Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 26.10.2002
Svátek má Erik
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Která strana je nejhorší?
 >Gross nebudí před summitem NATO velkou důvěru
 >PENÍZE: Vyplatí se kombinovat hypotéku?
 >HRY: Exigo
 >ZDRAVÍ: Konzumenti vína jsou méně ohroženi tvrdnutím jater
 >POSTŘEH: O volbách
 >ŽE ŽIVOTA: Janko a problémy s rentgenem
 >ZEMĚDĚLSTVÍ: Vlastníci půdy a rolníci: -Venkov unii neodmítne
 >MOSKVA: Islámští teroristé dorazili do Evropy.
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >POLITIKA: Hlas za dres
 >MROŽOVINY: Důležitost pojistky
 >POLITIKA: Příběh S. Husajna aneb Diktátor sluhou NATO (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nádherně hladká plocha
 >PSÍ PŘÍHODY: Zásluha, která musí být odměněna

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
26.10. ŠAMANOVO DOUPĚ: Která strana je nejhorší?

"Poučují nás pořád, že má-li se vůbec vládnout, musí být majorita, a má-li být majorita, že se nesmíme tříštit na nějakou opozici. Tedy tomu my jaksi nerozumíme. Věříme tvrdohlavě, že má-li se vůbec vládnout, musí se vládnout dobře; a že, má-li se dobře vládnout, je potřeba pást po tom, aby se nevládlo špatně, jako se tu a tam dělo. Bohužel zdá se, že k zajištění státních nezbytností nestačí jenom pevná většina, nýbrž také dobrá vůle; jsou totiž případy, že věci velmi potřebné pro stát nebyly pochovány z nedostatku pevné pracovní většiny, nýbrž právě uvnitř pevné pracovní většiny. Stává se, že v koalici padnou návrhy, které by snad prošly v plénu; přihází se, že nikoliv opozice, nýbrž majorita obsruuje státní a veřejné zájmy."

"Není třeba se bát o vládní většinu; koalice má neobyčejně dobrý žaludek a bude-li nutno, přistaví k jednomu stolu šestou židli a hotovo; nepochybně se najde obětavá část těla, která se na ní uvelebí, aby tak říkajíc doplnila živou váhu pevné majority."

Šamanova poznámka 2002: V té době vládla koalice pěti stran, tzv. "velká pětka". Ale čirou shodou okolností letošní koalice přistavila právě šestou sesličku pro místopředsedu Sněmovny - a skutečně se našel zadek, který ji zasedl!

"Ale je třeba bát se vládní většiny, která by nebyla nucena počítat s kritickou a vlasteneckou opozicí; a která by tak svrchovaně jako dosud přezírala veřejné mínění; a která by tak nedůstojně přisluhovala svým stranám a honorovala jejich státotvornou ochotu. Nejde o to, aby většina byla ohrožena; jde o to, aby byla hlídána."

"Je kupodivu, že možnost loajální opozice budí takovou nelibost mezi takzvanými státotvornými stranami. Když už opozice, ať je protistátní, ať je to luďák nebo Němec;" (2002: komunista) "ale že by se český a se státem velmi dobře smýšlející občan měl dívat vládě a většině na prsty, to je představa nápadně nemilá, soudíme-li podle toho, co o tom píší noviny pěti stran a orgány k nim přifařené."

(Z článku Na několik stran, 1925)

"Říká se: chcete-li nápravu politických poměrů, vstupte do těch politických stran, jež tyto poměry způsobily. Dobrá, pak by bylo nejúčelnější vstoupit do té nejhorší strany a "pracovat v ní pro zlepšení poměrů"; která strana se hlásí jako nejhorší?

Koneckonců, která partaj stojí vážně o lidi, kteří mají za to, že je třeba v ní zlepšovat poměry; jsou nespolehliví a rozkolní; odejdou-li, je to jednak úleva, ježto, jak se říká, strana se tím ozdraví," (poznámka 1945-2002: "očistí"), "jednak zločinné tříštění, ježto strana se tím oslabí. Vstoupí-li nespokojený straník do jiné strany, dopouští se nízkého přeběhlictví;" (1990-2002: "stranického turismu"), zakládá-li novou stranu, dopouští se zločinného tříštění; zůstane-li se svým odlišným názorem ve straně rozvrací její jednotu." (Platí furt.) "Jak vidíte, je velmi těžko si vybrat. Tu si obyčejný občan buď velmi zoškliví politiku a obrátí se k ní tvrdošíjně zády, nebo ---

Nebo se konečně octne na té galeji. Co tam chce? Nic víc než trochu veslovat, pokud je to třeba galeji a její vlajce.

(Z článku Co chci na té galéře?, 1925)

Šamanova poznámka 2002: Po roce 1990 jsme se snažili obnovit svatou říši prvorepublikovou - proto jsou tyto 77 let staré články stále aktuální!

Dnešní příspěvek věnuji všem lidem, kteří se nechali uvrtat do komunálních voleb jako kandidáti na obecní zastupitele - hlavně v malých obcích. Ať se vám pěkně vesluje!

Z knížky Čapkových úvah a glos Místo pro Jonathana!, Vydavatelství Symposium, Praha 1970,
opsal a poznámkami opatřil Šaman, říjen 2002

Viz i Šamanovo doupě 19.10.: I ten bezmocný hlas znamená mnoho


Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: