Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 16.10.2002
Svátek má Havel
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Václav Klaus a Konec dějin v Čechách?
 >DROGY: Sliby - chyby aneb děti řekly drogám své rozhodné ne
 >MROŽOVINY: Evropská křižovatka
 >NÁZOR: Jakou potřebujeme vládu?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nekupujte foťák na ulici!
 >PSÍ PŘÍHODY: Dny se nepříjemně zkracují...
 >MÉDIA: Ta naše televize česká, obzvláště digitální
 >SVĚT: Hodně cukru pro Turecko.
 >NÁZOR: ODS a prezident. Totální obrat.
 >KOMENTÁŘ: Bali
 >PENÍZE: Studenti, máte všech pět pohromadě?
 >ŠKOLSTVÍ: Učitel, který zakládá nové odbory
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Rozmach křesťanství
 >CHTIP: O mravenci a kobylce
 >EKONOMIKA: Co říkají makroekonomické ukazatele ČR

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
16.10. MÉDIA: Ta naše televize česká, obzvláště digitální
Miloslav Zíma


(poznámky k technické stránce věci)

Tak jako skoro každý český občan jsem s výkony ČT přímo konfrontován. Jelikož jsem přitom narazil na větší množství podivných fenomenů týkajících se české informační politiky, které jsem nedovedl pochopit, pokusil jsem se o vyjasnění přímo u zdroje. Jak daleko jsem se přitom dostal předkládám eventuelnímu zájemci.

Proč se zabývám českou digitální televizí?
První důvod je: Před nějakým časem jsem byl ve Východních Čechách. Koukalo se TV. První měl výluku, na Druhém sněžilo, Nova měla silně chrčivý zvuk, vic neměli.

Nejdříve k technické stránce všeobecně a zde pouze velmi stručně.
Zavedením satelitního digitálního vysílání TV a rozhlasu se otevřel obrovský prostor pro přenášení informací. Je možno říci, že se do jednoho bývalého analogového kanálu vejde 10 digitálních TV a spousta rozhlasových stanic. Dobrý přehled programů všech satelitů ve světě dává např. i v češtině SatCodX.com. Předpokladem pro příjem je satelitní přijímací zařízení s parabolou. Pro příjem většiny ČT pořadů je nutná dekódovací karta cryptoworks, kterou si mohou koupit pouze Češi žijící na území ČR.

Czechlink
České vysílání je zprostředkováváno firmou Czechlink. A tady začíná to specificky české. Tato firma se odvolává na dlouhou tradici, protože pracovala analogově již za socialismu. Když jsem se s výkony této firmy blíže seznámil, dospěl jsem k závěru, že se skutečně jedná o zasloužilého držitele plakety "Lenin v říji u rudého pissoiru". Jsem přesvědčen o tom, že je tento spolek, tak jako jiné, ve stylu prognostické Zemanovštiny od státu vydržované firmy osazený k+k referenty.
(Pro ty, kteří nevědí, k+k referent znamená referent pro košťata a kýble, je to ona neschopná horda aparátčiků, která byla z ministerstev a úřadů z optických důvodů sametově zaparkována ve státních podnicích, kde pro ně byly vytvářeny referáty (např. úklid) a kde dodnes stojí v cestě schopným lidem, kterým nejenom, že brání v karieře, ale především zabraňují tomu, aby schopní a angažovaní lidé z těchto firem udělali prosperující podniky. Nechci tím říci, že by nasazení k+k referentů nemělo žádnou systematiku, ba naopak, oni jsou nosnými sloupy prognostických privatisací). Czechlink na sebe upozorňuje jedinečnými výkony, jako např cenovou politikou. Nehledě na to, že dekódovací karty po měsíce jednoduše jako za socialismu nebyly, když přišly, stála karta jednou 4500.- Kč bez CAM modulu, jindy s ním, jindy 1500.- Kč, jindy 3000.- Kč, atd. Délka platnosti karty se měnila podle počasí. Jedinečný výkon je také umístění ČT na Eurobird. Zatímco na ASTRA a Hotbird sedí vše od Portugalska přes Sudan po Armenii, posadil Czechlink ČT na Eurobird. Pro normálního uživatele to má za následek zdražení anteny a přijimače. Potřebuje buďto další LNB, nebo Servomotor. Připadá mi to, jako onen velký čin českých TV techniků, když posunuli nosnou frekvenci zvuku proti obrazu odlišně oproti západním sousedům. Způsobili tím, že když si někdo ještě dnes přiveze ze Západu TV aparát, nedostane na něm zpravidla současně zvuk a obraz. Potřebuje zvukový modul. Čím si moji krajané experti takovéto akce rozmýšlejí je mi záhadou. Hlavou jistě ne.
Měl bych pochopení pro to, když by ČR řekla, že vyžaduje od diváků v zahraničí jistý poplatek. S jakým odůvodněním Czechlink ale vyžaduje od českého koncesionáře jenom za to, že se tento chce koukat na tak jako tak nabídnutý a koncesí zaplacený terestrický program kvalitněji přes satelit tisícové sumy se mi nepodařilo objasnit.

Kódování
Pokusil jsem se pochopit, jaký smysl má kódování ČT, jaký je tím sledován cíl. Informoval jsem se na czech-tv.cz. Tam jsem našel kodex, podle kterého má být kódováno pouze tehdy, když to vyžadují autorská práva. To odporovalo zcela praxi ČT. Příklad: Vysílání s volební tématikou "Bez imunity" bylo zakódováno. Napsal jsem jim e-mail: jakto, když mají zahraniční Češi volební právo. Odkódovali a neodpověděli. To se opakovalo vícekrát. Jelikož jsem nedokázal odhalit žádný systém v počínání ČT, obrátil jsem se na Ministerstvo kultury, v jehož kompetenci vysílání leží a na ČT. Po opakovaném delším ignorování jsem dosáhl od ČT odpovědi, která s ohledem na praxi nedávala smysl. Proto jsem se znovu obrátil na ČT. Posléze odpověděli a náhle si stěžovali na Philipse, na drahou techniku, na nízké TV poplatky v ČR. Dal jsem si tu práci a všechny jejich argumenty vyvrátil s poznámkou, že by mě těšilo, kdyby se k tomu vyjádřili. Vykašlali se na mě a jedou dál. To znamená. Jsou tak neschopní, že ani nedokáží zařídit souhlas mezi označením kódování v teletextu a skutečným programem. Vzhledem k tomu, že Německo vysílá kolem 30-ti nekódovaných programů a že přijímám s mým již starším přijimačem několik set TV i rozhlasových nekódovaných programů, nedovedu nutnost kódování ČT doposud vůbec pochopit. Na můj dotaz, jestli těch pár licenčních poplatků, které skutečně vyvstanou nepředstavují menší výdaje, nežli celý teátr kolem kódování jsem nedostal odpověď.
Je jasné, že se najde pragmatický krajan, který řekne: "Co je to za emigranta, když není schopen si v tom zkorumpovaném Česku tu kartu za pár Euro sehnat." Má a nemá pravdu. Má pravdu ohledně toho sehnání karty, ale jde o další věci. I když necháme princip spadnout pod stůl, jak se tomu děje v ČR i s důležitějšími principy, zůstane následující otázka: "Proč je obyčejnému občanu ČR přístup k informacím (ať Internet nebo digitální TV) tak masivně a sice přes obstrukce a nehoráznou cenu ztěžován?" Jak to že není vidět žádný zájem zhora, zpřístupnit lidem době odpovídající techniky za únosné ceny? Ať to obracím jak chci, u digitální TV dojdu jenom k jednomu závěru: Jde o prachy. Celá ta křížem krážem propojená klika nejdřív udělá kasu na kabelu. Kabel je licence na tištění peněz. Že by bylo bez problémů možné obratem dát každému za přístupnou cenu vysoce kvalitní televizní příjem za použití přístrojů domácí produkce je nejenom nezajímá, ale ani to nikomu raději nevypravují. Nezabývají se možnostmi moderní techniky, místo toho odsávají ze státního za provoz terestrické sítě, která je co do konceptu překonanou, vybíhající technikou a provádějí dubiózní machinace kolem přenosového vozu ze sklepa ČT.

Možnosti spojené s digitální TV
Druhý důvod, proč jsem o digitální TV začal je exil a tím i všichni Češi pobývající v zahraničí jako turisté, služebně, atd. Nebudu dále nic rozvíjet, chtěl bych jenom, abychom se dostali tak daleko, jako rozvojová země Thajské království, nebo Polsko, o Turecku ani nemluvě. Nevidím důvodu, proč by ČT neměla pro občany v zahraničí vysílat TV program a pár rozhlasových stanic např. pro Ameriku a Austrálii. Zavedení digitální TV otevírá možnosti v oblasti zaměstnanosti v hightech oborech, ve spolupráci se slovanskými sousedy atd., které jsou naším politickým managementem rigorózně ignorovány.

Při všem, co jsem zde uvedl jsem měl na paměti, za jakých podmínek lidé v ČT pracují. Přiznám se, že neprohlédnu, kdo všechno a jak se cítí, nebo skutečně je v TV a v ČT specielně involvován. Nemám přehled v oněch Úřadech, Radách, Ministerstvech, Komisích atd. a jejich kompetencích. Mám k ČT principielní výhrady, a ten největší problém vidím přímo v ČT, kde se i přes opakované normalisační akce objevují na různých místech schopní lidé s žurnalistickou etikou a odpovídajícími pracovními výsledky, ale kteří mají co dělat s vedením, kterému stojí v čele ředitel, který by s investigativním žurnalismem "počkal, až to vyřeší policie" a tím degradoval ČT na úroveň ministerského věstníku a který je očividně plně vytížen problémy kolem pojmů provize a penále.

Co by mělo být bezprostředním cílem:
K tomu, co již bylo řečeno bych dále zdůraznil: Posadit na satelit nejenom ČT1,2 ale i všechny české privátní vysilače a regionální studia a jestli ten rozsah správně odhaduji celou signifikantní rozhlasovou produkci. Není přitom vůbec důležité, jestli by regionální TV vysílače byly okamžitě v stavu vysílat plný program, za důležité a s ohledem na stav techniky samozřejmé považuji, aby např. regionální vysilání z Jižní Moravy mohl sledovat zájemce u Plzně, nebo u Londýna a nemusel čekat, až a jestli a kdy a co regionálního mu dají na ČT1,2. Nevynalézat českou cestou znovu techniky, které jiní již opouštějí, ale využít v zájmu diváků šance, které se nabízejí ke zvýšení programové nabídky a následně i kvality. Úkolem činovníků v ČT není optimalizovat prostřednictvím ČT ekonomické výsledky vlastní a kamarádů, ale zajišťovaní optimálních podmínek pro práci personálu ČT. Získal jsem ten dojem, že praktikovaný styl "já na bráchu, brácha na mě" jak co do programového obsahu, tak do technického provozu, organisace a personální politiky má za cíl dát ČT poslední ránu prognostickou privatisací.
Další články tohoto autora:
Miloslav Zíma

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: