Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 10.9.2002
Svátek má Irma
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Twin Towers v mracích…
 >11. ZÁŘÍ: Západ promarnil příležitost
 >DANĚ: Odpověď O.Neffovi
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Prezervativy ne!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Diskriminace, anebo galantnost?
 >PSÍ PŘÍHODY: Hlas ze tmy
 >ZAMYŠLENÍ: Bezohlednost nebo nedostatek kvalifikace?
 >HUDEBNÍ RECENZE: Danzig - Rockový děda všeběda se vrátil!
 >MÉDIA: Neuvěřitelný Dostál
 >POLITIKA: Aktuální postřehy k 36. týdnu
 >NÁZOR: ČR má zdanění mzdy nad průměrem v Evropě i v USA.
 >RECESE: Jak zacházet s disketami
 >PŘÍRODA: Výšiny a hlubiny
 >SPOLEČNOST: Jsem pojištěn?
 >EKONOMIKA: Budou indexy ztrácet i ve čtvrtém čtvrtletí?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
10.9. NÁZOR: ČR má zdanění mzdy nad průměrem v Evropě i v USA.
Pavel Kuthan

Přestaňme si již konečně lhát a naučme se sčítat celkovou daňovou kvótu ze mzdy občana, do kterého nepatří jenom daně z příjmu, ale také povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění, jež lze také specifikovat jako daň. Pokud ještě přidáme obojí odvody na pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, pak součet zdanění ze mzdy je nad průměrem v Evropě i v USA. Za námi se objevují takové země jako Holandsko, Velká Británie a další. To přiznává i ministr financí, jehož strana se ráda srovnává se zdaněním Švédska a jeho sociálním systémem. Je tedy nutné do budoucna tuto statistiku upravit i pro mezinárodní srovnávací tabulky v souvislosti s naším vstupem do EU.Tato úprava nebude jedinou, ještě před tím by měla následovat úprava u zaměstnaneckých poměrů, kde většina lidí ani netuší, kolik je vlastně z celkové mzdy odváděno státu.Uveďme si jeden z drobných příkladů.
Zaměstnanec, vyživující jednu osobu, má hrubý příjem 12475 Kč. Zdravotní pojišťovně odvede 4,5% 562Kč, správě soc. zabezpečení 8% 998Kč, finančnímu úřadu daň ze mzdy 15% 868Kč po odečtu zdravotního, sociálního pojištění, včetně odečitatelných položek na sebe a dítě. To se mu i objeví na výplatní pásce.
Co se však neobjeví je platba zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel odvede z této mzdy ještě 9% 1123 Kč zdravotní pojišťovně, dále 26% 3244 Kč správě soc.zabezpečení. Celkové zdanění ze mzdy odváděné státu je tedy 62,5%. A je již jedno, zda tuto platbu odvádí zaměstnavatel či zaměstnanec. Pokud je výdělek větší, dochází k větší progresi daně z příjmu.
Odstraňme do budoucna deformaci mezd a zprůhledněme celkové odvody tak, jak je to obvyklé i v jiných státech světa. Kdyby se skryté odvody podniku na zdravotní a sociální pojištění promítly zaměstnanci místo toho do mzdy, pak by tyto daně odvedl zaměstnanec, byly by na výplatních páskách, tak jak je to obvyklé v jiných evropských státech a občan by byl plně informován, kolik že ho stojí vlastně kupříkladu přezaměstnanost státní správy. Samozřejmě podnikové účtárny by dále odváděly zaměstnanci tyto odvody ze mzdy na výše jmenované instituce. Pak bychom se dostali na oněch proklamovaných dvacet tisíc platu tak, jak to měl na mysli i Václav Klaus, kdy se odstraní skryté odvody a s narovnaným systémem vstoupíme do Evropy.
Samozřejmě další úpravou by bylo sjednocení přepočtu nemocenské a důchodů, kdy by již nebyly rozdíly u zaměstnance a podnikatele. Odpadly by i tahanice, kdo kolik vlastně odvádí do systému, který by byl průhledný a rovný pro všechny. Odstranila by se do budoucna zátěž pro podniky, kdy podniky v zájmu pokřiveného sociálního smíru musejí skrytě provádět odvody za zaměstnance a mají jako kompenzaci nižší daně než fyzické osoby.
Z uvedeného příkladu je jasně vidět míru zdanění mzdy v ČR. Po nápravě deformací by zcela vyšumělo levicové heslo ,, Ať platí bohatí" a výrazně méně by se levicovým stranám dařilo ohlupovat své voliče líbivými hesly za účelem získávání volebních preferencí. Skončilo by bobtnání státní správy a snaha o zvyšování státních úředníků a začalo by se konečně šetřit na správných místech pod tlakem všech občanů státu. Navíc by došlo i ke stimulu pro občana myslet na své zabezpečení také formou životního pojištění či penzijních fondů, neboť tyto platby se mu mohou proměnit v odečitatelné daňové položky, schválené již zákonem. Mnohem rychleji by se tak nastartovala důchodová reforma. Čím později začne, tím bolestnější bude pro občany.


Další články tohoto autora:
Pavel Kuthan

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: