Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.10.2002
Svátek má Galina
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Původ palestinsko-izraelského konfliktu (část 1.)
 >TÉMA: Kříž bez smíření.
 >MROŽOVINY: Případ Šolta z první ruky
 >KUPÓNOVKA: Agenti se suchým z nosu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zklamání se nekonalo
 >PSÍ PŘÍHODY: Neumíráte hlady?
 >ZAMYŠLENÍ: Po Saddamovi potopa?
 >KANADA: Dálnice a ochrana zvířat
 >ZÁBAVA?: Cyklická redundance aneb ke vztahům mezi mužem a ženou
 >SVĚT: Nač smažit Bushe?
 >ŽIVOT: Synchronizovaná menstruace
 >PŘÍRODA: Tajemné smysly
 >ŠKOLSTVÍ: Potřebujeme ministerstvo školství?
 >ZDRAVÍ: Jak správně provádět manikúru?
 >ZE SVĚTA: Bizarní americká obohacování

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
2.10. TÉMA: Původ palestinsko-izraelského konfliktu (část 1.)
Wanda Dobrovská


Úvod k českému překladu

Originální anglická verze "Původu palestinsko-izraelského konfliktu" je k nalezení na adrese http://www.cactus48.com.Text do této podoby sestavila a publikovala koalice Jews for Justice in The Middle East (Židé za spravedlnost na Středním východě), která jako volné sdružení funguje od roku 2000 v Berkeley v Kalifornii, kde společně s dalšími, podobně zaměřenými skupinami vyvíjí různé osvětové aktivity směřující k pohledu na blízkovýchodní konflikt z "druhé strany". Text si je možno z uvedené adresy vytisknout, údajně je možné si i napsat o jeho tištěnou kopii na adresu Jews for Justice in The Middle East, P. O. Box 14561, Berkeley CA 94712. Český překlad je publikován s laskavým svolením provozovatele cactus48.

Text je evidentně adresován americkým čtenářům, čemuž odpovídá jak jeho forma, tak četné odkazy na aktuální americké reálie. Nicméně si myslím, že může udělat velmi dobrou službu každému, kdo cítí potřebu nebo touhu zorientovat se v otázkách kolem palestinsko-izraelského dění a nemá možnost pracně, zdlouhavě a s mnoha slepými cestami pátrat po historických pramenech, pojednáních, dokumentech apod. Může být - podle mého mínění - dobrou vstupní branou do problematiky, přičemž poslouží jak k rámcové orientaci, tak - v případě zájmu - k dalšímu studiu (způsob, který navzdory tomu, že povzbuzuje iniciativnost, kreativitu a kritické myšlení účinněji nežli memorování fakt a předkládání hotových analýz, se v našem výukovém systému moc neuplatňuje). "Přednáška" (jak text nazývají editoři) je psána formou citátů z různých zdrojů - historických knih, dokumentů světových a jiných organizací, časopisů, novin, webových stránek apod. - vždy na dané téma (jímž je nazvána příslušná kapitola).

Musím říci, že ověřování citovaných zdrojů, uvedených autorů, jakož i mnohých faktů a výrazů uváděných v textu bez bližšího ozřejmění (pravděpodobně s předpokladem, že americkému čtenáři, nota bene americkému židovskému čtenáři - neboť ten je, jak je zřejmé, prvním předpokládaným adresátem - jsou ty či ony skutečnosti jasné) mi připadalo přinejmenším stejně zajímavé jako samotný text, a to mne také povzbudilo k tomu, abych text nabídla i českým čtenářům.

K vlastnímu překladu chci v tuto chvíli podotknout jen to, že jsem záměrně ponechala pojmenování "Střední východ", třebaže v českém jazykovém prostředí užíváme častěji "Blízký východ". Text svým uspořádáním v podstatě vybízí či vede k dalšímu samostatnému studiu a ve všech anglicky psaných odkazech se zájemce vždy bude setkávat s "Middle East".

Wanda Dobrovská

Třetí vydání
(včetně intifády 2000)

Vydali Židé za spravedlnost na Středním východě (Jews for Justice in the Middle East)

Krveprolití na Středním východě neustále pokračuje. Má-li se podařit nalézt spravedlivé řešení, je zapotřebí držet se počáteční příčiny konfliktu. Podle běžně rozšířeného názoru - přestože vina je na obou stranách - jsou Palestinci iracoinální "teroristé", jimž v žádném případě nestojí za to popřávat sluchu. My nicméně zastáváme stanovisko, že Palestinci mají ke svému počínání oprávněný důvod: země, která byla po více než tisíc let jejich domovem, byla zabrána bez jejich souhlasu a z větší části násilím, aby mohl vzniknout stát Izrael. A všechny následné zločiny - na obou stranách - nevyhnutelně pocházejí z tohoto počátečního bezpráví.

Cílem tohoto přehledu je načrtnout dějiny Palestiny a ukázat, jak k tomuto procesu došlo a v čem by mělo spočívat etické řešení problémů tohoto regionu. Tato stať nabízí pohled na odvrácenou stranu historie a je určena všem, komu není osud lidí na Středním východě, Židů a Arabů, lhostejný.

Úvod

Sionisté zastávají standardní stanovisko, že přišli koncem 19. století do Palestiny, aby získali zpět zemi svých předků. Židé skupovali půdu a začali budovat židovskou komunitu. Setkali se tam se stupňující se nepřátelskou opozicí ze strany palestinských Arabů, jejímž zdrojem byl pravděpodobně zakořeněný arabský antisemitismus. Sionisté tedy byli nuceni se bránit a tato situace, v té či oné podobě, trvá dodnes.

Toto vysvětlení má jednu chybu, a sice že to prostě není pravda, jak dokazují svědectví uvedená v této stati. Skutečnost je taková, že sionistické hnutí počítalo od samého počátku s prakticky kompletním vypuzením původního arabského obyvatelstva, aby Izrael mohl být plně nebo co možná nejúplněji židovským státem. Půdu odkupoval Židovský národní fond s tím, že jejími vlastníky budou Židé a že nebude moci nikdy být odprodána a dokonce ani pronajata zpět Arabům (tato situace trvá dodnes).

Arabská komunita si postupně začala záměry sionistů uvědomovat a houževnatě se stavěla proti dalšímu židovskému přistěhovalectví a odkupování půdy, protože z toho vyvstávalo reálné a bezprostřední ohrožení samotné existence arabské společnosti v Palestině. Vzhledem k tomuto odporu by celý sionistický projekt nemohl být nikdy uskutečněn bez britské vojenské podpory. Mimochodem, valná většina obyvatel Palestiny byla arabská od sedmého století n. l. (více než 1200 let).

Stručně řečeno, sionismus byl založen na falešném, kolonialistickém pojetí světa, které nebralo žádný ohled na práva původních obyvatel. Arabská opozice vůči sionismu nebyla založena na antisemitismu, nýbrž spíše na zcela pochopitelném strachu z vyhnání vlastních lidí.

A ještě něco: protože jsme sami Židé, pozice, ve které zde vystupujeme, je kritická vůči sionismu, ale v žádném případě není antisemitská. Nemyslíme si, že se Židé chovali hůř, nežli by se chovala kterákoliv jiná skupina v jejich situaci. Sionisté (kteří byli až do konce druhé světové války výraznou židovskou menšinou) chtěli nalézt prostor, kde by mohli Židé být pány svého osudu, daného bezútěšnou historií židovského útlaku. Tato touha je pochopitelná. Obzvláště od konce 30. let, kdy začalo pro evropské židovstvo krystalizovat nebezpečí, pohánělo akce sionistů skutečné zoufalství.

Ale stejně takové zoufalství pohánělo i akce Arabů. Mýtickou "zemi bez lidí pro lidi bez země" obývalo v roce 1919 700.000 Palestinců. A to, jak uvidíme, je kořen celého problému.

pokračování


Další články tohoto autora:
Wanda Dobrovská

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: