Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 13.9.2002
Svátek má Lubor
  Výběr z vydání
 >VÝROČNÍ MANHATTANSKÁ VZPOMÍNKA
 >ZAMĚSTNANOST: Škromachovo tažení proti mládeži
 >POLITIKA: Co s tou namyšlenou Amerikou
 >SVĚT: Saddám a Putin zatím vítězí
 >NÁZOR: Sociální demokraté veřejně přiznávají, že nevěří své ideologii
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vstoupil jsem do jiného světa
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se náš Bart dobře naobědval
 >SPOLEČNOST: Povodně by mohly poučit i rodinné soudy
 >OHLAS: Výpočet daní
 >ZE SVĚTA: Kanadské zážitky (16)
 >SVĚT: Moc bezmocných národů v dlani globalizace
 >VÍKEND: O chalupách a chalupářích (8)
 >NÁZOR: Důchodci jsou důležití jen před volbami?
 >PŘÍRODA: Obrovy slzy, dračí zuby...
 >ZDRAVÍ: Péče o poprsí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
13.9. PŘÍRODA: Obrovy slzy, dračí zuby...
Readers Digest

POUŠTNÍ ZUBY
Stovky špičatých pískovcových zubů
v západní Austrálii byly dlouho považovány za výtvory dávných lidí, jde však pouze o přírodní jev.
BIZARNÍ KRAJINA
VAPENCOVÝCH ZUBŮ

Tisíce špičatých balvanů v západoaustralské poušti vypadají jako kamenné sloupy z neolitu, jsou však přírodního původu. Hroty jež daly celé poušti název Pinnacles (Věžičky)7 jsou vytvořeny z písku, jenž byl na pobřeží vyplaven před několika desítkami tisíc let. V písku byly obsaženy i rozlámané schránky měkkýšů. Ty se časem rozpustily působením dešťové vody aby se přeměnily v uhličitan vápenatý, z něhož nakonec vznikly vápencové skály ukryté pod písečnými dunami. V období dešťů prosakovala do vápence voda, jež v něm vytvarovala podzemní sloupy.

Všude kolem Pinnacles, které se nacházejí na území národního parku Nambung; jsou rozesety zkamenělé kořeny - důkaz o tom7 že duny kdysi bývaly dostatečně vlhké a porostlé vegetací. Kořeny napomáhaly pronikání

vody pod zem. Asi před 25 000 lety se však podnebí značně změnilo. Nastalo sucho7 veškerá vegetace tohoto území odumřela, vítr odvál písečné duny a odhalil tak vápencové sloupce, jež pak dále opracovával až do dnešní podoby ostrých7 zubatých tvarů.
KRŮPĚJE ČOKOLADY
NEBO OBROVY SLZY

Pověst praví, že Čokoládové vrchy v Boholu na jihu Filipín jsou zkamenělými slzami obra. Začal je prý ronit po smrti své milované. Celý útvar tvoři 1776 pravidelných kupolí tyčících se do výše 30 metrů, jež s každoročním odumíráním vegetace na počátku období sucha nabývají čokoládově hnědé barvy.

Jsou to vápencové pozůstatky dřívější eroze. Někteří geologové soudí; že celá oblast kdysi ležela pod hladinou moře a pahorky vznikly na oceánském dně při drobných vulkanických erupcích. Později je podvodní proudy vytvarovaly do kupolovitých forem.

Jiní se domnívají, že vršky vznikly až po vyzdvihnutí moře zvětráváním útvarů z mořského vápence na nepropustném jílovitém podloží.
ROKLE VYTVAROVANÁ
SKRYTOU ŘEKOU

Kaňon Gorge du Verdon v jihozápadní Francii vznikl zhroucením stropu podzemní sli4je, vystaveného po tisíce let erozi. Průrva je 20 kilometrů dlouhá a lemují ji šedé vápencové srázy vysoké až 700 metrů.

Reka Verdon protékající strží má nazelenale tyrkysovou barvu, což je zvláštní7 neboť7 voda neobsahuje takřka žádnou půdu ani organické zbytky. Barva vody má původ už v prameništi Verdonu v Alpách7 kde ledovce obrušující podkladové skály odnášejí jemné částečky půdy jež za slunečního svitu vyvolávají modrozelenou barvu vody.


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.
Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: