Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 8.10.2002
Svátek má Věra
  Výběr z vydání
 >ZE SVĚTA: Americký talibánec odsouzen
 >TÉMA: Pesticidy.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Daruj krev, daruješ život - sobě
 >HISTORIE: Water-Loo (aneb Císařovy nové hemoroidy, díl 1.)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Podivný magnetismus mrtvého metra
 >PSÍ PŘÍHODY: Nehodnej hodnej
 >TÉMA: Původ palestinsko-izraelského konfliktu (část 3.)
 >ZÁBAVA?: Zápis z návštěvy veřejného shromáždění Sdružení A-PRD!
 >ÚVAHA: Politika je …,
 >ARCHITEKTURA: Byli jsme v Jelením příkopě
 >O KNIZE: Věda kontra iracionalita 2
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Austrálie a Oceánie do roku 1770
 >POLITIKA: Vrah pod ochranou
 >EKONOMIKA: Hotovost byla králem
 >CHTIP: 12 dobrých důvodů pro sex

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
8.10. O KNIZE: Věda kontra iracionalita 2
Jiří Heřt

Český klub skeptiků SISYFOS vydal ve spolupráci s Tiskovým odborem Akademie věd ČR sborník článků, které se zabývají kritickou analýzou několika závažných aktuálních problémů. První, stejně nazvaný sborník, který vyšel před 3 lety, se věnoval především problematice tzv. alternativní medicíny, druhý sborník má záběr daleko širší. Byly do něj vzaty po přepracování a doplnění ty přednášky, který vzbudily v minulých třech letech největší zájem posluchačů cyklu Věda kontra iracionalita, který už sedmým rokem organizuje SISYFOS s AVČR. Sborník nepochybně vyvolá rozsáhlou polemiku, protože se staví proti postmodernímu, relativizujícímu pohledu na svět a řadu bludných názorů a mýtů podrobuje tvrdé kritice.

Již úvodní článek doc. O. Jelínka, nazvaný Postmodernismus a exaktní vědy, jasně a razantně odmítá přesvědčivými argumenty postmoderní filozofii a názory jejího hlavního propagátora v českých přírodních vědách, prof. Neubaura. Filozofie se týká i další téma, Popperova falzifikace, která je podle prof. J. Heřta u nás mnohými vědci přijímán a zcela nekriticky, ačkoliv má evidentní slabiny a je moderní filozofií již překonána. Zajímavý je skeptický pohled dr. J. Grygara na možnosti existence jiných civilizací ve vesmíru i popis nejrůznějších optických jevů v atmosféře z pera prof. J.Bednáře, které jsou často vydávány za vesmírné lodi - UFO. Velice aktuálním tématem je udávané nebezpečí mobilních telefonů pro zdraví člověka. Podle doc. L. Pekárka a jeho přesvědčivých argumentů jsou mobilní telefony zcela bezpečné, jde o typický novinářský mýtus. Stejně je účelově zveličováno a zneužívání riziko jaderné energetiky. Prof. B. Heřmanský zasvěcené popisuje bezpečnostní opatření jaderných elektráren a dokazuje, že strach je naprosto neodůvodněný a vyplývá z neznalosti. Navazující článek Ing. F. Vaňka pak dokazuje, že alternativní zdroje energie mohou být jen částečnou příspěvkem k zajištění energie pro lidstvo a že se bez jaderné energie zřejmě neobejdeme. Větší strach než z jaderné energeticky bychom měli mít z vlivu znečištění přírody, zejména ovzduší, na zdraví člověka. Dr. R. J. Šrám uvádí podrobnou analýzu vlivu znečištěného ovzduší na obyvatele severočeské pánve. Nebezpečí, že onemocníme rakovinou nebo nemocemi dýchadel, není velké, jak se často lidé domnívají, ale závažně může být poškozen genetický materiál a reprodukční funkce. Ohroženy proto mohou být budoucí generace. Stejně iracionální, jako je boj proti jaderné energetice, je hnutí proti geneticky modifikovaným potravinám. Prof. J. Drobník analyzuje sociologické a politické kořeny tohoto hnutí a dokazuje, že strach vyplývá z nevědomosti a že vznik hnutí souvisí s postmoderními a levičáckými tendencemi ve společnosti. K alternativní medicíně se z pozice přírodovědce vrací doc. V. Mornstein. Podle jeho názoru není třeba zkoumat účinnost postupů této pseudovědy experimentálně ani zkoušet tyto metody v praxi, protože e jejich principy lze snadno vyvrátit konfrontací s moderní přírodovědou a bezpečně ověřenými přírodními zákony. Iracionalita se šíří do všech oblastí života. Ve školství je to např. masivní propagování Waldofských škol, které vycházejí u bludné mystické filozofie R. Steinera. Na rozpory výuky na těchto školách s moderní pedagogikou upozorňuje prof. J.Heřt. Typickým příkladem šíření iracinality je šíření a vznik nových sekt. Jejich skutečná povaha, jak ukazuje dr. Z. Vojtíšek, nemá nic společného s duchovními cíli velkých církví a představuje pro svedeného jedince i pro společnost značné nebezpečí. Jednou z hlavních příčin šíření nerozumu a pseudovědy je scestná politika všech médií, jejichž zájmem je přilákat posluchače a čtenáře za každou cenu, bez ohledu na serióznost a pravdivost informací. V minulosti tomu tak nebylo, jak dokládá red. V. Nosková, která srovnává úroveň dnešního tisku s časopisy minulých dvou století. Dnes k šíření dezinformací a iracionality výrazně přispívají také elektronická média, jak vyplývá z analýzy P. Vachtla. Sisyfové dokazují, že do vědy a techniky iracionalita nepatří. Je však integrální součástí a vlastně podmínkou specifického literárního žánru, sci-fi literatury. Její povahu a historii vsvětluje O. Neff, který zdůrazňuje, že sci-fi nelze zaměňovat ani za vědu, ani za pseudovědu.

Sborník je cenným příspevkem do současných diskusí nad řadou aktuálních témat zejména proto, že místo spekulování, úvah a subjektivních dojmů používá metody kritického racionalismu, resp. moderního skepticismu. Řada problémů a témat se mu po prostudování argumentů, uváděných ve sborníku , bude jevit daleko jinak, než jak mu je předkládají zastánci různých pseudověd a postmoderních postojů a také, bohužel, většina médií.


Další články tohoto autora:
Jiří Heřt

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: