Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 20.9.2002
Svátek má Oleg
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >TÉMA: Češi, čekáme na Vás (viděno z EU)
 >TÉMA: Může a bude chtít někdo zastavit rozhazování peněz v ČD ?
 >FEJETON:Auch im Sweden leben die Kanalarbeiter.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Metro už nikdy nepojede... předvídal Bilal
 >INTERNET: KillAdd, snadná obrana proti pop-up oknům
 >POLITIKA: Zvraty podle Klause
 >ZE ŽIVOTA: Banky...
 >KULTURA: Síto s velkými oky
 >INFO: Otevřený dopis
 >PŘÍRODA: Svůj pach
 >ZDRAVÍ: Neposedný posed
 >POLITIKA: Těžký úděl koaličních vlád
 >MÉDIA: Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Omluva Světové asociaci novin

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  >>  Armáda  
 
20.9. INFO: Otevřený dopis

V Praze dne 28. srpna 2002

Vážený pane ministře,

dne 12. srpna 2002 vyzval předseda Komise EU Romano Prodi prostřednictvím svého mluvčího země usilující o členství v EU, aby neuzavíraly se Spojenými státy americkými smlouvu o imunitě pro americké vojáky před Mezinárodním trestním soudem, existujícím od června 2002.
Jak jistě víte, uzavřely již takovou smlouvu se Spojenými státy Rumunsko a Izrael. My, níže podepsaní, si dovolujeme na Vás apelovat, abyste inicioval uzavření obdobné smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy. Jsme přesvědčeni, že je to plně v národním zájmu České republiky, a to z těchto důvodů:
Mezinárodní trestní soud není instituce Evropské unie a Evropská unie také neratifikovala smlouvu o vzniku Mezinárodního trestního soudu, neboť tu mohly ratifikovat jen subjekty s vlastní mezinárodně-právní subjektivitou, jimiž jsou jen suverénní státy; Evropská unie takovým subjektem není.
Z tohoto důvodu připojení resp. nepřipojení konkrétní země ke smlouvě o vzniku Mezinárodního trestního soudu není záležitostí společné politiky EU. V žádném případě pak není a ani nemůže být součástí acquis communautaire; proto případné připojení resp. nepřipojení země ke smlouvě o vzniku Mezinárodního trestního soudu by nemělo mít žádný dopad na její případné členství v Evropské unii. Z toho rovněž plyne, že jakákoli dvoustranná smlouva jedné země s jinou zemí ohledně Mezinárodního trestního soudu není záležitostí Evropské unie a nemůže mít žádný dopad na její členství v Evropské unii.
Parlament České republiky rozhodl, že se naše republika nepřipojí ke smlouvě o vzniku Mezinárodního trestního soudu.
Pro rozhodnutí, jež náš parlament učinil, měl dobré důvody: smlouva o vzniku Mezinárodního trestního soudu totiž obsahuje prvek, který je v naprostém rozporu s dosavadní praxí mezinárodního práva, podle níž smlouvy platí pouze pro ty země, které je ratifikují. V rozporu s tím smlouva o vzniku Mezinárodního trestního soudu stanoví, že tento soud má mít jurisdikci i nad občany těch zemí, které se ke smlouvě o vzniku Mezinárodního trestního soudu nepřipojily, nebo ji dokonce odmítly. Znamená to, že vojáci armády České republiky, kteří riskují své životy při ochraně života, svobody a majetku obyvatel jiných zemí, by mohli být předvedeni před Mezinárodní trestní soud, i když je parlament ČR pod jeho jurisdikci podřídit odmítl. Nebyli by chráněni Ústavou a Listinou práv a svobod.
Z těchto důvodů se ke smlouvě o vzniku Mezinárodního trestního soudu odmítly připojit i Spojené státy americké, náš spojenec v Organizaci Severoatlantické smlouvy. Konstatujeme, že transatlantické přátelství a spojenectví s USA, jakož i politická a vojenská přítomnost USA v Evropě, jsou z hlediska zájmů České republiky klíčové pro mír a bezpečnost na evropském kontinentě, tedy i pro svobodu a bezpečnost České republiky a jejích občanů. Je především v našem zájmu, aby americké jednotky neopustily evropský kontinent a aby Spojené státy měly v Evropě skutečné spojence, jakým Česká republika hodlá být.
Proto je žádoucí, aby americké jednotky v zahraničí, stejně jako české jednotky v zahraničí, měly garantovanou ochranu proti nepodloženým a předpojatým obviněním, k nimž by mohlo docházet, a aby jejich příslušníkům byla zaručena práva a svobody, garantovaná ústavami jejich zemí. Ze všech těchto důvodů je ve společném českém a americkém zájmu, aby Česká republika a Spojené státy americké podepsaly smlouvu o vzájemné ochraně svých jednotek sloužících v zahraničí před Mezinárodním trestním soudem.
Vyzýváme Vás, vážený pane ministře, k iniciování, podepsání a následnému postoupení takovéto smlouvy Parlamentu k ratifikaci. Smlouva poslouží našim národním zájmům, ochraně našich občanů riskujících své životy v zahraničí, a posílí naše vztahy s naším hlavním bezpečnostním partnerem. Bylo by nezodpovědné ji nepodepsat, bylo by to poškozením našich národních zájmů a bezpečnosti našich občanů ji odmítnout, pokud nám ji Spojené státy nabízejí.

Vážený pane ministře,
věříme, že se rozhodnete v souladu s národními zájmy a bezpečností našich občanů.

S úctou,

Michaela Freiová
Roman Joch
Michal Semín
Jaromír Žegklitz

Na vědomí: Velvyslanectví USA, President ČR, ČTK, deníky a časopisy v ČR a USA


Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: