Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 16.9.2002
Svátek má Ludmila
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Milionářská daň a sociální spravedlnost.
 >DOPRAVA: Povede po pražském nábřeží kpt. Jaroše nová magistrála?
 >POLITIKA: Čeká nás únor 1948
 >POLITIKA: Jak dlouho budeme platit za povodně?
 >MROŽOVINY: Železný vévoda
 >RODINA A PŘÁTELÉ: I orel si much zalapá
 >PSÍ PŘÍHODY: Každý má svůj strach
 >POLITIKA: Je na vině Marvanová nebo špatný volební zákon?
 >POLITIKA: To kalné ráno 14. září...
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >POLITIKA: Proč Václav Havel nehájí Hanu Marvanovou?
 >Z ORDINACE: Cesta do práce
 >ZE ŽIVOTA: Dobrovolníkem v Čechách
 >PŘÍRODA: Dinosauři
 >SERIÁL: Příběh zapeklitého starce - závěr

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
16.9. DOPRAVA: Povede po pražském nábřeží kpt. Jaroše nová magistrála?
Pavel Hasenkopf

Že je to absurdní? Jó, vážená paní či pane, to by vám byla krása, kdyby to bylo tak absurdní, jk to vypadá ... jenže ono to tak absurdní bohužel není: Právě v těchto dnech leží na pražském Magistrátu návrh na změnu územního plánu, nenápadný, schovaný mezi dvěma stovkami jiných. Tento návrh může být jen prvním krokem k přeložení trasy budoucího městského okruhu z plánovaného tunelu pod Stromovkou do druhého tunelu pod Letnou a pokračujícího po nábřeží na Hlávkův most. Veřejnost netuší. Vše visí na příslušných úředních deskách, občané se mohou vyjádřit, vše odpovídá požadavkům zákona, vše je O.K. Trochu to připomíná scénu z britského sitcomu "Ano, pane ministře" - to podstatné lejstro je v třetí krabici uprostřed, dobře schované ... Vzpomínáte? Čirou náhodou jsem se zrovna v téhle "krabici" trochu hrabal.

Jaké jsou stávající záměry?

Městský okruh je v severní části Prahy plánován od mimoúrovňové křižovatky na Pelc-Tyrolce (severní předmostí mostu Barikádníků) souběžně s Vltavou až k mimoúrovňovému křížení s budoucím mostem přes Vltavu, který má nahradit dnešní provizorní tramvajový most - tzv. "rámusák". Zde má být portál tunelu, který v jednom tahu podejde Vltavu, Stromovku a Bubeneč, má pokračovat k Prašnému mostu a vyústit u Strahovského tunelu. V prostoru stadionu Sparty na Letné a Prašného mostu má být možný vjezd a výjezd z a do tunelu. Zbytek trasy okruhu pak vede tunely Strahovským a pod Mrázovkou na Jižní spojku, po té až do Zahradního města, a dále souběžně se spojovací železniční tratí kolem nákladového nádraží v Malešicích, tunelem pod starými Malešicemi na Jarov, pod Spojovací ulicí na Balabenku a odtud Povltavskou podél Vltavy zpět na Pelc-Tyrolku. Jeho dokončení je podmínkou pro podstatné zklidnění provozu na severojižní magistrále, která by pak měla postupně ztratit charakter dálnice ve městě a stát se čímsi na způsob městského bulváru. Tolik stávající záměry.

A co se chystá:

Pod č. Z 0647/04 se skrývá návrh na vybudování druhého tunelu pod Letnou, doslova "vybudování obchvatové sběrné komunikace z Letné k Hlávkovu mostu zahrnující druhý dvouproudý letenský tunel včetně nájezdů a navazující úpravy nábř. kpt. Jaroše". Parky a parkově upravené plochy a přírodní nelesní plochy - volně přeloženo kus Letenských sadů - mají ustoupit vybrané komunikační síti. Budovy Ministerstva vnitra - známé Kachlíkárny - a gymnázia Nad Štolou se mají octnout mezi dvěmi portály dvou různých tunelů - současného a budoucího. Kus zeleně bude muset padnout i na druhé straně, u severního předpolí Štefánikova mostu. Pro lepší orientaci čtenářů přikládám obrázek, převzatý z webu Magistrátu a mnou doplněný o žluté orientační popisky (klikněte na obrázek a záískáte velký snímek, asi 100 kB.

Proč to?

Těžko říct. Je to navrženo jako "obchvatová komunikace" - usuzuji tedy, že má asi odněkud odvést tranzitní dopravu. Krátkým pohledem na mapku je zřejmé, odkud - z Veletržní ulice. A kam? - krátkým pohledem na mapku ... je zřejmé, že na magistrálu. Jenže - nemá snad dopravu odvádět shora zmíněný Městský okruh? Nemá ji rozvádět po obvodu vnitřního města a odčerpávat tak automobily právě ze severo-jižní magistrály? Nebyl snad proto opuštěn i starý záměr spojit Hlávkův most s mostem Barikádníků pokračováním magistrály napříč nádržím Bubny a výstavba mimoúrovňové křižovatky tam, kde se kříží Plynární s Argentinskou?

Mohu si jen domýšlet, co je za tím.

Autoři návrhu mají zřejmě obavu, že automobilisté budou dál jezdit přes Letnou a Veletržní na magistrálu a do centra. To má svou logiku - cesta tunelem pod Stromovkou na Pelc-Tyrolku je zajížďkou. Jenže Veletržní by i tak jezdilo podstatně méně aut, než dnes.

A co když se postaví tunel pod Letnou a ke stavbě tunelu pod Stromovkou pak už vůbec nedojde? Městský okruh financuje hlavní město Praha, vnější okruh financuje stát - což je, mimochodem, jeden z důvodů, proč se prioritně staví vnější okruh .... Nebude pak snazší trošku rozšířit nábřeží kpt. Jaroše, přistavět mimoúrovňové křižovatky na Letenském náměstí a na severním předpolí Štefánikova mostu ... ještě se vám zdá otázka z titulku tak absurdní?

Jedna absurdita tu ovšem je - Veletržní by takové řešení vůbec neuchránilo - jezdila by tudy auta z Prahy 6 na Prahu 8 a 9, počítám víc, než těch, co by se vypudilo pod Letnou - vnější okruh přes Suchdol převezme jen tranzitní, mimopražskou dopravu, z Proseka do Dejvic tudy nikdo nepojede (jistě bylo by hezké, kdyby všichni byli patřičně ekologicky uvědomnělí a přesouvali se z Proseka do Dejvic MHD ... naivní představ) .

Anebo předkladateli jde o něco úplně jiného. O nedalekou Stromovku - ten návrh by byl ideální pro někoho, kdo tunel pod Stromovkou prostě nechce, a to nikoli kvůli dopravní zátěži tu či onde, ale právě kvůli té Stromovce. Třeba je to právě Královská obora, která je hlavním účelem toho všeho. Pak by ovšem bylo fér to na rovinu říct a vysvětlit, jak tunel Stromovku ohrožuje a proč je třeba zaplatit tak vysokou cenu, jakou je devastace Letenských sadů.

A kdože s tím vlastně přišel?

Člověk by čekal, že s místním obchvatem přijde ten, kdo má být "obchvácen" a od tranzitní dopravy uchráněn, tedy Praha 7. Nebo Magistrát, i tam sedí zastuoitelé zvolení na Praz, tedy buď radnice Prahy 7. Nebo Magistrát. Nebo by člověk čekal zásah dopravních projektantů, kteří mají přesná čísla a jsou na jejich základě schopni poměrně přesně modelovat budoucí dopravní zatížení jednotlivách komunikací. Vedle. Vedle. A do třetice vedle. Ani radnice, ani Magistrát, ani dopravní projektanti.

*

Otázek více než dost. Namísto odpovědí jen dohady.

Nepřinutil jsem se však - i přes svoji vrozenou lenost - napsat tento článek proto, abych poskytl čtenářům nějaké odpovědi. Nejsem k tomu kompetentní, nemám k tomu podklady, čísla ... a na rozdíl od mnoha jiných nedisponuji ani křišťálovou koulí.

Ani nechci nikomu vnucovat svůj názor na předložený projekt. Mně se to sice převelice nelíbí, ale může se stát, že navrhovatel svůj tunel obhájí tak brilantně, že se se svým názorem octnu v menšině. Napsal jsem to proto, že uvedený návrh na změnu územního plánu představuje radikální, rafinovaný zásah do budoucí sítě základních pražských komunikací, podstatně zění tvář Bubenče a Letné, je svým obsahem výjimečný - je to přesně ten typ změny, která by měla být občanům naservírována až pod nos. Jen tak si veřejnost může vytvořit nějaký názor dřív, než se na Letné objeví první bagry. Bohužel, obě zainteresované radnice se spokojily jen s formálním vyvěšením oznámení na úřední desku. Kromě několika málo úředníků a ještě méně radních o tom nikdo neví. Ani žádný novinář o tom nenapsal - asi novináři nečtou úřední desky. A tak o tom tedy svým kostrbatým stylem píši já.

*

Po nějakých odpovědích namísto dohadů jsem se samozřejmě pídil. Prostřednictvím komunikace s úředníky na diskusních fórech Magistrátu a Prahy 7 se mi po dvou dnech podařilo zjistit pouze toto:

Na Magistrátu:

- s navrženou změnou územního plánu "velká" Praha souhlasí a s tímto stanoviskem bude předložena zastupitelstvu Prahy, kterému přísluší konečné rozhodnutí o každé změně územního plánu; v dalších podrobnostech je třeba se obrátit přímo na Útvar rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy;

- návrh zadání změn bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2. září 2002 do 2. října 2002 včetně od 9.00 hod. do 16.00 hod. v Sekci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, v podatelně, č. dveří 3 a v úředních dnech, tj. v pondělí a středu, v kanceláři č. 19. Do 15ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 17. října 2002 je možné podávat podněty k návrhu zadání; podněty je třeba podávat písemnou formou na adresu: Magistrát hlavního město Prahy, Sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Hradčanské náměstí č. 8, 118 54 Praha 1;

Na Praze 7:

- Městská část Praha 7 je proti návrhu; z usnesení z 10.9.2002: "MČ P-7 nesouhlasí s návrhem zadání změny ÚPn Z 0647/04 - k.ú. Holešovice, par.č. dopravní úsek Špejchar - Hlávkův most - vybudování obchvatové sběrné komunikace z Letné k Hlávkovu mostu zahrnující druhý dvouproudový letenský tunel včetně nájezdů a navazující úpravy nábř. kpt. Jaroše z důvodu plánované stavby MO Myslbekova - Pelc Tyrolka a nepřehledné a komplikované křižovatky v blízkosti MV ČR. Při realizaci druhého tunelu by došlo k výraznému úbytku zeleně v prostoru Letenských sadů a ve svahu u nábř. Kpt. Jaroše a následně ke zhoršení životního prostředí. Navíc by tato stavba pouze zdvojovala již existující silniční síť nebo připravované komunikační stavby."

- projednávání návrhu zadání změn 04 Úpn HMP se bude konat dne 17. září 2002 v 10.00 hod. ve velkém zasedacím sále v 1. patře SÚRM, Hradčanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác). Původně se mělo konat už 15.8.2002, v důsledku povodní byl termín projednání změněn.

- Změnu iniciovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

*

Závěrem si kladu otázky: Jak změna, ke které se má veřejnost možnost vyjadřovat do 2. října může být projednávána už 17. září (snad se úředníci spletli a má být 17. října?), a zejména proč Ministerstvo životního prostředí, které je známo svým nevstřícným přístupem k budování kapacitních silničních komunikací, má takovou péči zrovna o obchvat Letné.
Další články tohoto autora:
Pavel Hasenkopf

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: