Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 25.9.2002
Svátek má Zlata
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Je nutné zvyšovat daně ?
 >ZE SVĚTA: Muzeum mezinárodní špionáže
 >MROŽOVINY: Churchillovy "nádrže"
 >CO KDYŽ: Řecký oheň - mohl tedy být starověkým Napalmem? (dokončení)
 >PSÍ PŘÍHODY: Vlídné podzimní odpoledne
 >EKONOMIKA: Politické uklidnění prospělo koruně
 >HOSPODAŘENÍ: Zemědělská kapitola největší překážkou vstupu do EU
 >SAKRYŠ: Jak pojmenovat metalovou kapelu?
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >POSTŘEH: Esemesky
 >VTIP: Přišlo mejlíkem
 >PŘÍRODA: Hodovníci
 >ZDRAVÍ: Zpověď pacientky
 >ZE SVĚTA: Skládání mozaiky
 >TÉMA: Právní účinnost Benešových dekretů pod lupou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.9. EKONOMIKA: Politické uklidnění prospělo koruně
Daniel Kukačka

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 23. 9. 2002.

Týden: 23. 9. 2002

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,99
2,94
2,97
2,80 - 3,00
2
3
PRIBOR 1 rok
2,91
2,94
2,94
2,82 - 3,03
4
1
SD 6,75/05 - výnos
3,04
3,04
3,06
2,95 - 3,12
3
2
Kč/USD
30,734
30,94
30,90
30,80 - 31,10
0
5
Kč/EUR
30,215
30,21
30,20
30,10 - 30,40
3
2

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,99
2,93
2,90
2,85 - 3,05
1
4
PRIBOR 1 rok
2,91
3,02
3,05
2,90 - 3,10
4
1
SD 6,75/05 - výnos
3,04
3,14
3,15
2,98 - 3,25
4
1
Kč/USD
30,734
30,88
30,80
30,60 - 31,20
2
3
Kč/EUR
30,215
29,96
30,00
29,80 - 30,20
5
0


NÁZORY EXPERTA: Daniel Kukačka, ČP INVEST investiční společnost
Neschválení zvýšení daní a následné uklidnění politické situace po uzavření dodatku ke koaliční smlouvě se pozitivním způsobem promítlo jak do cen dluhopisů, tak do kurzu koruny. V prvé řadě se posouvá termín očekávaného zvýšení inflace o cca 1,2 % (0,9 % DPH, 0,3 % spotřební daně) z počátku roku 2003 o minimálně několik měsíců a spolu se současnými dezinflačními tendencemi se tak ČNB zvyšuje prostor pro snížení úrokových sazeb. Nemusí to nutně být již na čtvrtečním zasedání ČNB, podle současné úrovně krátkodobých sazeb však investoři se snížením před koncem roku o 25 bp počítají. Zahraniční vlivy jsou pro české dluhopisy rovněž pozitivní, kvůli trvající riziku vojenského zásahu USA proti Iráku a slabým makroekonomickým ukazatelům prohlubujícím obvyklý podzimní pokles akcií se výnosy amerických dluhopisů dostaly na 41leté minimum a trend může ještě nějakou dobu setrvat. Rostoucím rizikem pro dluhopisy je faktor případné technické korekce poklesu akcií. Vzhledem k nízkým výnosům i spreadům korporátních dluhopisů je potenciál růstu českých dluhopisů malý, perspektivnějšími se jeví např. zahraniční korporátní dluhopisy investičního stupně s krátkou durací, jejichž výnosový spread dosahuje 100 - 200 bp. Předpokladem je však důkladná fundamentální analýza a měnové zajištění.
Druhým důsledkem stabilizace politické situace bylo opětovné posílení koruny vůči euru k psychologické hranici 30 Kč. Růst lze spojit jednak s obnoveným zájem zahraničních investorů o české dluhopisy (v prvním pololetí činil objem zahraničních investic do českých dluhopisů 42 mld Kč), jednak se spekulací, že k apreciačním tlakům spojeným s plněním zahraničních zajišťoven českým pojišťovnám (cca 17 mld Kč) se přidají vlivy státní pomoci obětem povodní (cca 1/3 z celkových škod 100 mld Kč). Po neschválení daňového balíčku bude zřejmě většina prostředků plynout z půjčky od Evropské investiční banky a prostředků z privatizace Telecomu. Koruna bude zřejmě opakovaně testovat hladinu 30 Kč/Eur, zásluhou negativního úrokovému diferenciálu má však ČNB dostatečný prostor pro devizové intervence, takže pravděpodobnost trvalého posílení pod tuto hranici je v dohledné době nízká. Naopak koncem října, v případě že při projednávání státní rozpočtu nastanou komplikace, není vyloučeno krátkodobé oslabení.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka
Petr Kostinec - Fio, burzovní společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Projekt B.I.G. Expert připravuje Markéta Höfferová.

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Daniel Kukačka

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: