Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 19.9.2002
Svátek má Zita
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Těžký úděl koaličních vlád
 >MÉDIA: Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Omluva Světové asociaci novin
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Čeká nás přečíslování
 >PSÍ PŘÍHODY: Tak tohle je ode mě sprostý
 >ZAMYŠLENÍ: Pálenka z nenávisti.
 >SEXUÁLNÍ OTÁZKA?: Puberta třetího věku
 >ZE ŽIVOTA: Mít svůj příběh
 >NÁZOR: Profesionální selhání -amatérské- vlády
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PŘÍRODA: Sehnat si potravu
 >POSTŘEH: Namazaný rohlík
 >CHTIP: Mluvící pes
 >ZDRAVÍ: Navždy mladý
 >IZRAEL: Pohyb na palestinské scéně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Média  
 
19.9. MÉDIA: Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I.
Zdeněk Duspiva

Legislativní rámec pro realizaci digitálního vysílání v ČR je v zásadě připraven ve formě návrhu novely zákona z června tohoto roku. Mimořádné události v závěru léta a následně přeskupení priorit legislativní práce přirozeně posouvají dokončení projednávání normativní předlohy na pozdější období. Práce legislativních i výkonných složek českého mediálního prostředí se však nezastavily, rovněž proces přidružení a následný vstup do evropských struktur významně předurčuje dění i v této oblasti. Jak potvrdilo Ministerstvo kultury, byla již zpracována spíše "technická" novela mediálního zákona především z hlediska norem EU. Tento materiál byl předložen vládě ve zkráceném řízení ( tedy bez připomínkového řízení) již počátkem srpna. Významnější a poměrně novou informací je obsah rámcového plánu legislativní práce vlády, ve kterém se předpokládá předložení kompletně nové české mediální normy v prosinci roku 2003 ( již v "paragrafovaném" znění). Zásady plné náhrady nedávno přijatého zákona zatím nebyly uceleně prezentovány. Pro další období jistě mnohé napoví i postup prací v rámci legislativní pracovní skupiny ministra kultury Pavla Dostála, jehož resort je ve vládě zodpovědný za mediální oblast. Pracovní skupina již pracuje od září naplno.

V rámci proevropského integračního procesu a zpracovávání hodnotící zprávy pro evropské orgány proběhla v září na půdě Ministerstva zahraničí dlouho plánovaná schůzka zástupců EU s delegáty domácích mediálních regulačních a exekutivních subjektů. Jednání zorganizovalo Ministerstvo zahraničí (MZV). Delegace Stálé komise pro přidružení byla vedena panem Bourginem , lídrem jednání byl pak pan L.Walker. Za českou stranu se, kromě organizátora (MZV), zúčastnila delegace Ministerstva kultury a také zástupci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Samotné jednání bylo velmi intenzivní a zároveň poměrně otevřené, navazovalo na předchozí výměnu informací především v širším rámcovém rozsahu - úměrném stavu a úrovni podrobnosti podkladů při vyjednávání v proceduře integrace. Je zřejmé, že takovéto přímé kontakty s vyjasněním názorů prospějí vzájemné informovanosti, a to bez často zkreslujících zprostředkovatelských vlivů, příp. i bez zjednodušující mediální interpretace (často účelově formulované).

Hlavní témata "česko-evropské" diskuze se v poslední době odvíjí ve třech okruzích - regulační orgán a jeho postavení v mediálním systému, implementace systému evropských kvót (podíl evropské tvorby) a hlavní perspektivy v celé oblasti. Významnou měrou se diskutuje o postavení Rady ve vztahu k politickým strukturám tj.téma nezávislosti mediálních rad. Na jednáních zaznělo, že v obecné rovině je v našem zákonném systému již výrazná shoda s evropským právem (např. individuální odvolávání členů mediálních rad - v EU navíc se soudním přezkoumáním takovéhoto rozhodnutí parlamentu). V poslední době u nás mediálně frekventované kompletní "jednorázové" odvolání rad však není v evropském systému příliš obvyklé (viz Doporučení Rady Evropy č.23/2000). RRTV také již nemá zákonnou možnost legislativní iniciativy. V EU je stále velký důraz kladen na transparentnost rozhodování regulačních orgánů, v samotném rozhodování je pak podporována zásada "nediskriminace" jednotlivých účastníků. K tzv.evropským kvótám, novince v rámci českého mediálního zákona, snad jen poznámku, že RRTV již zpracovala metodiku monitoringu k uplatňování evropské produkce u domácích broadcasterů. Praxe Rady z terénu však ukazuje, že tento, v počátku spíše negativně vnímaný prvek, se daří naplňovat relativně přirozenou cestou ( především u rádií). V zásadě lze slyšet v rámci jednání celkový souhlas se základními filozofiemi v naší mediální legislativě spolu s oceněním "dolaďováním" v rámci procesu kompatibility s evropskými normami (viz také Hodnotící zpráva EU ). Kromě obecnější roviny dochází často během jednání i k poměrně detailním dotazům k aktuálním domácím a mediálně více viditelným kauzám, případně i na zájem o náměty a problémy, jak je vidí domácí zástupci. Nejinak tomu bylo i na posledním zářijovém jednání. Vyjímkou jsou samozřejmě neuzavřená správní řízení, která nelze zatím interpretovat.

K perspektivám mediální oblasti v ČR a s ní spojenými potřebami - při všech posledních jednáních s evropskými zástupci se hovoří hlavně o digitalizaci. V ČR jsme stále zatím spíše v přípravném stádiu (legislativně), v mnoha zemích EU již mají za sebou mnoho zkušeností i technických a obchodně-komerčních - zatím často negativních. I takové informace nám pomohou vyhnout se mnoha problémům. Je zřejmé , že pokračování široké odborné diskuze s "Evropou" bude jistě ku prospěchu všech.

Ing. Zdeněk Duspiva
Člen RRTV
Český Krumlov
Další články tohoto autora:
Zdeněk Duspiva

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: