Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 8.10.2002
Svátek má Věra
  Výběr z vydání
 >ZE SVĚTA: Americký talibánec odsouzen
 >TÉMA: Pesticidy.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Daruj krev, daruješ život - sobě
 >HISTORIE: Water-Loo (aneb Císařovy nové hemoroidy, díl 1.)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Podivný magnetismus mrtvého metra
 >PSÍ PŘÍHODY: Nehodnej hodnej
 >TÉMA: Původ palestinsko-izraelského konfliktu (část 3.)
 >ZÁBAVA?: Zápis z návštěvy veřejného shromáždění Sdružení A-PRD!
 >ÚVAHA: Politika je …,
 >ARCHITEKTURA: Byli jsme v Jelením příkopě
 >O KNIZE: Věda kontra iracionalita 2
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Austrálie a Oceánie do roku 1770
 >POLITIKA: Vrah pod ochranou
 >EKONOMIKA: Hotovost byla králem
 >CHTIP: 12 dobrých důvodů pro sex

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kronika dne  
 
8.10. Týden proti rakovině
(nov)

Nádorová onemocnění oprávněně vzbuzují respekt svou vysokou mortalitou a prakticky celosvětovým rozšířením. Zhoubné účinky nemoci ještě násobí pověrečný děs veřejnosti. Proto vznikla Světová unie proti rakovině (UICC) a Asociace evropských lig (ECL), jejímž členem je i Liga proti rakovině Praha s 2 500 individuálními a 40 kolektivními členy.
Právě letošního června na valném shromáždění ECL v Oslo byla vyhlášena Deklarace práv onkologických pacientů. Týká se nejen nemocných, ale i preventivně vyšetřovaných, jimž dává právo na rovnocennou, důstojnou a optimální péči, na citlivou a úplnou informaci o chorobě, na mlčenlivost personálu, na souhlas ke způsobům diagnostiky a léčby, na její odmítnutí a možnost konzultace jiného lékaře kromě jiného.
Obráceně má pacient povinnost udělit souhlas k léčbě a tuto dodržovat, dbát o doporučenou životosprávu a dodržovat léčebný řád.

V našich podmínkách bude největší potíže činit čl. 4 - právo na informace. V odst. 4.1. se praví, že nádorově nemocní mají právo na úplnou informaci o svém stavu včetně lékařských vyšetření a o navrhovaných léčebných postupech spolu s jejich riziky, i na informaci o vyhlídce bez jakékoli léčby. Odst. 4.3. pak říká, že nádorově nemocní mají právo na vlastní žádost informaci odmítnout. Je to tedy obrácený princip, než jaký se doposud v českém zdravotnictví uplatňoval.

Týden proti rakovině, jenž právě probíhá, je pak jednou z forem, jak oslovit veřejnost a seznámit ji třeba s výše citovanou Deklarací práv onkologických pacientů. Hlavním účelem je ale seznámení veřejnosti s onkologickou prevencí, která může zachránit stovky, ne-li tisíce životů.

Každý z nás má právo být informován o rizicích, která jsou příčinou vzniku rakoviny. Na každém z nás je, zda se pokusí vyvarovat se jich a tím snížit riziko nádorového onemocnění, dovoluji si závěrem ocitovat slova prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc., předsedy Ligy proti rakovině Praha.
Nu a je pak shodou okolností, že pokud budete číst Neviditelného psa po poledni, bude se jeho autor právě podrobovat preventivnímu vyšetření tlustého střeva.

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: