Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 30.9.2002
Svátek má Jeroným
  Výběr z vydání
 >POVÍDKA: Kvíčala a Kučera
 >ZE SVĚTA:Pentagon
 >DROGY: Doping, marihuana a společnost.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak bylo v Kolíně nad Rýnem
 >PSÍ PŘÍHODY: Herkules na rozcestí
 >PROSBA O POMOC
 >TÉMA: Televizní souboj paní Součkové (ČSSD) proti panu Filipovi(KSČM).
 >ZAMYŠLENÍ: Řekni mi co čteš
 >REAKCE: Reakce na reakci: Český Telecom a EU Standard
 >VZPOMÍNKY Cellový koncert Antonína Dvořáka
 >MEJLEM: Tiskové prohlášení
 >ZE SVĚTA: Multikulturistika z druhé strany.
 >PŘÍRODA: Zásobárna v ocase
 >POČTY V LÁSCE:Chytrý muž a hloupá žena - a naopak
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vyhnání z pohraničí - a proč o tom píšu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
30.9. ZAMYŠLENÍ: Řekni mi co čteš
Mirek Pesat

Vzrušená diskuse o českém školství, jeho úrovni, chybách a směřování do budoucna, mi dala námět k zamyšlení nad problémem zvláštní skupiny děti, jež obvykle nestačí tempu výuky ostatních spolužáků. Problém se většinou vyřeší převedením dítěte do školy se zvláštním režimem výuky, přizpůsobeným mentalitě a schopnostem žáků.
Fakt, že převážnou většinu "zvláštních škol" /v místním žargonu nazývaných tu Oxford jinde Sorbona / navštěvují převážně děti Rómů není žádným tajemstvím. Jen v slovníku profesionálních Rómů tj. lidí jež si z "romstvi" udělali živnost, se umísťování děti /romských/ do tohoto typu škol nazývá diskriminaci.
Zde na Floridě, mimo spousty dalších problémů školství, jež se v zásadě neliší od těch českých, je po dlouhá léta sledovaným ukazatelem čtení.
Pro upřesnění, pod pojmem čtení, není míněno jen mechanické předčítání textu ale současné schopnost porozumět . Jednoduše pochopit, "co tím chtěl básník říci". "Romský problém" na Floridě představují černoši /zváni Afroamericane/ a hispanci / Latinoameričane / v různých srovnávacích testech čtení, se žáci těchto etnických skupin umisťují tradičně na posledních místech.
Mimo seriózních snah, problém definovat, správné pojmenovat příčiny a hledat řešení, se pochopitelně tématu chytili i "profesionální černoši" a stejní "hispanci". Diskriminace je na světě, školství a stát nechce vyčlenit prostředky na zřízení speciálních tříd, kde by učitele vysvětlovali černým americkým dětem, jež žijí v USA od narození význam anglických slov. Latinoameričane argumentují podobně, jejich děti nerozumí výkladu v angličtině a proto mnohdy nechápou co čtou.
u těchto dvou skupin obyvatelstva USA , jde o projev neserióznosti a snahou vyhnout se vlastní odpovědnosti za současný stav.
Černoši žijí ve Spojených státech po staletí a anglicky jazyk je jejich rodným dorozumívacím prostředkem.
Latinoameričane pak zapomínají na další desítky národů přicházejících do USA hledat nový domov. Pro Činaná, Araba, Rusá a další je výrazně těžší proniknout do tajů angličtiny, než by mělo být pro "hispance" , neboť anglicky jazyk , tedy jeho gramatika, vznikl z latiny stejně jako španělština a mimo spousty stejných či podobných slov mají zčásti shodný mluvnický základ.
Demokratický školský systém, by měl dát stejně šance při získávání vzdělání všem dětem bez ohledu na rasu či barvu pleti nebo sociální postavení rodičů.
Výše uvedené ale naznamená vytvářet ve školách třídy, jež budou romským dětem vysvětlovat význam českých slov, za peníze všech.
I když oba problémy dělí širý oceán, spojují je společně kořeny, lenost a pohodlnost rodičů , kteří považují za samozřejmě, že škola a stát naučí jejich děti jazyků země kde žijí. Sami své děti učí jen nastavit ruku o pomoc a obviňovat ty druhé z vlastní chudoby.


Další články tohoto autora:
Mirek Pesat

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: