Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.10.2002
Svátek má Galina




  Výběr z vydání
 >TÉMA: Původ palestinsko-izraelského konfliktu (část 1.)
 >TÉMA: Kříž bez smíření.
 >MROŽOVINY: Případ Šolta z první ruky
 >KUPÓNOVKA: Agenti se suchým z nosu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zklamání se nekonalo
 >PSÍ PŘÍHODY: Neumíráte hlady?
 >ZAMYŠLENÍ: Po Saddamovi potopa?
 >KANADA: Dálnice a ochrana zvířat
 >ZÁBAVA?: Cyklická redundance aneb ke vztahům mezi mužem a ženou
 >SVĚT: Nač smažit Bushe?
 >ŽIVOT: Synchronizovaná menstruace
 >PŘÍRODA: Tajemné smysly
 >ŠKOLSTVÍ: Potřebujeme ministerstvo školství?
 >ZDRAVÍ: Jak správně provádět manikúru?
 >ZE SVĚTA: Bizarní americká obohacování

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
2.10. PŘÍRODA: Tajemné smysly
Readers Digest

TAJEMNÉ SMYSLY

Reakce rostlin na okolní svět zahrnuje celou škálu projevů. Dokážou odpovídat na dotyk, na to, jak jimi pohybuje vanoucí vítr i na změny počasí. Dokážou dokonce vnímat změny v délce dne, což jim napoví, kdy vykvést.



ROSTLINY, KTERE PŘEDPOKLADAJÍ POTÍŽE

Citlivka stydlivá reaguje velmi rychle na hrozbu, že bude snědena. Jakmile se jí dotknete, okamžitě složí listy tak7 že to vypadá, jako by zmizely. Může to trvat hodiny než se listy opět narovnají; během té doby se zvíře7 které se jich dotklo, odebere pravděpodobně při hledání potravy jinam.

Pohyb listu trvá sotva vteřinu. Lístky se ohýbají v malých zduřeninách7 které velmi citlivě reagují na dotyk. Jedna zduřenina leží na bázi každého listového řapíku a další jsou na bázi každého lístku. Při lehkém dotyku se sklopí pouze pár lístků, ale když rostlinou například prudce škubne hladová kráva - zareagují všechny listy najednou.

Rychlá reakce citlivky stydlivé je v rost linném světě velice neobvyklá. Citlivka pochází ze Střední a Jižní Ameriky v tropech se rozšířila natolik7 že dnes představuje často obtížný plevel.





JAK ROSTLINY VNÍMAJÍ VÍTR

Rostliny dokážou svůj růst přizpůsobit tak, aby odpovídal danému životnímu prostředí. Vysoké rostliny na nechráněných místech riskují7 že budou větrem polámány či dokonce vytrženy. Proto mají na podobných stanovištích sklon vyrůstat nízké a sporé. Pokusy v laboratoři ukazují, jak rostliny „vnímají" vítr. Během jednoho pokusu se vědci každý den jemně dotýkali rostlinek huseníku7 čímž napodobovali dotek" větru. Po několika týdnech byly tyto rostliny mnohem nižší než kontrolní; které byly ponechány v klidu. Usuzuje se7 že kompaktnější vzrůst by těmto rostlinkám umožnil větříku lépe odolávat. V dalším pokusu se kukuřice pěstovala na tácech7 s nimiž se pravidelně třáslo. Kukuřice se tedy občas kolébala a houpala. V době zrání mély tyto pokusné rostliny výjimečně silná stébla, ale neobvykle malá semena. Pokusy tedy pomohly vysvětlit, proč na místech chráněných před větrem rostou obilniny lépe.




INDIKATOR TMY ŘEKNE ROSTLINÁM,KDY MAJÍ VYKVÉST

Nějaký indikátor, citlivý na změnu délky dne a noci, je pro přežití postliny velmi důležitý. Aby si zajistily opylení květů; potřebují rostliny vykvétat v určitou roční dobu. Chemické reakce které vykvétání zajišťují, jsou závistlé na barvivu zvaném fytochrom. Ten se vyskytuje v listech rostlin a poskytují rostlinám informace k určení vhodného okamžiku.

Dobrým příkladem jsou chryzantémy kvetoucí na podzim, když se zkracuje den a noci se prodlužují. Pokud budou pěstovány ve skleníku a bude se jimsvítit 12 hodin, určitě nikdy nevykvetou. Také dalším rostlinám, které k vykvetení vyžaduji delší noci, lze v kvetení zabránit i tím; že se v průběhu noci jen na krátkou chvilku rozsvítí.

U jiných druhů, u dlouhodenních rostlin7 je tomu přesně naopak: vykvétají na•jaře; když se noci krátí. Pokud se těmto rostlinám bude v noci přisvětlovat, povzbudí je to k okamžitému kvetení. •


Kniha plná pozoruhodných údajů a fotografií ze všech oblastí přírody. Stovky snímků nejpozoruhodnějších míst a obyvatel naší planety jsou doplněny zasvěceným textem, v němž autoři kladou důraz na nové poznatky. Je možné se dočíst o neuvěřitelných přizpůsobeních, která jednotlivým živočichům pomáhají přežít (často v extrémním prostředí), najít partnera, založit potomstvo a předat svým následovníkům důležité informace. O rostlinách se dozvíte nejen to, že svými životními procesy umožňují udržovat veškerý život na Zemi, ale třeba i to, že se dovedou účinně bránit útokům býložravců, že jsou s určitými druhy živočichů schopny vytvořit velmi dobře fungující aliance, nebo že se u nich různým způsobem přizpůsobily plody a semena tak, aby se co nejlépe rozšiřovaly po povrchu Země.

ISBN: 8086196399
Rozměr: 297x213
Počet stran: 448
Cena 1080 Kč

Knížku lze zakoupit zde.


Další encyklopedická publikace nakladatelstvím Reader´s Digest v ukázkách na Neviditelném psu:

Kniha Kdy, kde, proč & jak se to stalo shrnuje klíčové okamžiky světových dějin. Přinášíme ukázky celkem na pětadvacet kapitol na témata: Život a smrt Ježíše Krista, Křížové výpravy, Co je islám a Vznik státu Izrael.

Kniha Almanach tajemna vás seznámí se slavnými proroky a slavnými šarlatány středověku a novověku, zavedou vás do biblických dob, kde potkáte proroky, krále i vojevůdce a otevřou vám některé záhady nedávné historie.

Kniha Podivuhodný svět vás provede nejpoutavějšími místy zeměkoule. V našich ukázkách navštívíme Afriku, Asii, Jižní Ameriku a Severní Ameriku.




Další články tohoto autora:
Readers Digest

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: