Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 17.9.2002
Svátek má Naděžda




  Výběr z vydání
 >Z AUSTRÁLIE: Volby a skleróza.
 >EKONOMIKA: Oživení bude pozvolné
 >POLITIKA: Infantilní reakce na prohru
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Názor demokratické většiny aneb Absurdní loutkové divadélko 2
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Příhoda z motocyklového výletu
 >PSÍ PŘÍHODY: Další neviditelný pes
 >TÉMA: Dávají Marvanová i Kavan svým chováním najevo, nač jsou smlouvy?
 >POLITIKA: Principiálnost na pranýř!
 >TÉMA: Pan Špidla a paní Marvanová,dvě smutné postavy.
 >POLITIKA: Bohužel vláda nepadla
 >POLITIKA: Inzerát - Hledá se prezident
 >ARCHITEKTURA: Molochov
 >PŘÍRODA: Oceán
 >TÉMA: třikrát Marvanová
 >ZDRAVÍ: Velikost prsou a správná volba

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
17.9. TÉMA: Dávají Marvanová i Kavan svým chováním najevo, nač jsou smlouvy?
JITA Splítková

Smlouva, a to třeba i ústní, natož písemná, byla v dávných dobách věcí téměř posvátnou a ten, kdo nějakou smlouvu nedodržel, vůbec nebyl oslavován, v každém případě byl aspoň morálně odsouzen. Ne tak v naší kotlině. Zde se smlouvy už dávno staly pouhým papírem - když se prostě některá fyzická nebo právní osoba rozhodne písemnou smlouvu ignorovat, tak ji ignoruje a basta. Proč by ve státě, kde každý ví a mnohý se přesvědčil i osobně o úplatnosti spravedlnosti, kde je člověk dodržující zákony a smlouvy pokládán za trotla, měli být politici jiní?
Nejsou jiní - případ, který teď pudí vášně a rozděluje přátele, je této teorie důkazem.
Takže - pro pořádek a osvěžení paměti, děj je následující: Poslanecká sněmovna v pátek neschválila vládní balíček daňových změn. Vláda v povodňovém balíku navrhovala růst spotřebních daní a DPH, vyšší zdanění příjmu nejbohatších lidí či pokles daně z příjmu podniků. Daňové změny měly do státní pokladny podle odhadu vlády v roce 2003 přinést 10,4 miliardy Kč a v roce 2004 dalších 15,5 miliardy Kč. Finance měly být použity na odstraňování následků povodní. V klíčovém hlasování nepodpořila vládu unionistická poslankyně Hana Marvanová. Vládní zákon nepodpořili poslanci ODS a KSČM. Okamžitě po hlasování bylo jednání sněmovny přerušeno zhruba na hodinu kvůli poradě poslaneckého klubu ČSSD. Jednat začaly i ostatní frakce.
K Marvanové se vrátíme později, teď se podívejme na jiného vykutáleného politika - Kavana - kde ten byl, když se hlasovalo? V OSN seděl. Jak je to možné, když se v parlamentu schvalovala pro jeho stranu důležitá věc, že dřepěl za oceánem? Dřepěl tam, protože jako předseda OSN tam prostě být musel - to by bylo v pořádku, ale vůbec v pořádku není, že "schlamstnul" i poslanecký mandát, který teď, jak je vidět, řádně nevykonává a ani vykonávat nemůže - prostě nikdo nemá zadek na dvě židle. A můžeme si dále klást otázku, proč vůbec byl kandidován na poslance, když se přeci vědělo, že tento rok bude sedět na tak prestižním křesle, na které je vidět a tudíž se této funkci bude muset věnovat, aby naší zemi neudělal ještě větší ostudu, než už jí on i někteří jiní udělali.
Z tohoto je jasné, že Kavan nesplňuje pracovní smlouvu - je přeci zaměstnanec - poslanec parlamentu a zrovna tak, jako Marvanová svým hlasováním proti, i on svojí neúčastí nesplnil Koaliční smlouvu. Koaliční smlouva hovoří jasně (viz příloha dole ) - zde několik subjektů - stran, podpisy svých předsedů a místopředsedů stvrdilo určité smluvně dané chování, které se vztahuje na všechny. Smlouva je smlouva, odmysleme si politické názory, které vyplavují lidem adrenalin a zamysleme se nad určitým právním aktem a závazkem, kterým každá smlouva je. V této smlouvě se vše jasně definuje, i případné neshody a postup jejich řešení, všechny subjekty ji podepsaly dobrovolně (o úmyslech proč nehovořme, dá se říci, že to bylo pro podpisující výhodné, zde čistě jde jen o úctu
k danému slovu). Ignorování a obcházení jakékoliv smlouvy degraduje tento právní akt, a tím pádem i podobné úkony, na hospodskou domluvu. Proč tedy smlouvy uzavírat, proč podpisovat? Jen tak, aby se dalo vydělat právníkům?

V této době mnozí vyjadřují obdiv k Haně Marvanové. Je to hezká žena, proč jí obdiv nevyjádřit, ovšem vzývat ji jako hrdinku, nemohu si pomoct, to je poněkud přehnané. Důvod. V této situaci se nezachovala jako hrdinka, ale jako normální český podnikatelský vykuk. Čestně a dejme tomu "hrdinně" by se byla bývala zachovala, kdyby v souladu se svým svědomím vystoupila ze strany už v okamžiku, kdy se tato podle ní rozhodla nesplnit sliby dané svým voličům (sliby se slibují...). Hlavně za této situace neměla přijmout poslanecký mandát a k tomu ještě místopředsednickou trafiku za tuto stranu, která dle ní vstupem do vlády "pošlapala vlastní svědomí vůči voličům" - všeho tohoto se zříci a popřípadě založit stranu svojí nebo přejít jako člen jinam... To by pak bylo gesto hodné samostatné a inteligentní, nesobecké političky a oslavné ódy by byly na místě. Ale nestalo se tak a ona se stala aktivní účastnicí (v parlamentu) daného slova - koaliční smlouvy, s mandátem přijala tedy daný koaliční závazek (nejenom hrozinky, i suchý okraj koláče a třeba připálený, je třeba zbaštit, když se sápete po koláčcích). Sama dala tehdy prostřednictvím médií ústní (a pochopitelný) slib, že svoji stranu bude samozřejmě podporovat.

Oslavovat porušení daného slova u Marvanové? A u Kavana neustále tolerovat pracovní nekázeň a tím pádem také porušení písemné dohody? To není v souladu s morálkou a politickou etikou.

Argumenty, že každý poslanec je tam v té jednací místnosti jen sám za sebe a hlasuje podle svého svědomí, jsou poněkud nepřesné a i zcestné. Sám za sebe je stranický politik jen v takové malé místnosti. V našem státě a asi i ve všech, co existují, není přímá demokracie (podle mne bohužel), kdy by se každý jednotlivec podílel na hlasování o zákonech, ale lidi prostě (do sněmovny) volí strany, jejich kandidátní listiny. Tudíž skutečně, nemohu si pomoci, ať se na to dívám z jakéhokoliv úhlu, vstupem do strany se jedinec stává jejím členem, čímž se dobrovolně zbavuje určité volnosti (a svévolnosti) v politickém jednání ("daň" za stádní ochranu strany). Pokud jeho strana uzavře smlouvu, kde je vše jasně definováno (viz dole), jsem jako člen - poslanec, využívající výhod strany (třeba předvolební reklama, financování osobní propagace...) vázán touto smlouvou. Tato koaliční smlouva navíc byla celkem elegantním východiskem z nouze, abychom před světem neztratili renomé a slušní investoři se nám nevyhýbali obloukem..
Právnička Marvanová a úlisný diplomat Kavan jasně dávají svým chováním příklad, nač všechny smlouvy u nás jsou. Kdypak se dobereme k právnímu státu, když ti, co je někdo zove příkladem, na nějaké dodržování práva, či slušnosti kašlou a vesele prohlašují, já jsem jedinec, má práva a svědomí jsou posvátné, já si mohu dělat, co chci, já jsem v minulosti mohl spolupracovat s kým jsem chtěl, já v tom nic špatného neviděl (Kato) a přitom se jako absolutně samostatný, politicky čitelný, názorově stabilní a odpovědný jedinec nechovají. Navíc podle definic parlamentu a poslance tam není nikdo za sebe, za svoji "jedinečnou" osobnost, ale za voliče a až v druhé řadě jsou tam skutečně nezávislí, za sebe (tací tam nejsou), ostatní tam jsou za tu, či onu svojí momentální stranu.
Neúcta k smlouvám a porušování daného slova odrazuje od nás slušné a skutečné investory a tento postoj zákonodárců k danému slovu nám moc naděje na budoucí změnu nedává. Viděno z tohoto úhlu, nemohu obdivovat čin Marvanové, zrovna tak, jako chování Kavana. Obdivovali by fanoušci Marvanové případné analogické a neprincipiální chování místopředsedy ODS, "motivované jeho svědomím", vůči Klausovi? Asi těžko.
Překvapivě zodpovědně a musím přiznat i nesobecky se zachoval Lidovec Svoboda - věděl, že hlasování je pro koalici důležité, věděl, že podepsal smlouvu, takže dvakrát odřekl svojí přednášku v OSN - ví, co je povinnost a nikde nenaříká, že jeho ego utrpělo nenahraditelnou škodu, protože se podřídil ostatním. A ani jeho nemůže nikdo "obviňovat" z toho, že by byl bez osobních ambicí. Taky on měl mezinárodní důvod vzít si fidlátka a odkvačit za Kavanem za oceán - neudělal to.

Včera se Marvanová pod tlakem vzdala své trafiky - místopředsednictví v parlamentu, pozdě, ale aspoň něco a teď se bude čekat na Kavana - nasype si popel na hlavu, řekne, že si vzal víc než může a vrátí svůj poslanecký mandát (od OSN už odejít nemůže, byla by to pro nás kolosální ostuda a Bush si s ním přeci nedávno tak vřele potřásl pravicí, jakoby se znali od nepaměti...)? Pokud to neudělá, má neuvěřitelný žaludek.

Koaliční smlouva - výňatek odkazovaný v textu:

/5/ Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti. Na ministerstvech vnitra, obrany, financí a zahraničních věcí bude respektována zásada obsazení místa náměstka odborníkem, který bude navržen koaličními partnery a akceptován příslušným ministrem.

/6/ Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí.

/7/ Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy k vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran . Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády.

/8/ a) Smluvní strany se zavazují že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat a za tím účelem dohodly, že předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich předsedové poslaneckých a senátorských klubů budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů pokud o to projeví zájem, budou předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci zváni na zasedání Legislativní rady vlády
b) Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení dohodovací nebo smírčí jednání.

/9/ Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohadovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne. Celá je zde:
http://kraj-ostrava.kdu.cz/koalicni_smlouva.htm a i tady
http://www.cssd.cz/vismo/index.asp?tz=2&?u=422010&id_org=422010&id=196916




Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: