Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 24.9.2002
Svátek má Jaromír
  Výběr z vydání
 >ZE SVĚTA: Skládání mozaiky
 >TÉMA: Právní účinnost Benešových dekretů pod lupou
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdo to tu píská?
 >CO KDYŽ: Řecký oheň - Napalm minulosti? (1)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Robotizované fronty
 >PSÍ PŘÍHODY: Drobná blamáž za asistence pejska
 >NÁZOR: Čtyřletá liknavost vlády opět nutí natáhnout ruku.
 >PRAHA: Den bez aut? Nenechte se vysmát!
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POLITIKA: Co si Špidla usmyslí příště
 >ARCHITEKTURA: Nový kostel v Praze
 >NÁZOR: Státní zaměstnanci -věnovali- na povodně 100 miliard
 >EKONOMIKA: Irácká hrozba
 >PŘÍRODA: Podvodníci
 >ZDRAVÍ: Které léky nepatří za volant

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
24.9. MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

!!! doplnit titulek !!!

Prezident má být vybírán podle toho, co má plnit, a proto fandím panu Otakarovi Moteilovi.
Pravomoce prezidenta jsou vymezeny v Ústavě.
Kromě slibů ctít zákony, jmenovat a přijímat demise členů vlády, jmenovat soudce Ústavního
soudu, jeho předsedu a místopředsedy, předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, inspektory na
ochranu osobních údajů do UOOU, představitele NKU, přísluší prezidentovi zejména odpouštět a
zmírňovat tresty uložené soudem, nařizovat aby se v trestním řízení nepokračovalo a zahlazovat
odsouzení. Má právo vracet Parlamentu zákony vyjma ústavních. Prezident republiky dále zastupuje
stát navenek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Prezident je vrchním velitelem
ozbrojených sil. Prezident přijímá a pověřuje vedoucí zastupitelských misí, povyšuje generály,
propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán. Prezident republiky má
právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo,
kdykoliv o to požádá. Stejně tak má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od členů vlády
zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný
správní delikt. Trestní stíhání je navždy vyloučeno.
Za sebe se domnívám, že těmto kritériím po všech stránkách vyhovuje (až na vrchní velení
ozbrojeným silám) pan JUDr Otakar Moteil. Z kandidátů, o nichž je řeč, tomuto kritériu nevyhovuje
nikdo. (Je tedy otázkou, zda by v naší ústavě nemělo být toto velení svěřeno do kompetencí někomu
jinému a panu prezidentovi přiřadit právo vyhlášení mobilizace, při němž by bylo velení převedeno na
nějakou generálskou osobu, a stanovit podmínky pro ukončování období mobilizace nezávisle na velení,
aby nám generálové případně neválčili věčně.)
Pan Otakar Moteil je nadstranický, vystudoval práva, při soudcování se mu dostalo širokého
poznání lidských osudů, vyzkoušel si po roce 1968 i manuální práce. Se synem zůstal sám. Je tedy u
něj i předpoklad určitého vědomí, co fyzicky, časově a ekonomicky obnáší být samoživitelem, i když
tehdy byly lepší podmínky sociálního zabezpečení, jinak je také pohlíženo na muže samoživitele, jinak
s předsudky a diskriminačně na ženu samoživitelku.
Pan Otakar Moteil si vypěstoval skromnost a zachoval si ji přes pozdější ekonomické
možnosti, které se mu otevřely po roce 1990. Má za sebou obrovskou životní zkušenost. Není zmítán
žádnými podnikatelskými touhami. Je zárukou, že věci amnestií nebudou zneužívány a budou
kvalifikovaně posouzeny. Jeho odborné znalosti v oblasti ochrany lidských práv dávají předpoklad, že
bude moci nestranně posuzovat zákony a případně je vracet s odborným odůvodněním. Jeho smysl pro
spravedlnost není zatížen ekonomickými zájmy a je podložen znalostí práva. Nebude tedy vyvstávat
potřeba zvyšování počtu státních zaměstnanců, kteří by suplovali tuto oblast povinností prezidenta
vyžadující cit a právní znalosti současně. Dává dostatečnou míru záruky, že se nenechá strhnout
žádnými vládnímu vlivy, ať bude v jakémkoli, v současnosti možném, politickém složení.
Tyto erudice nenaplňuje ani pan Klaus, ani pan Zeman. U těchto osob lze předpokládat, že by
se orientovali více na zahraničí a cesty po světě, než na nestranný pečlivý zájem o občany a
jednotlivé kauzy například při posuzování zmírňování trestů. U pana Zemana je předpoklad zlehčování
vlivu požívání alkoholu a s tím spojené tendence k povrchním úsudkům. Absenci smyslu pro spravedlnost
odvozuji například z veřejného prohlášení pana expremiéra Zemana- v kauze Olovo - "Zabij je oba." -
Tedy poškozeného i viníka. Neschopnost obklopit se vhodnými lidmi ze jmenování pana Březiny
ministrem a nesoudnost z mnoha dalších projevů.
Pan Otakar Moteil má vystupování, které si vyžaduje diplomatický styk. Je u něj záruka, že
nebude iritovat představitele okolních mocností a bude schopen s nimi v klidu jednat.
Je jisté, že se nenechá zneužít při jmenování osob do čela NKÚ (ať ve prospěch ČSSD nebo
ODS).
Co se týče pana Profesora Wilhelma, nepochybuji, že je osobou vědecky fundovanou, že by za
něj zřejmě došlo k rozkvětu investic do výzkumu. Tyto potřeby však v roli prezidenta nejsou
vyžadovány. Dovedu si jej představit v roli ministra pro vědu a výzkum.
Ke srovnání pana Moteila a pana Bureše. Ke kladům pana Moteila v roli ministra spravedlnosti
za sebe řadím zejména skutečnost, že vůbec s reformou soudnictví začal. V jeho zákonné předloze byly
velmi dobré progresivní myšlenky, které omezovali nadměrné pohodlí předsedů soudů. Pan Bureš
nepřevzal tyto myšlenky do své zákonné předlohy. Zřejmě si to s ohledem na svůj mladší věk, nechce
rozházet v soudcovské komoře. Může tedy svou kariéru a mladé síly uplatnit v soudcovské roli. Na
rozdíl od pana Moteila mu chybí letitý prožitek a vlastní poznání rubových stránek života v
rozmanitějších oblastech, kdy je člověk spíše dole a z nichž především pak může čerpat pochopení
druhých. Na nutnosti odříkání a na poznaných útrapách se vypěstovává pochopení významu altruismu,
který je zvlášť u prezidenta potřeba.
Proto vidím jako nejlepší variantu prezidenta z předesílaných osob pana JUDr Otakara Moteila

21.9.2002 Ing Ludmila Pachtová,
Vazovova 3216, Praha 12-Modřany, 14300Volby na slovensku

Je zajímavé sledovat reakce našich politiků na výsledky voleb na slovensku.
Jak si voliči vybrali, tak mají, stejně jako my, ale reakce politiků jsou k zamyšlení.
Když bylo u nás před volbami a povolbách, vznesla se bouře nevole vůči prezidentovi, který naznačil, že nemusí pověřit sestavením vlády předsedu vítězné strany.
To bylo hlasů, že by prezident měl respektovat výsledky a hlas lidu.
A na slovensku, vyhrála HZDS a pověření na sestavení vlády získá pravděpodobně pan Dzurinda. A reakce našich politiků? To je dobře že to nebude Mečiar, takhle se lépe domluvíme, ... Vím že je to pravděpodobně dobře, ale jen to
svědčí o myšlení našich politiků, kteří chtějí to co se jim hodí. Podle jejich hlasů před volbami by totiž bylo správné dát Mečiarovi šanci a když se mu to nepodaří pověřit druhého v pořadí.
Ale naše politiky přece už známe...

Martin JuhasPřečíslování telefonů? Žádný problém. Proběhne uprostřed noci o víkendu, takže se v neděli se změnou
čísel stačím hravě vyrovnat a až v pondělí ráno nastoupím do kanceláře, bude už všechno v pohodě.
Vida, jak se taková záležitost dá zvládnout pěkně včas a v klídku.…To jsem si říkala ještě v pondělí
ráno cestou do práce. Nic zlého netuše, zasedla jsem ke svému stolu a začala se prokousávat haldou
papírů. Jakž takž to šlo, tedy přímo úměrně pondělku, ale jen do chvíle, kdy se mi klient pokoušel
poslat fax. Ať jsme zkoušeli přepojovat fax na automatický nebo ruční příjem, ta nedovtipná kraksna
se naprosto odmítala byť i jen tvářit jako přístroj, který je odhodlán cokoliv pohltit nebo
vyplivnout, zkrátka jakkoliv spolupracovat. Jen kvílel a zkoušel tvrdit, že volané číslo neexistuje.
Asi za půl hodiny jsme to vzdali a dohodli se, že doklady pošleme poštou. V tu chvíli už nefungoval
žádný z našich faxů. Rovněž všechny nepražské příchozí hovory padaly na ústřednu a naše interní
provolby nefungovaly vůbec.Když se vzápětí do věčných lovišť odporoučela i kopírka, patrně ze
solidarity k zbytku kolabující kancelářské techniky, pochopila jsem, že pracovat se momentálně prostě
nedá. Tak mě napadlo postěžovat si manželovi, aby mě mohl utěšit. Začala jsem vytáčet z pevné linky
jeho mobil, přičemž jsem se pekelně soustředila, abych vynechala osudovou nulu. Soustředila jsem se
tolik, že jsem místo jeho čísla vytočila svoje, aniž jsem si toho všimla. Popadla jsem svůj ječící
mobil a zavrčela do sluchátka něco jako "kterej blbec mě to zas prozvání.." a s překvapením uslyšela
v sluchátku sama sebe. Kolegové se pochopitelně mohli potrhat smíchy. Zvlášť když jsem celou kreaci
vzápětí zopakovala. Ještě než mi došla hlubina mé tuposti, podařilo se mi ještě v nerovném boji s
vypůjčeným mobilem (o svůj jsem přišla před týdnem v tramvaji X-B) vytočit na základě přijatých
hovorů (ovšem z předešlého dne, kdo to má poznat?) svou dceru, potažmo její paní učitelku, která jí
hned první den ve škole udělila poznámku za mobil, zvonící při hodině. Smrtící série při pondělku. A
přitom to přečíslování vypadalo tak neškodně.)
Eva ŠuhajováDalší články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: