Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 30.9.2002
Svátek má Jeroným
  Výběr z vydání
 >POVÍDKA: Kvíčala a Kučera
 >ZE SVĚTA:Pentagon
 >DROGY: Doping, marihuana a společnost.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak bylo v Kolíně nad Rýnem
 >PSÍ PŘÍHODY: Herkules na rozcestí
 >PROSBA O POMOC
 >TÉMA: Televizní souboj paní Součkové (ČSSD) proti panu Filipovi(KSČM).
 >ZAMYŠLENÍ: Řekni mi co čteš
 >REAKCE: Reakce na reakci: Český Telecom a EU Standard
 >VZPOMÍNKY Cellový koncert Antonína Dvořáka
 >MEJLEM: Tiskové prohlášení
 >ZE SVĚTA: Multikulturistika z druhé strany.
 >PŘÍRODA: Zásobárna v ocase
 >POČTY V LÁSCE:Chytrý muž a hloupá žena - a naopak
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vyhnání z pohraničí - a proč o tom píšu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
30.9. DROGY: Doping, marihuana a společnost.
Jan Hnízdil

Sportovní svět žije skandálem nebývalého rozsahu. Ve vzorku moči Tomáše Engeho, prvního Čecha v historii, jež v rukou svíral volant formule jedna, objevila dopingová kontrola metabolity tetrahydrocannabinolu, účinné látky marihuany a hašiše. Přestože je však nález označovaný za dopingový, postrádá téměř všechny rysy dopingových případů, jejichž stěžejním motivem je použití zakázané látky za účelem zvýšení fyzické či psychické výkonnosti. Použití marihuany, jež může vést k prodloužení reakční doby, vyvolat změny vnímání barev a zvuků, ztížit prostorovou orientaci a odhad vzdálenosti, tak pro účely motoristického sportu ztrácí jakékoliv opodstatnění. Člověk, který má zkušenost s tímto typem drogy, by ji před automobilovým závodem jistě nepoužil, neboť by se stal nebezpečným nejen svému okolí, ale především sám sobě.

Případ Tomáše Engeho, ač s nálepkou dopingový, však má mnohem širší společenské souvislosti. Současnou dobu provází jako výrazný jev relativizace hodnot a morálky, ocitáme se v mravním chaosu. Jedním z aspektů tohoto stavu je spotřební orientace člověka, výstižně pojmenovaná volbou "být či mít". Tato orientace se stává svým způsobem řešením lidské úzkosti, jež mravní chaos nutně provází. Od spotřební morálky sloužící k uspokojování nižších lidských potřeb však vede další cesta k ukájení potřeby nejnižší, tj. primitivní tělesné a duševní slasti, jejíž ryzí podobou je užívání drog. Fatálním celospolečenským důsledkem této situace je drogová závislost, vedoucí paradoxně k dalšímu vystupňování příčinných okolností, tedy nárůstu egoizmu, protisociálního jednání a kriminality. To je bludný kruh, specifický pro tuto dobu, jehož zásadní řešení není v dohlednu.
Marihuana jistě není problémem vrcholového sportu, je však drogou mladé generace, široce ji užívající při různých příležitostech, například na diskotékách a techno-party. Příležitostně užívaná nevede k závislosti, její potenciální nebezpečí určitě nepřevyšuje rizika zneužívání alkoholu. Svojí roli zde hraje vliv sociálního prostředí, výchozího osobnostního zaměření a její dosažitelnost. Mnozí odborníci na drogovou problematiku se zasazují o to, aby byla marihuana legalizována, přičemž sama droga je již dávno považována za legitimní, tedy přípustnou a akceptovanou. Tento rozpor sám o sobě potvrzuje bezradnost společnosti zabývající se sice důsledky užívání drog, avšak zatím bezúspěšně hledající příčiny tohoto jevu.

Dopingový případ Tomáše Engeho je tedy příznačný pro tuto dobu, tak jako je pro ni příznačná marihuana a oficiální podpora uspokojování nízkých lidských potřeb. Jde o náhodnou shodu okolností, plnou paradoxů a chaosu. Jde o skandalizující výkřik společnosti, usilující ve jménu morálky o exemplární potrestání jedince, což je samo o sobě, v souvislostech evropského právního vědomí, amorální.

psáno pro Mladou frontu dnes
publikováno se souhlasem autora


Další články tohoto autora:
Jan Hnízdil

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: