Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 23.10.2002
Svátek má Teodor
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Fórum 2000 - škoda času a peněz
 >NÁZOR: Zbytečné pašalíky pro Unii svobody
 >KULTURA:?: PodeBal v tradici.
 >OHLAS: -Václav Klaus a Konec dějin v Čechách- trochu jinak.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Další žertovný virus
 >OTEVŘENÝ DOPIS: Ministru financí
 >PSÍ PŘÍHODY: Tentokrát narazila šelma na šelmu
 >ZAJÍMAVOST: Malá Tunguzska se jmenuje Bodajbo.
 >HISTORY: Water-Loo (aneb Císařovy nové hemoroidy, Díl 4., poslední)
 >VOJENSTVÍ: Příběh S. Husajna aneb Diktátor sluhou NATO (1)
 >MROŽOVINY: Muž s pilotním průkazem č. 64
 >NÁZOR: Naše Česká televize
 >EKONOMIKA: Dluhopisy neřekly ještě své poslední slovo
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Čína 750 - 1350 n.l.
 >PENÍZE: Chcete vydělat více?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
23.10. OHLAS: -Václav Klaus a Konec dějin v Čechách- trochu jinak.
Jaroslav Teplý

Zajímavý článek Jiřího Svobody obsahuje některé pasáže, na které je těžko nereagovat. Proto těch několik mých poznámek.

Jestliže Francis Fukuyama nazval proces hroucení sovětské imperiální říše "Konec dějin", pak mi tento termín nepřipadá jako J. Svobodovi provokativní, ale spíš naivně optimistický. J. Svoboda píše, že "Triumf západní a americké demokracie byl (podle Fukuyamy) akceptován v celoplanetárním měřítku bez smysluplné alternativy", podle mne možná jen v "hodnotovém politickém diskursu", abych použil Svobodova jinde použitého termínu, protože skutečnost je jiná. Typ západní či americké demokracie se prakticky vyskytuje jen v zemích "starého světa", které tvoří zřetelnou menšinu světového obyvatelstva. Tyto demokracie bohužel vykazují nepřehlédnutelné příznaky degenerace - tedy podle mého osobního názoru, ale také podle názoru mohamedánů, zvláště těch radikálních. Máme pro to ovšem diametrálně odlišné důvody, ale rozhodně těch konců dějin ještě bude víc. Leč šedivá je všechna teorie a zelený je strom života. Vraťme se tedy k V. Klausovi.

Jiří Svoboda podává ve zkratce polistopadové dějiny, ke kterým nemám větších připomínek. Nikdy jsem nepochyboval o Klausově politické obratnosti na cestě k moci, která byla ovšem do značné míry usnadněna celkovou náladou veřejnosti. Tady je konečně někdo, kdo tomu rozumí a ví, jak na to. Je zajímavé, že na Slovensku proběhl vývoj podobně, Vlado to pro nás zařídí, abychom se měli dobře v pohodě. Při tom jsou Klaus a Mečiar zcela rozdílné osobnosti, které měly jednu společnou vlastnost: touhu po moci, a snad proto se vzájemně respektovaly. Nechtěl bych třeba také popírat, že se Klaus zasloužil o zavedení na Západě obvyklého systému politických stran, ale to bylo mezi námi řečeno na celé věci to nejjednodušší. Nějaký solidní podklad pro to hlavní chyběl, jak o tom už byla řeč minule.

Překvapilo mě, že J. Svoboda hodnotí období V. Klause dosti teoreticky až abstraktně, ačkoliv jde o aktivního politika s takřka neomezenou mocí v daném období. Tady by snad byla namístě nějaká "hmotnější" bilance jeho působení. Doslova žasnu nad třemi drobnými odstavečky, které tady opakuju:

Teprve zásadní transformační změny, koncipované a provedené první Klausovou vládou, znamenaly dovršení představy "konce dějin v Čechách" v duchu obrazu Francise Fukuyamy. (V duchu obrazu nějakého účetního by se "konec dějin v Čechách" dal také přirovnat ke konci výprodeje všeho, co se dalo do ciziny prodat - J.T.)

Jen málokdo si byl v té době ochoten přiznat, že nemá dostatečnou invenci a tvořivou vůli, která by ho vynesla k úspěchu.. Že bude po několika těžkých letech vítat záchrannou síť sociálních příspěvků a dávek. Hořké sebepoznání přivedlo pak mnohé k hluboké existenciální frustraci, která se stala (jak je v dějinách XX. století obvyklé) úrodným terénem nejrůznějších falešných projekcích víry a odpovědnosti.

Hlavně ovšem toto:

Václav Klaus je si těchto procesů "přenosu" dobře vědom: "Češi - stejně jako občané dalších postkomunistických zemí - se naivně domnívali, že tržní ekonomika (v porovnáním s centrálním plánováním a státním vlastnictvím) téměř automaticky zaručuje úspěch. Nebyli psychicky připraveni na selhání...Měli pocit, že jsme je podvedli nebo zradili - my kteří jsme jim prodali myšlenku kapitalismu, svobodných trhů, liberalisace, deregulace a privatisace bez dostatečného varování."

Text mezi úvozovkami má zřejmě pocházet od V. Klause. Já se nepamatuji, že bych od něho někde něco podobného četl a skoro se mi ani nechce věřit, že to řekl nebo napsal. Proto přenechám jeho stoupencům , aby tento výrok - pokud opravdu pochází od něho - vysvětlili či komentovali. Také by se mělo zjistit, zda nějaký komunistický předák před listopadem 89 nebo po něm neprohlásil: " Vy jste se, milánkové, naivně domnívali, že socialismus téměř automaticky zaručuje úspěch. Nebyli jste psychicky přopraveni na selhání...Měli jste pocit, že jsme vás podvedli nebo zradili - my, kteří jsme vám prodali myšlenku socialismu, budovatelských úspěchů a světlých zítřků bez dostatečného varování.".

Maně si vzpomínám na nejvzdělanější regiment a jeho pana obršta v základním díle české sociologie. Po odchodu komise, která měla vyšetřit stížnosti vojáků, pochodovaly kumpačky před panem obrštem a řvaly na něj: "Tak jsme si , lumpové, mysleli, že nám ta komise pomůže, drek nám pomohla." (Švejk, nakladatelství Československý spisovatel, díl 1, str.64).

21.10.2002
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: