Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 19.10.2002
Svátek má Michaela
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: I ten bezmocný hlas znamená mnoho
 >Boj o ADSL - zeptali jsme se Českého telekomunikačního úřadu a alternativních operátorů na to, co vás nejvíce zajímá
 >FEJETON: Bosenské majky
 >PENÍZE: Od magnetu k čipu
 >HISTORIE: Hrob neznámého vojína
 >VÍKEND: O chalupách a chalupářích
 >POSTŘEH: Vibráto
 >INFO: Kam za básněmi a písněmi?
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >ZE ŽIVOTA: Zkušenost
 >NÁZOR: Konsenzuální hlava státu
 >ZEMĚDĚLSTVÍ: Palas - povodně jsou překážkou restitucím
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě k McDonaldovi a o cestě k ráji
 >PSÍ PŘÍHODY: Podivné setkání na ranní procházce
 >HISTORIE: Water-Loo (aneb Císařovy nové hemoroidy, Díl 3.)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
19.10. Boj o ADSL - zeptali jsme se Českého telekomunikačního úřadu a alternativních operátorů na to, co vás nejvíce zajímá
kolektiv autorů

O technologických novinkách, které byly představeny na letošním Invexu, informovalo Živě.cz celý minulý týden. Při procházce výstavními halami jste mimo jiné mohli objevit i stánek Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který ve srovnání s expozicemi ostatních vystavovatelů působil poněkud nenápadně. Právě zde jsme však narazili na jednu z klíčových osobností českého telekomunikačního trhu, předsedu ČTÚ Davida Stádníka, kterého jsme se jako organizátoři Výzvy k rozšíření Internetu v ČR (www.kdetoje.cz/petice) zeptali na několik zásadních otázek, na které již několik měsíců uživatelé Internetu marně hledají odpověď.

Jako první přišla na řadu zdánlivě nedostatečná aktivita ČTÚ v situacích, kdy Český Telecom (ČTc) evidentně zneužívá svého monopolního postavení a blokuje další rozvoj Internetu v Čechách. Jak nás pan Stádník informoval, spočívá celý problém v současné legislativě, kdy telekomunikační zákon nedovoluje ČTÚ zasahovat v případech, kdy nedojde ke sporu mezi zúčastněnými stranami a jeden z účastníků sporu nepožádá o zásah regulátora. Tento fakt spolu s možnostmi odvolání umožňuje Českému Telecomu svévolně oddalovat splnění podmínek otevírání telekomunikačního trhu a ignorovat jasná nařízení ČTÚ. V zemích EU je situace poněkud jiná - regulátor má ze zákona možnost předcházet sporům mezi jednotlivými operátory tak, aby k nim vůbec nemohlo dojít. Jediným řešením je tedy zákonné posílení pravomocí ČTÚ vycházející z praxe EU.

Další otázka směřovala na již několikrát zmiňovaný problém "poslední míle". V současné době si zákazníci mohou zvolit svého operátora, ale i nadále musí platit paušál a poplatky ČTc. Ministr Vladimír Mlynář oznámil práci na novele telekomunikačního zákona, která by umožňovala, aby byli koncoví uživatelé připojeni do sítě Internet přímo přes svého operátora a platili poplatky pouze jemu. V tomto případě by si alternativní operátoři pronajímali dráty "poslední míle" za cenu odpovídající nákladům. Pan Stádník komentoval danou situaci takto: "Když si koupíte housku, nepůjdete přeci zaplatit pekařovi za upečení a poté ještě za mouku do mlýna!" Předseda ČTÚ dále vyjádřil politování nad tím, že do dnešního dne alternativní operátoři neiniciovali jednání ohledně technologie xDSL. Požádali jsme proto o vyjádření druhou stranu, přičemž jsme obdrželi stanoviska společností Aliatel, Tiscali a Nextra.

Martina Kemrová - PR manažerka Aliatel a.s.:
"ČTÚ nařídil ČTc přerušení poskytování služby IOL Platinum využívající xDSL technologii do doby, než bude na základě velkoobchodní nabídky uzavřena první propojovací smlouva pro službu využívající technologie xDSL. ČTc se odvolal, odvolání má odkladný účinek, v současnosti pokryto předběžným opatřením, které nařizuje ČTc zastavení poskytování služby IOL Platinum používající technologii xDSL. Aliatel byl požádán o vyjádření se k odvolání ČTc, které předložil.ČTc má tedy povinnost předložit velkoobchodní nabídku, což dosud neučinil, alternativní operátoři tedy nemají o čem jednat."
Vladimíra Králíková - Marketing and PR Manager Tiscali
"Na základě rozhodnutí z 12.srpna 2002 bylo Českým Telekomunikačním úřadem uloženo Českému Telecomu, aby vypracoval a nejpozději v Telekomunikačním věstníku 9/2002 zveřejnil dodatek k Referenční nabídce propojení pro rok 2002 obsahující podmínky propojení pro služby poskytování obsahu i přenosu dat s využitím technologie xDSL. V současné době očekáváme předložení nové nabídky ze strany Českého Telecomu, která měla být zveřejněna již v zářijovém Telekomunikačním věstníku. Pokud Český Telecom nezareaguje na naši žádost o předložení této nabídky, potom věříme, že Český Telekomunikační úřad bude po Českém Telecomu vyžadovat splnění svého rozhodnutí ze dne 12.srpna 2002."
Petra Zdenková - Public Relations NEXTRA Czech Republic s.r.o.
"Na Váš dotaz proč jsme ještě nezahájili jednání s ČTU o poskytování služby ADSL odpovídám, že jednání jsme nezahájili proto, že nám ČTc doposud neposkytl velkoobchodní nabídku."

Hlavní překážkou jednání je tedy absence velkoobchodní nabídky ze strany ČTc. Telefonicky jsme požádali Davida Stádníka o vyjádření, jaké kroky hodlá úřad podniknout za situace, kdy ČTc měl povinnost zveřejnit tuto nabídku nejpozději v Telekomunikačním věstníku 9/2002 a i přesto tak neučinil. Podle svého předsedy ČTÚ v současné době zvažuje, jak na tuto situaci zareaguje. Doufejme tedy, že reakce ČTÚ bude rychlá, aby nedošlo k dalšímu oddalování spuštění již takto zpožděné služby.

Z uvedených řádků se zdá, že se chování ČTc ve vztahu k xDSL technologii nezměnilo od doby před třemi měsíci, kdy nám Vlastimil Sršeň z tiskového odboru ČTc na otázku ohledně nabídky služby IOL Platinum (ADSL), její ceny a datového limitu odpověděl takto:
"IOL Platinum je určena zejména pro malé a střední podniky z daných regionu, které ve své činnosti aktivně pracují s Internetem. Významnou součásti IOL Platinum je optimalizovaný obsah, ke kterému budou mít uživatelé přístup zdarma a bez započítávání přeneseného objemu dat."
Náš komentář: Dle našeho názoru, který koresponduje s vývojem v zemích EU je ADSL naopak určeno především pro připojení domácností, které tímto způsobem využijí možností vysokorychlostního připojení přes stávající telefonní linku. Pouze malé a střední firmy by nikdy nepřispěly k rentabilitě takovéto služby. Dále pochybujeme i o tom, že přáním zákazníků je, aby někdo optimalizoval nabídku stránek, které si přejí shlédnout. V případě bezlimitního přenosu by totiž nebyla žádná optimalizace nutná. V praxi to znamená že pokud zákazník bude využívat některé ze služeb pro které je ADSL navrženo (tj. multimediální přenosy, e-learning a další) bude jeho měsíční limit v případě základní varianty IOL Platinum vyčerpán za 4-5 hodin.
"Ke srovnaní cen se zahraničím si dovoluji poznamenat, ze jde o různé služby, s odlišnými parametry nabízené na jiném trhu jinými společnostmi. Ze stejného důvodu jsou ceny naopak vyšší například v Rakousku, Maďarsku nebo Slovensku - tedy v zemích nám co do velikosti i ekonomické úrovně poněkud bližších."
Náš komentář: I přes odlišnost nabídek v jednotlivých zemích si dovolujeme upozornit na fakt, že ceny IOL Platinum převyšovaly ceny běžné v evropských zemích a to při podstatně nižší rychlosti přenosu. Kolik stojí ADSL jinde ve světě se můžete podívat tady. (http://kdetoje.cz/petice/world.php). Navíc proč se srovnávat pouze s uvedenými třemi zeměmi, když v EU, jejíž členy se hodláme v roce 2004 stát, se stává ADSL prioritou v internetovém připojení. Žádný sportovec, který skončil na předposledním místě, nekomentuje svůj výkon slovy, že tam byl ještě jeden horší.

"Vycházíme ze zkušenosti z Evropy, že pokud se produkt nenabídne v podobě, která přináší zákazníkovi skutečnou hodnotu, tak technologie skomírá. Penetrace v Evropě se pohybuji zhruba od dvou do čtyř procent i u těch firem, které ADSL nabízejí již několik let a u firem, kde penetrace z pevných linek je na úrovni 68-80 %. Poměr ve využívaní klasický telefon - ADSL je mnohonásobně větší i v těch nejvyspělejších evropských zemích, kde mají zákazníci dostatek finančních prostředků, operátoři více zkušeností a podmínky pro poskytovaní obsahu, jsou tam více rozvinuté a penetrace počítačů je vyšší. Využiti ADSL se pohybuje pořád v úrovni jednotek procent."
Náš komentář: Tyto údaje byly aktuální někdy v roce 2001. Je třeba si uvědomit, že v tomto roce se počet uživatelů ADSL ve světě zdvojnásobil, přičemž tempo jeho růstu se neustále zvyšuje a to vše ve chvíli, kdy u nás tento typ připojení prakticky neexistuje.

Názory a činy ČTc v oblasti vysokorychlostního připojení k Internetu se tedy zásadně liší od přístupu vlád a telekomunikačních společností ve světě a zejména v EU. To, že rychlé a permanentní internetové připojení neslouží pouze k zábavě několika počítačových nadšenců, ale může ovlivnit ekonomickou situaci celého státu, vyplývá například z iniciativy eEurope - informační společnost pro všechny, která reagovala na klesající konkurenceschopnost EU zejména ve srovnání se Spojenými státy. Podle této iniciativy se evropská ekonomika má během příštích deseti let stát nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech. Jednou z podmínek splnění je i všeobecně dostupné širokopásmové připojení. Následující graf ukazuje prognózu vývoje internetového připojení v zemích EU. Za povšimnutí stojí především vývoj ISDN připojení, které se ČTc neustále snaží představovat jako technologickou novinku.


Zdroj: Evropská komise / BDRC - duben 2001

Na závěr musíme dodat, že jsme se na Invexu mimo jiné setkali s panem Ondřejem Neffem, vůdčí osobností akce Internet proti monopolu, který nám přislíbil svojí podporu. Shodli jsme se na tom, že má-li se v naší zemi ubírat vývoj Internetu správným směrem, pak se musí běžný uživatel Internetu oprostit od analogové telefonní linky s drahými poplatky a pomalým připojením.


Setkání s panem Neffem - zleva Filip Rejlek, Pavel Sviták, Miloslav Sova, Ondřej Neff

Autoři Václav Rada, Miloslav Sova a Filip Rejlek jsou iniciátory Výzvy k rozšíření Internetu v České republice.
Další články tohoto autora:
kolektiv autorů

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: