezírka7 vroucí kotle s bahnem, otvory z nichž se valí pára i dýmající krátery.
Jsou tu desítky gejzírů7 v mnoha pří–
padech obklopených terasami třpyti–
vého krystalického křemene7 jenž se tu
nahromadil z horkých roztoků rozpuš–
těných v podzemním kotli. Dnes je
největším gejzírem Pohutu7 chrlící až
40 minut do třicetimetrové výšky dvo–
jitý proud vroucí vody

Žár z nitra Země proniká na povrch v podobě gejzírů vařící vody, oblaku jedovatých horkých plynů a jezer bublajícího žhavého bahna.
Na Islandu byla tato energie spoutána a stala se zdrojem
přírodního tepla a elektřiny.
laktitů. Tento jasně bílý minerál po–
stupně vytvořil stovky nádrží, někte–
rých se stěnami i 20 metrů vysokými;
jež vybíhají až 100 metrů od skály. Jak–
mile teplá voda nádrže naplní, přetéká
po kapkách jejich okraje a vytváří bílý
vodopád.
SOPEČNÁ BRÁNA D0 PODZEMNÍHO SVĚTA
Pouhých 16 kilometrů na západ od Vesuvu nedaleko italské Neapole leží pásmo vulkánů, dýmajících vodní párou a sirnatými výpary. Staří Římané toto místo považovali za bránu do bájného podsvětí. Jedním z nejaktivnějších vul– kánů je zde nízká Solfatara, pojmeno-vaná po žluté síře, jež krystalizuje z horkých plynů podél jejích kouřících kráterů.
S tím; jak magma stoupá k povrchu,
zahřívá skály i plyny a vytlačuje vzhůru
další páry oxidu siřičitého. Z některých
sopouchů vystupují plyny s obsahem

síry o takové agresivitě, že dokáží roz–
rušit skálu, kterou procházejí? a promě–
ňují ji ve velké kotle horkého bahna.
Některé bahnité nádrže Solfatary mají

HRADY A VODOPÁDY VYTVOŘENÉ Z VÁPENCE
Na svažitém úpatí pohoří Cokelez
v jihozápadním Turecku je jakoby
přilepen prazvláštní pohádkový hrad

Pamukkale, což znamená „zámek z ba–
vlny", se svými oslnivě bílými hrad–
bami, jezírky a znehybnělými kaská–
dami, je vytvořen přírodními procesy
výhradně z vápence.
Na temeni útesu bublají prameny
horké vody nasycené uhličitanem vá–
penatým7 vyvěrající z vápencového
podloží. Voda stéká níž po srázném
úbočí, cestou se odpařuje a zanechává
po sobě vápenec, ukládaný v podobě
sintru, jenž je známější jako základ jes–
kynních krápníků - stalagmitů a sta–
POHÁDKOVÉ SCHODY Horké prameny a vápenaté soli vytvořily u Pamukkale nad tureckou planinou Curuksu neobyčejný útvar přopomínající hrad.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: