Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 17.10.2002
Svátek má Hedvika
  Výběr z vydání
 >TEROR NA OSTROVĚ BALI: Poslední informace
 >OHLAS: Reakce na názor o reklamě M.Římana
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: 261-255=0
 >KOMENTÁŘ: Gott sei Dank, to byla klika!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zhýčkaná lednička
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart už není jediný strážce
 >HISTORIE: Water-Loo (aneb Císařovy nové hemoroidy, díl 2.)
 >ŠVÉDSKO: Dlouhé prsty švédské cenzury a krátký rozum české novinářky
 >NÁZOR: Touha ODS a pana Klause, po prezidentském úřadu z jiného pohledu.
 >EKONOMIKA: Vydrží růst akciových trhů?
 >FEJETON: Pánové, harašte dokud ještě můžete
 >MÉDIA: Miss Internet již posedmé
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Židovská diaspora
 >NÁZOR: Mein Kampf
 >PENÍZE: Bankomaty – šance na zlevnění?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Drogy  
 
17.10. OHLAS: Reakce na názor o reklamě M.Římana
Drahoslava Hrubá

Pan
Martin Říman,
poslanec ČR

Věc: reakce na názor o reklamě

Vážený pane poslanče,
dostal se mi do ruky Váš názor, publikovaný dne 10.10. tr. na stránkách Neviditelného psa. Protože se mnoho let zabývám problematikou kouření dětí, čtu odbornou literaturu a jezdím na četné mezinárodní konference o kouření a zdraví, cítím, že je mojí povinností Vám odpovědět. Pokusím se být stručná.

Předně Vaše interpretace, že jde o zákon o úplném zákazu reklamy, je mylná. Stejně jako v jiných zemích, i u nás nechceme bránit kuřákům, aby se dozvěděli o nových značkách. Domníváme se, že tak jako v jiných vyspělých zemích, jim k tomu bohatě stačí prodejny, kam si chodí kuřivo kupovat. Tam se může reklama vydovádět bez jakéhokoliv omezení. Je to rovněž zcela v souladu s oficiálními prohlášeními producentů tabákových výrobků, kteří tvrdí, že nemají v úmyslu získávat nové kuřáky z nekuřáků, ale pouze nabízet své značky odlišné od konkurence. Proto se nemusíte obávat, že by trh byl nějak omezen.

V české republice není - pokud vím - povolena reklama na střelné zbraně, které mimochodem mají "na svědomí" mnohem méně lidských životů než cigarety. Pokud se však Vy, já, kdokoliv jiný rozhodneme, že si chceme nějakou obstarat ve specializované prodejně, a prokážeme, že splňujeme předepsané náležitosti, pak nám jistě předvedou celý arzenál, včetně reklamních letáků, abychom si mohl vybrat. Je-li cigareta jediným známým výrobkem, který - je-li užíván podle návodu, vede k poškození zdraví, často i k předčasné smrti, a tedy nebezpečnější než střelná zbraň, pak snad je analogie s reklamou na zbraně víc než logická.

Další Vaše informace o epidemickém výskytu kouření má také trhliny. Předně, reklama má psychologický vliv a vytváří určité společenské klima, které dlouhodobě přetrvává, i když už reklama zmizí. Proto nelze očekávat, že - obrazně řečeno -"do roka a do dne" po redukci reklamy, se stane něco převratného. Změny se mohou očekávat v horizontu 10, 20, 30 let. Na naší lékařské fakultě věnuje celý akademický sbor nevšední pozornost výuce o kouření a výchově k nekouření už 10 let. Hned po zavedení specifického modelu výuky se během 2 let výrazně zlepšily odborné znalosti studentů o zdravotních následcích kouření. Další 3-4 roky trvalo, než se změnily jejich postoje k aktivitám za nekouření, než akceptovali, že lékaři se musí aktivně účastnit léčby kouření. Teprve po 6 letech se začal snižovat počet kuřáků: dnes kouří v závěrečných ročnících 5 až 8% mediků, na ostatních lékařských fakultách ČR 15 až 20% mediků, v české populaci věkové kategorie do 25 let 40% mladých.

Vaše znalosti o mírném poklesu spotřeby cigaret v ČR a také snižování počtu kuřáků po r. 1989 jsou sice správné, ale, bohužel, týkají se jen dospělých (statistika se dělá pro populaci od 18 let). Já a moji kolegové ze Státního zdravotního ústavu víme, jak to vypadá u dětí, na které je reklama tabáku rafinovaně cílena. V polovině 90. let mělo první kuřácké zkušenosti cca 60% jedenáctiletých dětí, žáků 6. tříd, a pravidelně kouřily 2-3%. Poznatky z r. 2000 už naznačují, že pravidelné kouření jedenáctiletých dětí se rozšířilo na dvojnásobek (5 až 6%). Ve skupině patnáctiletých je situace ještě horší: v r. 1994 kouřilo denně cca 14% dětí, v r. 1998 už 20% dětí v r. 2002 kolem 25% dětí. Lze očekávat, že většina z nich je už závislých, protože nikotin je stejně potentní drogou jako heroin či kokain.

Označovat nás, kteří se snažíme omezit epidemii kuřáctví, za pokrytce proto, že se neodvažujeme rovnou postavit tabák mimo zákon, je rovněž výrazem nepochopení. My se o to totiž snažíme. Protože o problému tabakismu už něco víme, známe neúspěšné historické pokusy o alkoholovou prohibici, i psychologický efekt "zakázaného ovoce", nevolíme zdánlivě jednoduchou, ale předem ztracenou legislativní cestu. Usilujeme o to, aby se kuřáctví samo zdiskreditovalo morálně. Aby všichni věděli, že ten, kdo kouří, je nemocný člověk, závislý na droze, kterého je třeba informovat, léčit, pomáhat mu - stejně jako každému toxikomanovi. Že to ale není člověk, kterému bychom se měli obdivovat, následovat jej, řídit se jím, protože koná pod vlivem drogy.( Mimochodem: uvědomují si to naši politikové? Co dělají naši politikové, aby jejich děti a české děti nekouřily? Nebo je snad nemají rádi a je jim proto jedno, že jim dávají špatný příklad?)

A v tomto ohledu reklama naše úsilí maří: jestliže prezentuje kuřáky jako mladé, krásné, sexy, rozesmáté, bohaté, pak každý malý kluk nebo holka, kteří se ve své pubertální představivosti ztotožňují s těmito symboly společenské úspěšnosti, ale nemohou jich v reálu dosáhnout, vezmou alespoň cigaretu, která podle reklamy "za tímto úspěchem stojí". Stejně je to s image drsného, ale vždy spravedlivého kovboje, kterého všechny děti znají jen z westernů, upřímně obdivují a milují, a kterého proto tabákový průmysl zneužil pro to, aby je nalákal na cigaretu Marlboro. Reklama snižuje percepci nebezpečí, které z užívání tabáku hrozí.

Prosím, pochopte, že reklama tabáku je cílena na děti v pubertě. Tabákové společnosti to oficiálně vehementně popírají, ale ve svých interních materiálech sledují demografické křivky věkového kategorie 14 let, kterou nazývají "pre - smokers". Jednají zcela podle zákona moderního trhu: ber si teď - zaplať později. Děti, které naivně podlehnou sloganům o "chuti Ameriky, západu, svobody", si v jejich věku neuvědomují, že za 20, 30, 40 let zaplatí daň nejvyšší - svým životem. Reklama udělala z kouření symbol dospělosti a to zcela stačí. Představitel firmy Philip Morrise v USA jednou řekl: "Dejte mi desetiletého chlapce, já z něj přes noc udělám muže". Tyto děti jsou skutečně naivní a mnohé začínají kouřit i proto, že je to "vstupenka" do party, že je k tomu nabádá rafinovaná reklama.

Souhlasím s Vámi, že problematika šíření tabakismu se složitá. Chceme-li tuto epidemii omezit, musejí být opatření komplexní: snížení dostupnosti tabákových výrobků (omezením prodeje do specializovaných prodejen, progresivním zvyšováním ceny), omezováním kouření na veřejnosti, (kde kuřáci nejen obtěžují, ale i výrazně ohrožují nekuřáky), podporou léčby kouření (aby lékaři byli za tyto léčebné procedury placeni), podporou programů primární prevence kouření (na školách, pracovištích, ve zdravotnických zařízeních), nevolitelností na kouření závislých politiků, změnou tolerance společnosti ke kouření. A také výrazným omezením reklamy.

Vy jste to sice nezmínil, ale nejvýznamnější je úloha rodiny. Podle našich poznatků mají dvě třetiny našich dětí kouřící rodiče - jednoho, nebo oba. Od nejútlejšího dětství dostávají signály o tom, že kouření je normální, když to dělá máma, táta, děda, babička, …Hledáme cesty, jak řešit tento závažný problém. Uměl byste poradit, jak oslovit rodiče? Zkoušíme to docela úspěšně přes programy v mateřských školkách. V cizině vyčleňují obytné domy či jejich části pro bydlení nekuřáků.

Byla bych ráda, abyste Vy i Vaši straničtí kolegové přestali vidět svět jen přes ekonomické a politické brýle a více naslouchali odborníkům. Poslanci, kteří předkládají zákony na podporu omezení šíření kouření, vycházejí z doporučení WHO, odborných zdravotnických společností a asociací. Troufám si říci, že pravicové strany ztratily i část voličů svým liberálním postojem k drogám (legálním i ilegálním): i já patřím mezi ty, kteří Vaši stranu letos poprvé nevolili. Mrzí mne, že odmítáte dialog s odborníky, kterým není lhostejné, že podle epidemiologických prognóz zemře předčasně v naší zemi 47% mužů, kteří jsou dnes ve věku 35 let, a že trend bude pokračovat, pokud se nepodaří úspěšně omezit kouření dětí.

Vřele bych Vám doporučila prostudovat si materiály Světové banky, vypracované zcela nezávislými experty. Jednoznačně potvrzují, že každý stát vydává na odstranění následků kouření mnohem víc, než získává z daní na tabák. Studie, kterou si objednal Tabák Kutná Hora, je pokládána v celém světě za ostudnou a neetickou. V Americe lidé protestovali, tamní zástupce Philip Morrise se veřejně omluvil, ale náš ex-premiér Zeman ji veřejně propagoval při svých zahraničních cestách. Dřívější vyjádření poslanců, např. paní Dostálové, senátora Svobody a jiných, stejně jako Vaše nynější stanovisko svědčí o tom, že heslo "trh za každou cenu" chcete prosadit i proti zájmům lidu této země.

Na celém světě, zejména však ve vyspělých zemích, si odborníci lámou hlavu s dětskou epidemií kuřáctví. Rozumné vlády pomáhají řešit alespoň ty problémy, které byly identifikovány jako rizikové a které mohou ovládnout pomocí legislativy a ekonomické podpory. Jistě hodně cestujete a máte vlastní dojmy, ve kterých zemích extenzivní, veřejnou reklamu na tabák vídáte a ve kterých ne. Jsou země s liberálním přístupem ty, kterým bychom se chtěli přirovnat? Jde liberální přístup ruku v ruce s nízkými cenami tabákových výrobků?

Vaše historická reminiscence o užívání psychotropních látek od nepaměti také kulhá. Je pravda, že šamani používali tabák a jiné rostlinné alkaloidy k rituálním i léčebných obřadům. Pravidelněji vykuřovali sebe, občas své pacienty/klienty. Nikdy však nebyl tabák tak masově zneužíván jako v moderních společnostech a nikdy nebyl tak záměrně modifikován (geneticky, přidáváním aditiv), aby závislost na nikotinu vznikla v co nejkratší době. Světová epidemie následků kouření je přirovnávána ke středověkým morovým ranám. Rozdílné je to, že ve středověku byly původcem nemocí biologické patogenní mikroorganizmy. V moderní době hubí miliony lidí úsilí několika málo amorálních společností o maximální finanční prospěch.

Být liberální v přístupu ke kouření je jako akceptovat neakceptovatelné a tolerovat netolerovatelné. Prosím, zamyslete se nad tím, než budete hlasovat o zákonech, týkajících se tabáku, alkoholu, drog.

V Brně, 15. 10. 2002

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.,
Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy university v Brně
Další články tohoto autora:
Drahoslava Hrubá

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: