Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 10.9.2002
Svátek má Irma
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Twin Towers v mracích…
 >11. ZÁŘÍ: Západ promarnil příležitost
 >DANĚ: Odpověď O.Neffovi
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Prezervativy ne!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Diskriminace, anebo galantnost?
 >PSÍ PŘÍHODY: Hlas ze tmy
 >ZAMYŠLENÍ: Bezohlednost nebo nedostatek kvalifikace?
 >HUDEBNÍ RECENZE: Danzig - Rockový děda všeběda se vrátil!
 >MÉDIA: Neuvěřitelný Dostál
 >POLITIKA: Aktuální postřehy k 36. týdnu
 >NÁZOR: ČR má zdanění mzdy nad průměrem v Evropě i v USA.
 >RECESE: Jak zacházet s disketami
 >PŘÍRODA: Výšiny a hlubiny
 >SPOLEČNOST: Jsem pojištěn?
 >EKONOMIKA: Budou indexy ztrácet i ve čtvrtém čtvrtletí?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
10.9. PŘÍRODA: Výšiny a hlubiny
Readers Digest

VÝŠINY A HLUBINY

Země je planeta rekordů, jdoucích od nejvyšších hor po nejhlubší oceány. Najdeme na ní jeskyně, do nichž by se vešly menší katedrály, i zející kaňony, jež jsou tak široké, že se v nich mohou prohánět letadla.

JEZERO ČTYŘI STA METRÚ POD HLADINOU MOŘE

Mrtvé moře, ležící mezi Izraelem a Jordánskem, je nejnižším místem souše. Jeho břehy jsou 397 metrů pod úrovní hladiny oceánů. Je současně i nejslanějším světovým jezerem. Voda bohatá na minerály obsahuje osmkrát více soli než Středozemní moře, což způsobuje, že neobyčejně nadnáší - člověk se na její hladině pohupuje bez námahy jako rybářský splávek.

Mrtvé moře, napájené řekou Jordán, nemá žádný odtok - k úbytku vody na místo toho dochází vypařováním. V létě, kdy teplota šplhá k 50 °C, vyvstávají v jezeře stovky ostrůvků; neboť odpařující se voda odhaluje vrcholky sloupců soli. Lidé zde vybudovali ohromné mělké nádrže na krystalizaci soli, která se odtud ve velkém množství těží a používá se pro výrobu hnojiv a další průmyslové účely. Vysoká koncentrace soli je pro většinu forem života jedovatá a donedávna se soudilo, že v Mrtvém moři není žádný život. Dnes však víme; že ve slané vodě žijí halobakterie (viz strana 342).


SOLNÝ ROZTOK
Z nízko položeného
Mrtvého moře se
v letních vedrech odpařuje voda
a odhaluje množství skulptur

ze soli.


NEJVĚTŠÍ PROHLUBENINY NA SVĚTĚ

Největší jeskyní na světě je Sarawacká síň na Borneu. Je 70 metrů vysoká; 700 metrů dlouhá a dosahuje průměrné šířky 300 metrů. Je tedy třiapůlkrát delší a dvakrát širší než katedrála svatého Pavla v Římě. Vešlo by se do ní osm Boeingů Jumbo Jet, od nosu po ocas; a ještě by po stranách zbyla spousta místa. Jeskyně byla objevena v roce 1984.

Rekord nejhlubší jeskyně na světě držel donedávna jeskynní systém Jeana Bernarda Reseaua ve francouzském kraji Horní Savojsko, hluboký 1602 metrů. V roce 1998 však tým polských jeskyňářů objevil v rakouských Alpách nedaleko Salcburku jakousi šachtu na dně jeskyně zvané Lamprechtofen, v níž byla namě řena hloubka 1632 metrů.

V lednu 2001 narazila ukrajinská skupina na západním Kavkaze v Gruzii na jeskynní dutinu sahající do hlubiny 1710 metrů, což je je§tě o něco více než rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším mís tem Grand Canyonu.
MAMUTÍ JESKYNĚ JE NEJDELŠÍ NA SVĚTĚ

V americkém státě Kentucky je nej delší jeskynní systém světa. Mam moth Cave (Mamutí jeskyně) zahrnuje více než 555 kilometrů dosud prozkoumaných jeskyň a chodeb - to odpovídá délce celé sítě londýnského metra.

Jeskyně byly vytvarovány v průběhu posledních 30 milionů let, když si reka Green prokousávala cestu vrstvami pís kovce a vápence. Protože voda byla mírně kyselá, rozpouštěla vápenec; a hloubila tak podzemní chodby Asi před milionem let již řeka vyhlodala rozlehlé údolí; které odvedlo všechnu vodu pryč. Řada chodeb tak zůstala výše než hladina řeky, a proto vyschla. Tvrdší pískovcový příkrov dnes slouží jako střecha, chránící celý jeskynní systém.
JIZVA VYRYTA ŘEKOU COLORADO

Velký kaňon (Grand Canyon) je nejdelší světovou průrvou. Táhne se v délce 444 kilometrů podél řeky Colorado v americkém státě Arizona. Kaňon, je hož šíře dosahuje až 29 kilometrů a hloubka 1,6 kilometru, vytvořila řeka Colorado, když se prokousávala okol ními skalami. Terén během milionů let dostával stále příkřejší sklon a řeka se tak mohla dále zařezávat do skal.

S tím; jak se řeka zakusovala do vět ších hloubek, postupně odkrývala vrstvy skály pocházející ze stále star ších geologických dob - vytvořila tak vlastně jakýsi obří vertikální kalendář. Nejhlouběji položené a nejstarší skály j pocházejí z doby před čtyřmi miliardami let - z éry, kdy se planeta Země teprve formovala. Pouštní podnebí za bránilo tomu, aby příkré srázy kaňonu podlehly eroznímu působení vody.

(Pokračování zítra)


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: