Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 15.10.2002
Svátek má Tereza
  Výběr z vydání
 >AUSTRÁLIE: Teroristický útok na turisty na Bali.
 >SVĚT: Teror na ostrově Bali
 >POLITIKA: Tak pravil Klaus
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Volmež prezidenta!
 >GLOSA: Jak s volbou presidenta?
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se mi nepodařilo Barta obalamutit
 >ŽIVOT: Back to the Future po slovensky aneb cestování v čase a prostoru
 >TÉMA: Teorie tabákové síly
 >MÉDIA: Je Jan Urban redaktor, nebo cenzor?
 >ARCHITEKTURA: Centre Georges Pompidou
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Od Říma k Byzanci (mapa)
 >PENÍZE: Bankomaty – šance na zlevnění?
 >ZDRAVÍ: Příčiny neplodnosti u mužů
 >VÝSTAVA: Příběh o uhrančivém pohledu
 >TÉMA: Radioaktivita na prodej.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
15.10. ZDRAVÍ: Příčiny neplodnosti u mužů
Luděk Daneš

Příčin mužské neplodnosti je celá řada. Může se jednat o vrozené či získané faktory.

Ve většině případů se jedná o velmi úzký vztah mezi zhoršenou fertilitou (plodností) a spermiologickým nálezem. V některých případech mužské neplodnosti ovšem může být nález v ejakulátu v mezích normy.

Při spermiologickém vyšetření můžeme najít poruchu pohyblivosti spermií, sníženou koncentraci spermií či zvýšený počet abnormálních zárodečných buněk. Dalším nálezem, který může negativně ovlivnit mužskou plodnost, je zmenšený či naopak zvětšený objem semene. Stejně tak zvýšená viskozita ejakulátu zhoršuje mužskou fertilitu. Mezi další negativní faktory patří změna biochemických parametrů semene a porucha imunologických poměrů, která se projevuje tzv. aglutinacemi (shluky) spermií. U mnoha neplodných mužů nacházíme i známky zánětlivých procesů, které se projevují nejčastěji zmnožením bílých krvinek v ejakulátu.

Vnitřní příčiny
Příčiny, které vedou k uvedeným změnám, mohou být endogenní a exogenní, tedy vnitřní a vnější. K prvním patří změny genetické - chromozomální anomálie (nejčastěji Klinefelterův syndrom XXY), tzv. mužský Turnerův syndrom s chromozomální mozaikou XO/XY nebo defekty spermií (např. chybění akrozomu či změny na fibrilovém aparátu spermie).

Hormonální změny se mohou vyskytnout kdekoliv na ose CNS, hypothalamus, hypofýza, gonády. Dochází pak ke změnám vylučování hormonů nutných ke správné tvorbě spermií. Další příčinou poruchy tvorby spermií může být vrozený defektzárodečného epitelu ve varlatech. Právě zde se 
Dospělá mužská pohlavní buňka, spermie,
je umístěna v protáhlé hlavičce.
Její vrcholek je kryt zváštním tělískem,
které uvolňuje enzymy napomáhající
proniknutí spermie do ženského vajíčka.
tvoří spermie. Stejnou poruchu ale mohou přivodit chronické záněty varlat, tumory varlat a varikokéla.

Poruchu pohyblivosti spermií a změnu viskozity ejakulátu nezřídka působí onemocnění nadvarlat, prostaty a semenných váčků. K úplné neplodnosti může dojít i v případě vývojových anomálií vývodných cest semenných, např. při chybění ductus deferens. Jiným důležitým faktorem jsou změny na mužském zevním genitálu. Jedná se o vrozené defekty např. hypospádie, epispádie a induratio penis plastica, fimózu, balanitidu atd. Významnou roli mohou sehrát také změny prokrvení příslušných partií. Mezi nejčastější patologický nález patří varikokéla, zmnožená cévní pleteň hlavně nad levým varletem. Arteriosklerotické změny také přispívají ke zhoršení mužské plodnosti, podobně jako metabolické změny – s tím se nejčastěji setkáváme u diabetiků, lidí s nemocnou štítnou žlázou či u obézních.

Velmi důležité je správné uložení varlat. Již dlouho je známo, že pacienti s nesestouplými varlaty mají daleko častěji problémy s plodností. U některých onemocnění může být problém ve vypuzování semene; zejména se tak děje u neurologických pacientů. Jednou z možností, která vede k poruchám plodnosti, jsou i imunologické příčiny.

Vnější příčiny
Do této kategorie patří například abusus alkoholu, nikotinismus, kouření marihuany a zneužívání opiátů.

Velice výrazný vliv na produkci spermií mají rovněž některé léky. Užívání cytostatik, hormonálních preparátů, psychofarmak, antiepileptik, antihypertenziv, sulfonamidů a antibiotik často zhoršuje spermiogenezu. Stejný efekt jako uvedená léčiva může mít intoxikace nebo práce s pesticidy, herbicidy, toxiny, kyselinami a dalšími látkami.

Následky na produkci spermií mohou zanechat virové infekce, včetně chřipky.

Narušení mikroklimatu v šourku, např. ve vedru, práci za volantem bez možnosti pohybu atd. vede i k závažnému narušení plodnosti. K podobným poruchám vedou i traumata, včetně operativních a chemických zásahů do oblasti genitálu a podbřišku, dále dlouhodobé stresy, úzkost či nenaplněná touha po dítěti.

U některých infertilních mužů však nenajdeme žádnou z výše uvedených příčin a pak nezbývá nic než stanovení diagnózy idiopatická infertilita.

Další informace naleznete zde
Další články tohoto autora:
Luděk Daneš

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: